intTypePromotion=1
ADSENSE

Chức năng báo chí của truyền hình

Xem 1-0 trên 0 kết quả Chức năng báo chí của truyền hình
 • Luận văn sẽ đƣa ra những đánh giá, nhận xét về ƣu và nhƣợc điểm (thực trạng) của Báo và Đài địa phƣơng trong việc thực hiện chức năng của mình để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của Huế. Đồng thời đƣa ra những kiến nghị và giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của Báo và Đài PT – TH Thừa Thiên Huế trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của Huế trong các giai đoạn tiếp theo.

  pdf141p guitaracoustic05 15-12-2021 13 4   Download

 • Đề tài đúc kết lý luận kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực và nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Đài Truyền Hình TP.HCM thông qua việc phân tích tình hình áp dụng các chính sách về quản trị nguồn nhân lực, tình hình triển khai thực hiện các chức năng của quản trị nguồn nhân lực và các kết quả thu được thể hiện qua các số liệu báo cáo... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf121p closefriend04 21-10-2021 37 5   Download

 • Thông qua việc khảo sát, phân tích luận văn đưa ra những nhận định về thành công và hạn chế của các Đài truyền hình trong việc thực hiện chức năng quảng bá và bảo tồn nghệ thuật ĐCTT Nam bộ. Từ đó, đề xuất giải pháp, kiến nghị để các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quảng bá và bảo tồn nghệ thuật ĐCTT trên sóng truyền hình.

  pdf122p unrequitedlove 12-07-2021 29 7   Download

 • Luận văn được thực hiện với mong muốn đưa ra một góc nhìn toàn cảnh về hoạt động truyền thông của Tập đoàn FPT, từ đó đưa ra những đánh giá và đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện mô hình và nâng cao hiệu quả của hoạt động truyền thông đối với FPT nói riêng và các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung. Mời các bạn tham khảo!

  pdf128p prisonbreak123 10-06-2021 38 4   Download

 • Đo chức năng chuyển có ý nghĩa thực tế. Chuyển chức năng Tester là cần thiết cho các nhà thiết kế bộ điều khiển. Thiết kế kiểm tra chức năng truyền bằng phương pháp phản hồi bước khá đơn giản, nội dung của phương pháp này bao gồm hai phần: 1. Thu thập dữ liệu của phản hồi bước của hệ thống. 2. Sử dụng phần mềm Matlab để tính gần đúng chức năng của dữ liệu thu được dưới dạng hàm số mũ và tìm các hệ số bậc nhất hoặc thứ hai của hàm truyền. Bộ kiểm tra chức năng chuyển đã được sản xuất để đo máy phát chức năng chuyển công suất nhỏ và trung bình.

  pdf6p nguathienthan1 20-11-2019 14 2   Download

 • Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) được xem như một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Tại Việt Nam, ICT đã được quan tâm đầu tư phát triển, nhưng các đánh giá định lượng về tác động của ICT tới nền kinh tế còn rất hiếm. Bài báo này hệ thống hóa các đánh giá tác động của ICT tới nền kinh tế Việt Nam ở các khía cạnh vĩ mô, ngành, và doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ICT đã có tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam.

  pdf15p caygaocaolon1 13-11-2019 62 3   Download

 • BỘ VĂN HÓA, THỂ  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. THAO  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc . VÀ DU LỊCH ­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­. Số: 1793/QĐ­BVHTTDL Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019. .. QUYẾT ĐỊNH.. BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA . ĐÌNH” NĂM 2019.. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH..

  doc11p thuyanlac000 04-11-2019 69 0   Download

 • Ngải đen (Nghệ đen, Gừng đen, Sâm Thái) được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền của các nước Đông Nam Á như một loại dược liệu bổ, giúp tăng cường sinh lực và điều trị những rối loạn chức năng sinh dục, tiêu hóa, loét dạ dày. Kế thừa kết quả của đề tài “Bảo tồn cây thuốc cổ truyền trong cộng đồng dân tộc Khmer ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang năm 2010”, đề tài hướng đến mục đích phát triển Ngải đen như một loại dược liệu điển hình có tác dụng bồi dưỡng sức khỏe, chống nhược sức.

  pdf5p vihephaestus2711 25-09-2019 44 3   Download

 • Quan hệ công chúng (tiếng Anh: public relations, viết tắt là PR) là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình. Các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm các việc quảng bá thành công, giảm nhẹ ảnh hưởng của các thất bại, công bố các thay đổi và nhiều hoạt động khác. Hiểu rõ hơn khái niệm cũng như cách thức hoạt động của nó với tài liệu trên đây các bạn nhé. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay về Tiêu chuẩn - Quy chuẩn, các bạn vui lòng ghé xem tại 36p leoanh111 25-06-2019 117 8   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện tại 4 thôn thuộc 2 xã Hiền Lương và Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình về quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn dựa vào cộng đồng người dân tộc Mường. Kết quả của nghiên cứu cho thấy, ở các vùng rừng phòng hộ đầu nguồn có rất nhiều chủ thể tham gia quản lý, sử dụng rừng theo nhiều hình thức và cơ chế khác nhau, tuy vậy chủ thể chính thực hiện công việc này là những cộng đồng dân cư, hộ gia đình người dân tộc thiểu số có tập quán, truyền thống gắn bó với rừng trong sản xuất, văn hoá và tín ngưỡng, và có năng lực tự quản để tổ chức bảo vệ và phát triển rừng.

