intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách công cộng

Xem 1-20 trên 19806 kết quả Chính sách công cộng
 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận chính sách ưu đãi đối với người có công ưu đãi trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, thực trạng chính sách ưu đãi đối với người có công ưu đãi trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chính sách ưu đãi đối với người có công.

  pdf70p minhxaminhyeu1 06-05-2019 131 30   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng có kết cấu gồm 6 chương: Chương 1 tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế trị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học. Chương 2 Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Chương 3 Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Chương 4 chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện toàn cầu hóa. Chương 5 lựa chọn công cộng. Chương 6 các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt56p huongti2704 02-05-2011 497 134   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách người có công với cách mạng từ thực tiễn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về thực hiện chính sách người có công với cách mạng, thực trạng thực hiện chính sách người có công với cách mạng, tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách người có công với cách mạng tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

  pdf76p minhxaminhyeu1 06-05-2019 98 23   Download

 • Chính sách mẫu dành được trình bày dưới đây được công ty sử dụng để giải quyết cho nhân viên tạm nghỉ việc theo nhiều lý do khác nhau. Trong hầu hết các trường hợp, nhân viên được hưởng lương đầy đủ trong thời gian nghỉ việc và thời gian nghỉ vẫn được tính vào thời gian làm việc. Bài này đề cập đến Chính sách Nghỉ phép Linh hoạt, tức là nhân viên được phép nghỉ thêm một số ngày theo nhu cầu cá nhân của mình. Nếu công ty của bạn không áp dụng chính sách nói trên thì bạn không cần phải tham khảo tài liệu này.

  txt5p meodentinhnghich 12-10-2018 51 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thực trạng việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

  pdf80p minhxaminhyeu1 06-05-2019 166 53   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý hành chính công: Quản lý theo kết quả trong thực thi chính sách công ở Việt Nam với mục dích xây dựng những luận cứ khoa học về quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, từ đó đề xuất các giải pháp để áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam.

  pdf28p hera_02 09-04-2016 237 51   Download

 • Bài giảng Luật và chính sách công với mục tiêu giúp người học hiểu biết về hệ thống pháp luật, các phương pháp nghiên cứu hệ thống pháp luật; thảo luận vai trò của pháp luật đối với phát triển; nhận biết quy trình lập pháp, thực hiện pháp luật, đảm bảo công lý;...

  pdf18p codon_10 05-04-2016 161 21   Download

 • Cùng tìm hiểu các phương pháp phân tích chính sách công bao gồm: Phân tích định lượng; phân tích định tính; phân tích kết hợp định lượng – định tính được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 4: Phương pháp phân tích chính sách công (2015)".

  pdf16p hera_01 06-04-2016 103 21   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Chính sách xây dựng đô thị thông minh từ thực tiễn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về chính sách xây dựng đô thị thông minh, thực trạng chính sách xây dựng đô thị thông minh tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách xây dựng đô thị thông minh từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

  pdf68p minhxaminhyeu1 06-05-2019 72 20   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ thực tiễn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thực trạng thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ thực tiễn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, giải pháp hoàn thiện thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ thực tiễn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

  pdf78p minhxaminhyeu1 06-05-2019 85 17   Download

 • Cùng tìm hiểu nguyên tắc của luật tài sản (vật quyền); chức năng của Luật tài sản; quyền tài sản: Thực thi QSH đối với DNNN;.. được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Luật và chính sách công (2014): Bài 9 - Tổng quan pháp luật về tài sản: DNNN".

  pdf8p codon_10 05-04-2016 67 10   Download

 • Bài giảng Luật và chính sách công (2014): Bài 7 do Phạm Duy nghĩa biên soạn với bài học đánh giá chất lượng pháp luật. Mời các bạn cùng tìm hiểu các nội dung cơ bản: Pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam; đánh giá văn bản pháp luật và các quy tắc ứng xử ngoài luật liên quan đến bảo vệ cổ đông thiểu số tại Việt Nam từ năm 2005 đến 2014;...

  pdf9p codon_10 05-04-2016 71 9   Download

 • Bài giảng Luật và chính sách công với mục tiêu giúp người học hiểu biết về hệ thống pháp luật, các phương pháp nghiên cứu hệ thống pháp luật; vai trò của pháp luật đối với phát triển; nhận biết quy trình lập pháp, thực hiện pháp luật, đảm bảo công lý;...

  pdf8p hera_01 15-04-2016 109 9   Download

 • Phát triển công nghiệp là một bộ phận không thể thiếu của chiến lược tăng trưởng kinh tế. Hầu hết các nước đều theo đuổi một loại chính sách công nghiệp nào đó, mặc dù mục tiêu và cách tiếp cận của họ có thể khác hẳn nhau, và có thể thay đổi theo thời gian.

  pdf16p yenhoangbank321 26-06-2013 43 8   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển du lịch bền vững từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng trình bày các nội dung chính sau: Một số cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về thực hiện chính sách phát triển du lịch bền vững, thực trạng thực hiện chính sách phát triển du lịch bền vững ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, các giải pháp tăng cường thực hiện chính sách phát triển du lịch bền vững từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

  pdf68p minhxaminhyeu1 06-05-2019 45 8   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở từ thực tiễn quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở, thực trạng chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, giải pháp chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

  pdf64p minhxaminhyeu1 06-05-2019 47 7   Download

 • Chính sách công nghiệp của Việt Nam: Thiết kế chính sách để phát triển bền vững xem xét các lĩnh vực mà những sáng kiến của nhà nước có thể góp phần hiện thực hóa thông qua thúc đẩy hoạt động sáng tạo kinh doanh, hỗ trợ môi trường kinh doanh và sân chơi bình đẳng, và sau cùng là khuyến khích sự phát triển của khu vực doanh nghiệp vững mạnh và cạnh tranh toàn cầu ở Việt Nam.

  pdf66p songcochat 06-05-2016 53 6   Download

 • Bài giảng Nhập môn chính sách công: Bài 6 do Nguyễn Xuân Thành (2017) biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Suất sinh lợi trên vốn và tăng trưởng kinh tế, bài học và khuyến nghị chính sách, tư duy phản biện, phân phối thu nhập, giá trị và phân tích chuẩn tắc,...

  pdf31p thiennga_12 06-03-2018 41 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công “Thực thi Chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội", được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích được những mặt mạnh, yếu của chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội hiện nay, đưa ra một số giải pháp tích cực với mong muốn đóng góp vào quá trình hoàn thiện hơn cho chính sách nhà ở xã hội.

  pdf107p tomhum999 07-03-2021 1 1   Download

 • Bài tiểu luận môn Phân tích chính sách kinh tế xã hội đề tài Phân tích chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Tỉnh Thừa Thiên Huế được nghiên cứu nhằm mục đích: Giải pháp của chính sách dân số phù hợp với nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Xã hội hoá công tác DS-KHHGĐ được đẩy mạnh và từng bước mở rộng phù hợp với quá trình phát triển.

  doc17p ruoicon149 18-09-2016 836 222   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách công cộng
p_strCode=chinhsachcongcong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2