intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuẩn mực về lập kế hoạch kiểm toán

Xem 1-20 trên 22 kết quả Chuẩn mực về lập kế hoạch kiểm toán
 • Bài giảng "Kiểm toán nội bộ khu vực công" nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức lý thuyết toàn diện và kiến thức thực tế vững chắc về kiểm toán nội bộ trong khu vực công; có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp về kiểm toán nội bộ. Kết thúc học phần sinh viên sẽ có kiến thức, khả năng để lập kế hoạch, thực hiện, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá công tác kiểm toán nội bộ trong các đơn vị thuộc khu vực công.

  pdf23p charaznable 06-06-2022 18 1   Download

 • Bài giảng Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA); vận dụng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị, tổ chức; là cơ sở đối chiếu, so sánh giữa VSA với ISA và với chuẩn mực kiểm toán của các quốc gia khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p charaznable 06-06-2022 15 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu những yêu cầu của các Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế và Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam liên quan đến quy trình lập kế hoạch kiểm toán sẽ đánh giá thực trạng về công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình.

  pdf152p closefriend06 01-11-2021 14 2   Download

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.1 - Lập kế hoạch kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Trình tự lập kế hoạch, hiểu biết về tình hình kinh doanh, trọng yếu trong kiểm toán, mức trọng yếu và ý kiến KTV, đánh giá rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p lovebychance02 04-05-2021 17 0   Download

 • Chương này giới thiệu về nội dung giảng dạy của học phần. Nội dung học phần gồm có 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức: Lập kế hoạch kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán tài sản, kiểm toán nợ phải trả, kiểm toán nguồn vốn, kiểm toán chi tiết báo cáo kết quả kinh doanh, lập báo cáo kiểm toán.

  pdf7p lovebychance02 04-05-2021 19 0   Download

 • Chương 1 - Lập kế hoạch kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng, lập hợp đồng kiểm toán và lựa chọn nhóm kiểm toán, tìm hiểu về khách hàng và môi trường hoạt động, tìm hiểu chính sách kế toán và chu trình kinh doanh quan trọng, phân tích sơ bộ.

  pdf60p lovebychance02 04-05-2021 24 0   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong chương này, Sinh viên sẽ: Hiểu và vận dụng các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán, bao gồm rủi ro kiểm toán, trọng yếu được đề cập trong các chuẩn mực liên quan; Hiểu các vấn đề cơ bản về thủ tục lập kế hoạch kiểm toán; Biết tổng quan về hồ sơ kiểm toán bao gồm khái niệm, chức năng và nội dung của một hồ sơ kiểm toán.

  pdf54p vitexas2711 03-11-2020 37 1   Download

 • Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán cung cấp cho người học các kiến thức về cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán

  pdf27p koxih_kothogmih10 26-10-2020 46 2   Download

 • Mục tiêu tối cao của báo cáo này là nhằm giúp xây dựng một hệ thống kế toán, kiểm toán vững chắc, thông qua việc tạo lập và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tồn tại một hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp và kiểm toán chất lượng cao. Báo cáo chỉ ra những bất cập hiện đang tồn tại và hướng giải quyết. Các khuyến nghị đưa ra nhằm mục đích hỗ trợ quá trình thực hiện “Chiến lược về Kế toán và Kiểm toán của Chính phủ tới năm 2020, tầm nhìn 2030”, làm cơ sở cho việc cập nhật kế hoạch hành động tương ứng.

  pdf84p angicungduoc2 26-12-2019 45 2   Download

 • Mục tiêu của đồ án tốt nghiệp: Đánh giá toàn bộ kiến thức chuyên ngành của sinh viên qua nội dung tổng hợp của đồ án, bao gồm từ khâu lập nhiệm vụ thiết kế, thiết kế, viết thuyết minh và bảo vệ đồ án. Kết quả của đồ án là tiêu chuẩn cho việc xét tốt nghiệp. Mục tiêu hàng đầu mà em đưa ra khi lựa chọn đề tài chính là tầm cỡ, thẩm mỹ, tiết kiệm và hiệu quả cao, phục vụ nhu cầu của khán giả đến xem các hoạt động thể dục thể thao.