  pdf11p hanh_tv31 26-04-2019 62 2   Download

 • Bài báo trình bày kết quả khảo sát đánh giá thực trạng kĩ năng sư phạm của giáo viên tiểu học được đào tạo theo mô hình truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh trên các mặt thuộc Chuẩn nghề nghiệp. Thông tin kết quả đánh giá chủ yếu tập trung về kĩ năng sư phạm của giáo viên tiểu học bao gồm: Lập kế hoạch dạy học, tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giao tiếp, ứng xử và xem xét cải tiến Bộ tiêu chuẩn năng lực hiện hành. Từ kết quả nghiên cứu, bài báo đề xuất những giải pháp để phát triển năng lực giáo viên tiểu học.

  pdf11p vizeus 03-03-2019 111 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định trình tự hoàn chỉnh hệ gen ty thể của cả 6 giống lợn, chú giải chức năng hệ gen, phân tích đa hình trình tự mtDNA, qua đó làm cơ sở để nghiên cứu phát sinh chủng loại, xác định về nguồn gốc và quan hệ tiến hóa của các giống lợn này với các giống lợn khác trên thế giới, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu bảo tồn nguồn gen.

  pdf7p trangcham1896 20-12-2018 50 2   Download

 • Tài liệu gồm 2 phần chính: Thực trạng hoạt động lễ hội; Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về quản lý hoạt động lễ hội; Nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc tổ chức, quản lý nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của lễ hôi trong tình hình mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết luận văn.

  pdf11p hpnguyen1 08-02-2018 318 31   Download

 • Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về hiệu quả và hiệu quả tổ chức hoạt động của các cơ quan báo chí; thực trạng tổ chức hoạt động tại các cơ quan báo chí trực thuộc Liên hiệp hội Việt Nam trong những năm qua; giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động của một số cơ quan báo chí trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

  pdf28p nguynthithuylinh 02-06-2017 62 4   Download

 • Tài liệu Ôn tập phần Di truyền học giúp các bạn trả lời được những câu hỏi về cấu trúc và chức năng Lipit màng tế bào Eukaryota; cấu trúc protit màng tế bào Eukaryota; chức năng màng tế bào Eukaryota; cấu trúc và chức năng của Ribosom; hình thái, thành phần hóa học, chức năng của lưới nội sinh chất có hạt; hình thái, thành phần hóa học, chức năng của lưới nội sinh chất nhẵn; cấu trúc, chức năng chính của bộ máy Golgi;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  doc11p juliadressshort1001 23-10-2016 144 10   Download

 • Trong các nước xã hội chủ nghĩa, đài phát thanh và đài truyền hình được sử dụng làm một công cụ của chuyên chính vô sản với chức năng quan trọng mà Lênin xác định cho báo chí của đảng là người tuyên truyền tập thể, người cổ động tập thể, người tổ chức tập thể. Tham khảo nội dung bài viết "Vai trò của truyền thanh, truyền hình trong đấu tranh chống tiêu cực và xây dựng con người mới" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 105 6   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, bài "Báo cáo thực tập công nghiệp tại Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ" giới thiệu đến các bạn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc38p phidepzai_ck 19-11-2015 241 34   Download

 • Tạp chí Điện tử Tháng 7/2000 giới thiệu đến bạn đọc một mô bộ khuếch đại công suất với một linh kiện rất mới của Công ty National Semiconductor của Mỹ với nhiều ưu điểm, đặc biệt về cả chất lượng âm thanh lẫn độ an toàn khi làm việc có rất nhiều chức năng bảo vệ hoàn thiện và các nội dung khác.

  pdf68p talata_6 23-12-2014 44 10   Download

 • Văn bản: MẸ TÔI.. Ét-môn-đô đơ A-mi-xi..Ngày soạn:..I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT.. Qua bức thư của một người cha gửi cho đứa con mắc lỗi với mẹ, hiểu.tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng đối với mỗi.người...II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG..1. Kiến thức.. - Sơ giản về tác giả Ét-môn-đô đơ A-mi-xi.. - Cách giáo dục vừa nghiêm khắc, vừa tế nhị, có lí và có tình của người.cha khi con mắc lỗi... - Nghệ thuật biểu cảm trực tiếp qua hình thức một bức thư...2. Kỹ năng:..

  doc7p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 247 4   Download

 • Từ khi World Wide Web (www.) ra đời, Internet đã bùng nổ, và truyền thông internet cũng dần phát triển mạnh mẽ, cho tới nay nó đã lấn át cả những loại hình truyền thông truyền thống. Các hãng truyền thông lớn không ngừng tổ chức nghiên cứu tâm lý công chúng nhằm tìm cách giữ chân độc giả của báo/tạp chí, khán giả truyền hình và thính giả của radio, những nguời đang ngày một kết thân hơn với Internet.

  pdf9p chaen_12 10-12-2013 271 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chức năng báo chí của truyền hình
p_strCode=chucnangbaochicuatruyenhinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2