Chính sách phân cấp

Xem 1-20 trên 1996 kết quả Chính sách phân cấp
 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trình bày lý luận, mô hình nghiên cứu về phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế; thực trạng phân cấp tài khóa tại Việt Nam, phân tích thực nghiệm tác động của phân cấp tài khóa lên tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, các khuyến nghị về chính sách phân cấp tài khóa nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

  pdf207p taobien 31-05-2014 110 43   Download

 • Tiểu luận Kinh tế vi mô 2 "Chính sách phân biệt giá cấp 1" được nghiên cứu với 2 nội dung chính: Cơ sở lý thuyết và ví dụ thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

  doc14p kunnojayson191 25-08-2016 109 38   Download

 • Những vấn đề của chính sách phân phối nhà ở, những vấn đề xây dựng vốn xây dựng nhà ở, công tác quản lý, sữa chữa và tu bổ nhà ở là những nội dung chính trong bài viết "Một số vấn đề cấp bách trong chính sách phân phối, huy động vốn xây dựng và quản lý nhà ở hiện nay". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p thuythuy1702 09-04-2016 11 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Quản lý Hành chính công: Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay nhằm đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ mới và những điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện những giải pháp trên có hiệu quả.

  pdf27p luanan014 17-07-2014 121 70   Download

 • Đề tài nghiên cứu: Phân cấp trong quản lý tài nguyên rừng và sinh kế người dân bao gồm những nội dug như sau: Tìm hiểu quá trình thực hiện phân quyền trong quản lý tài nguyên rừng tại các cộng đồng nghiên cứu, nghiên cứu tác động của chính sách phân quyền đến sự thay đổi tài nguyên rừng ở các vùng khác nhau, xác định ảnh hưởng của chính sách phân quyền đến sinh kế người dân địa phương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf86p thaodien102 16-11-2015 47 15   Download

 • Bài viết phản ánh tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay, phân tích tác động của nó tới vấn đề thụ hưởng quyền con người của người lao động, đồng thời đề xuất một số ý kiến liên quan đến chính sách giải quyết và trợ cấp thất nghiệp hiện nay ở nước ta.

  pdf7p doibatcong123 10-05-2016 74 13   Download

 • Bài viết "Phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế - cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp" góp phần thảo luận những tư duy căn bản đã dẫn tới chính sách phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế, bước đầu góp phần đánh giá thực trạng và hệ quả của sự phân cấp đó cũng như đưa ra một số gợi ý từ góc độ xây dựng chính sách, pháp luật cần được thảo luận rộng rãi hơn.

  pdf13p anh0510 17-03-2016 49 11   Download

 • Bài giảng Phân cấp tài khóa nhằm trình bày các nội dung chính: nêu bốn cấp chính quyền tại Việt Nam, các mức độ và hình thức phân cấp, chính sách phân cấp tài khóa và phân cấp ngân sách tại Việt Nam. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf56p acc_12 01-04-2014 45 10   Download

 • Bài giảng Phân tích chính sách ở công đoạn chính phủ của Nguyễn Chí Dũng cung cấp cho các bạn những kiến thức về quy trình phân tích chính sách của chính phủ; mô hình qui trình chính sách; phân tích chính sách trong lập pháp. Mời các bạn tham khảo.

  ppt15p cocacola_02 25-09-2015 14 3   Download

 • Dự án trình bày nội dung gồm: giới thiệu; tổng quan về địa bàn nghiên cứu; mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, các tiến trình; các phát hiện: chính sách của nhà nước về phân cấp quản lý, thực trạng thực hiện chính sách phân cấp quản lý, khả năng áp dung QLCĐ trong các chương tình phát triển kinh tế xã hội, các thuận lợi khi áp dụng quản lý cộng đồng, các khó khăn khi áp dụng quản lý cộng đồng; kết luận và khuyến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p vietphanvn 24-05-2018 4 1   Download

