intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách lãnh đạo

Xem 1-20 trên 772 kết quả Chính sách lãnh đạo
 • Cuốn sách Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua tuyển chọn gần 100 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn… của đồng chí Tổng Bí thư từ giữa năm 2015 đến nay. Phần 1 trình bày về đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt.

  pdf410p lavender2022 27-04-2022 3 0   Download

 • Phần 2 cuốn sách Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua đề cập đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

  pdf394p lavender2022 27-04-2022 3 0   Download

 • Cuốn sách tập hợp các bài phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, cùng các bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí, sách… trong thời gian từ năm 2016 đến nay.Phần 1 gồm hai nội dung: vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng, bản hùng ca của dân tộc và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  pdf450p lavender2022 26-04-2022 21 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích giới thiệu mô hình xây dựng tổ chức học tập tại Viettel - Tập đoàn Công nghiệp, Viễn thông số một tại Việt Nam hiện nay. Mô hình này xuất phát từ thực tiễn xây dựng tổ chức học tập tại Viettel, với 04 nhân tố: (1) Văn hóa và tầm nhìn của lãnh đạo trong tổ chức; (2) Hệ thống cơ chế chính sách điều hành học tập, đào tạo và ILP; (3) Sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số trong học tập và đào tạo; (4) Xây dựng, phát triển tư liệu học tập và chương trình đào tạo.

  pdf6p vithales 20-04-2022 9 0   Download

 • Trên cơ sở một số nghiên cứu lý thuyết, chính sách thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và giáo dục, kết quả tham vấn chuyên gia và triển khai khảo sát các bên liên quan, tác giả đề xuất xây dựng khung năng lực hiệu trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf23p vithales 20-04-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Thiết bị y tế - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016 có nội dung trình bày về hệ thống quản lý; trách nhiệm của lãnh đạo; quản lý nguồn lực; tạo sản phẩm; đo lường, phân tích, cải tiến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf40p ledung1ag 22-04-2022 15 1   Download

 • Ebook Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo mang lại cho độc giả những hiểu biết cơ bản và cập nhật nhất đó là văn hóa doanh nghiệp và thuật lãnh đạo doanh nghiệp. Phần 1 cuốn sách gồm 2 nội dung chính: định nghĩa về văn hóa và lãnh đạo tổ chức các khía cạnh của văn hóa. Mời các bạn tham khảo!

  pdf263p redrose24 16-04-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu chủ yếu của đề tài dược tập trung vào việc nêu và phân tích những chính sách của các nước như Mỹ, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc đối với hai nhà nước trên vùng bán đảo Triều Tiên sau khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay; trên cơ sở nêu và phân tích chính sách của các nước lớn nêu trên, đề tài luận văn tập trung làm rõ những tác động tích cực và những mặt hạn chế của những nước này đến tình hình hai nhà nước trên vùng bán đảo Triều Tiên.

  pdf148p badbuddy09 05-04-2022 17 2   Download

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục Chính trị với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

  pdf83p caphesuadathemtieu 02-03-2022 19 1   Download

 • Mục đích của Hội thảo nhằm tập hợp các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn từ các nhà khoa học, quản lý giáo dục, các nhà tuyển dụng, các nhà hoạch định chính sách để lãnh đạo Thành phố có cơ sở hoàn thiện hệ sinh thái liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết việc làm cho sinh viên trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới cho 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ (bao gồm Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn).

  pdf363p caphesuadathemot 28-02-2022 13 3   Download

 • Quyết định số 1630/2021/QĐ-TTg ban hành về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10 tháng 6 năm 2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc13p hoalanvender 31-01-2022 4 0   Download

 • Bài viết trình bày công tác phổ cập giáo dục ở các trường trung học phổ thông của thị xã Ninh Bình đến năm 2015, thực hiện các yếu tố: tổ chức xây dựng, lãnh đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục, nâng cao năng lực lãnh đạo, ban chỉ đạo phổ cập giáo dục để tổ chức, tuyên truyền cho nhân dân, phát huy sức mạnh của nhà giáo và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, củng cố và tăng cường khả năng thực hiện phổ cập giáo dục phổ thông của các trường phổ thông.