  pdf13p xylitollimemint 19-11-2019 78 5   Download

 • Phó phòng Kiểm toán cần chịu trách nhiệm về các công việc như: hỗ trợ lập kế hoạch năm của Ban kiểm toán nội bộ theo phân công của Trưởng phòng, hỗ trợ xây dựng nội dung, lịch công tác kiểm toán của Ban Kiểm toán nội bộ theo sự phân công của Trưởng phòng, kiểm tra, đánh giá tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm tra sự tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự qua 2p vrohtovitamin 21-06-2019 37 1   Download

 • Bài giảng Kế toán 1: Chương 4 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về chuẩn bị kiểm toán. Qua nội dung bài giảng, người học có thể phân biệt và áp dụng được các cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trình bày được các thông tin cần thu thập và quy trình tìm hiểu về đơn vị và môi trường, hiểu được các khái niệm trọng yếu và rủi ro kiểm toán và nắm được các bước cần thực hiện trong quy trình chuẩn bị kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p kimngan29092009 16-10-2018 47 2   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p tieu_vu10 15-04-2018 39 4   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán" cung cấp cho người họ các kiến thức cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p nguoibakhong05 05-03-2018 78 7   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán" trình bày các nội dung: Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf78p bautroibinhyen11 25-12-2016 70 3   Download

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán có cấu trúc gồm 5 phần trình bày cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu trong kiểm toán, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p bautroibinhyen11 25-12-2016 62 4   Download

 • Tiết 49 VB: BÀI TOÁN DÂN SỐ.I.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:..- Biết đọc – hiểu một văn bản nhật dụng...- Hiểu được việc hạn chế sự bùng nổ và gia tăng dân số là đòi hỏi tất yếu của.sự phát triển loài người...- Thấy được sự kết hợp của phương thức tự sự với lập luận tạo nên sức thuyết.phục của bài viết...II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:..1. Kiến thức:..- Sự hạn chế gia tăng dân số là con đường “Tồn tại hay không tồn tại” của loài.người...- Sự chặt chẽ, khả năng thuyết phục của cách lập luận bắt đầu bằng một câu.chuyện nhẹ nhàng mà hấp dẫn...2.

  doc11p ducviet_58 07-08-2014 496 40   Download

 • Bài giảng Kiểm toán 1 chương 4: Chuẩn bị kiểm toán trình bày nội dung về các giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu, đánh giá rủi ro kiểm toán, mô hình rủi ro kiểm toán, chiến lược kiểm toán. Tài liệu này có ích cho quá trình học tập và giảng dạy mời các bạn tham khảo.

  pdf9p lehanhtuyet 19-07-2014 147 11   Download

 • cầu kiểm toán lần đầu bên cạnh các khách hàng muốn thay đổi kiểm toán để tìm kiếm sự phù hợp hoặc mức phí thấp hơn. - Các kiểm toán viên phải luôn chú ý tới việc tìm kiếm khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ nhưng phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán. Như vậy, trước khi quyết định tiếp nhận hay duy trì khách hàng, ký hợp đồng, lập và thực hiện kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên phải lưu ý về các bước chuẩn bị quan trọng trong giai...

  pdf18p dove_12 10-06-2013 65 9   Download

 • Mục đích của Chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản liên quan đến quy trình (thủ tục) phân tích trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính. 2. Kiểm toán viên phải thực hiện quy trình phân tích khi lập kế hoạch kiểm toán và giai đoạn soát xét tổng thể về cuộc kiểm toán.

  doc5p thoritruong 28-04-2011 170 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chuẩn mực về lập kế hoạch kiểm toán
p_strCode=chuanmucvelapkehoachkiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2