 • Bài viết Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở tỉnh Hà Nam trình bày góp phần đánh giá thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2014 trên các khía cạnh chủ yếu như phân cấp ban hành chế độ chính sách, tiêu chuẩn định mức ở địa phương, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trong tỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p vangthibaoyen1907 15-05-2018 2 0   Download

 • Khi chuyển từ nền kinh tế tự cấp tự túc sang nền kinh tế thị trường, chúng ta đã thừa nhận thị trường với các quy luật vốn có của nó, trong đó có quy luật cạnh tranh. Ngày nay, cạnh tranh luôn là vấn đề nóng bỏng vì nó thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền kinh tế, tới các ngành, các tổ chức đơn vị, cá nhân. Trong từng ngành tính chất cạnh tranh khác nhau, trong từng nước cũng khác nhau....

  doc31p kinhterom 10-04-2011 271 115   Download

 • Tuy đạt được không ít thành tựu, chính sách thuế và trợ cấp của Việt Nam hiện vẫn còn một số hạn chế xét trên quan điểm hiệu quả phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực (cạnh tranh) của các ngành hàng và còn bất cập so với qui định của WTO.Chính sách thuế quan, chính sách trợ cấp để bảo hộ các ngành hàng chưa thực sự hiệu quả.

  doc3p thaonguyenxanh_0307 30-10-2012 167 48   Download

 • Ebook "Chiến lược cấp nước và vệ sinh - Xây dựng trên một nền móng bền vững" là một trong 6 báo cáo về "Những thách thức đối với cơ sở hạ tầng Việt Nam". Các báo cáo khác đề cập đến lĩnh vực Giao thông, Điện, Viễn thông, Phát triển đô thị và những vấn đề liên ngành.

  pdf46p talata_7 14-01-2015 29 9   Download

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 5 - Phân cấp tài khóa bao gồm những nội dung về vai trò của phân cấp ngân sách nhà nước; phân định nguồn thu giữa các cấp ngân sách nhà nước; phân định nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách nhà nước; tỉ lệ phân chia khoản thu giữa trung ương và địa phương.

  ppt49p cocacola_07 07-11-2015 28 7   Download

 • Software Restriction Policy (tức SRP) - tiện ích giới hạn chính sách phần mềm .Software Restriction Policy (tức SRP) - tiện ích giới hạn chính sách phần mềm - được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2001 cùng với sự ra đời của Microsoft Windows XP Professional. Từ đó cho đến nay, tiện ích này có một cuộc sống khá trầm lặng, trầm lặng hơn bất cứ cái gì bạn có thể nói đến.

  pdf13p conquynho32 14-09-2012 48 6   Download

 • Phân cấp là quá trì chuyển giao quyền hạn và trách nhiệm từ chính quyền trung ương cho các chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước, khu vực kinh tế tư nhân;... Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tổng quan về phân cấp và phân cấp ngân sách".

  pdf20p codon_10 05-04-2016 13 4   Download

 • Bài giảng Giới thiệu về phương pháp phân tích chính sách cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm chính sách, phương pháp phân tích chính sách, phương pháp tiếp cận sinh kế bền vững. Mời các bạn tham khảo.

  pdf17p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 24 3   Download

 • Bài giảng Bài 1: Giới thiệu phân tích chính sách (2015) nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản về cơ sở lý thuyết của phân tích chính sách; các phương pháp phân tích; thực hiện phân tích chính sách;...

  pdf23p hera_01 06-04-2016 26 2   Download

 • Lãi suất là một phạm trù kinh tế quan trọng được đề cập trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế từ tiết kiệm, đầu tư, kiểm soát lạm... Nhà nước sử dụng lãi suất làm công cụ của chính sách tiền tệ điều tiết các quan hệ kinh tế nhằm mục tiêu tăng trưởng phát triển. Do tầm quan trọng và cách thức tác động vào lãi suất của nhà nước hình thành nên nhiều quan điểm, xu hướngkhác nhau về lãi suất và điều hành lãi suất.

  pdf47p tiencuong 17-07-2009 4204 1844   Download

Đồng bộ tài khoản