  pdf7p thienlangso 15-12-2021 4 0   Download

 • Đề tài hệ thống hóa các cơ sở lý luận khoa học liên quan đến động lực làm việc và mối liên hệ giữa các nhân tố như môi trường làm việc, chính sách lương-thưởng-phúc lợi, mối quan hệ với đồng nghiệp và lãnh đạo, chính sách đào tạo và thăng tiến, đặc điểm công việc đối với động lực làm việc. Trên cơ sở đó đề ra mô hình nghiên cứu những nhân tố cơ bản tác động đến động lực làm việc của công chức và người lao động tại Cục Thống Kê Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra giải pháp giúp nâng cao động lực làm việc của cán bộ công chức, người lao động tại Cục Thống Kê Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf98p guitaracoustic04 20-12-2021 10 3   Download

 • Luận văn cung cấp kết quả nghiên cứu có cơ sở về lý thuyết và khoa học phương pháp luận về các nhân tố tác động đến động lực làm việc của công chức, người lao động trong ngành. Từ đó, giúp cho nhà quản lý, lãnh đạo có chính sách biện pháp tạo động lực làm việc cho công chức phù hợp hơn.

  pdf99p guitaracoustic04 20-12-2021 9 3   Download

 • Quyển sách Quản trị học: Phần 1 gồm có 7 chương, trình bày các nội dung chính như: Khái niệm về quản trị và quản trị kinh doanh; Sự phát triển của những lý thuyết quản trị kinh doanh; Quyết định quản trị; Hoạch định; Tổ chức; Lãnh đạo;...Mời các bạn tham khảo để nắm chi tiết nội dung phần 1.

  pdf163p tomjerry009 11-12-2021 23 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là so sánh chính sách LCCB lãnh đạo, quản lý của Việt Nam và Trung Quốc nhằm tìm ra giải pháp phù hợp đối với Việt Nam. Có bốn vấn đề cụ thể sẽ đƣợc triển khai. Thứ nhất, khái quát về mục tiêu và quá trình thực hiện chính sách LCCB lãnh đạo, quản lý của Việt Nam và Trung Quốc. Thứ hai, so sánh sự giống và khác nhau trong chính sách LCCB lãnh đạo, quản lý của Việt Nam và Trung Quốc.

  pdf72p caphesuadathemhanh 02-12-2021 12 4   Download

 • Cuốn sách "Chiến lược định vị người tiêu dùng" của 2 tác giả Howard R.Mokowitz và Alex Gofman cung cấp cái nhìn thấu đáo và thiết thực cho giới lãnh đạo kinh doanh, những nguời muốn tạo ra "tổ chức xã hội duy lý" từ chính nhân viên của mình. Cuốn sách đưa ra cách giải quyết những cơ hội mới trong một nền văn hóa có ý thức về rủi ro. Thậm chí, điều quan trọng và thú vị hơn là cuốn sách cho thấy tổ chức có thể thực hiện nhiệm vụ của mình hiệu quả đến như thế nào. Nội dung cuốn sách được tổ chức thành 12 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf221p cucngoainhan4 26-11-2021 25 4   Download

 • Dựa trên nghiên cứu của David Haigh về chỉ số sức mạnh thương hiệu, tác giả đã xây dựng bảng đo lường sức mạnh thương hiệu ngân hàng thương mại Việt nam gồm tám thuộc tính dựa trên các số liệu tài chính của ngân hàng. Kết quả đo lường không chỉ giúp cơ quan quản lý và khách hàng có được nhận thức về vị trí của thương hiệu ngân hàng trong hệ thống mà còn có ý nghĩa đối với ban lãnh đạo ngân hàng trong quá trình hoạch định các chính sách và phương thức quản trị.

  pdf11p visergeybrin 26-11-2021 6 0   Download

 • Bài viết "Tài nguyên giáo dục mở qua mô hình phân tích SWOT tại đại học Việt Nam hiện nay" bàn về công tác xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở trong các trường đại học là tất yếu, song, để hoạt động đó thực sự phát triển cả về chất và lượng, đòi hỏi rất nhiều từ phía các nhà quản lý giáo dục, các cấp lãnh đạo trong nhà trường, các nhà khoa học, các giảng viên và người học đồng bộ tham gia. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào những quyết sách của Chính phủ, vào sự quyết tâm của các cơ sở đào tạo đại học.

  pdf8p huyetthienthan 23-11-2021 10 1   Download

 • Đề tài: “Các giải pháp nâng cao sự thỏa mãn của nhân viên trong công việc tại công ty TNHH Dịch vụ cung cấp thông tin KL” nhằm xác định những yếu tố thỏa mãn nhân viên trong công việc để từ đó đưa ra một số giải pháp giúp các nhà quản lý, lãnh đạo có những chính sách phù hợp về vấn đề nhân sự hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

  pdf147p billyelliot 11-11-2021 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách lãnh đạo
p_strCode=chinhsachlanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2