Chức năng kiểm tra

Xem 1-20 trên 2884 kết quả Chức năng kiểm tra
 • Trong nội dung của bài giảng Quản trị học Chương 8 Chức năng kiểm tra trình bày về khái niệm và nguyên tắc kiểm tra, tiến trình kiểm tra, các loại kiểm tra, công cụ kiểm tra. Kiểm tra là quá trình đo lường kết quả thực tế và so sánh với những tiêu chuẩn nhằm phát hiện sự sai lệch và nguyên nhân sự sai lệch, trên cơ sở đó đưa ra biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm khắc phục sự sai lệch, đảm bảo tổ chức đạt được mục tiêu của.

  ppt18p top_12 19-04-2014 525 182   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 8: chức năng kiểm tra', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt17p dinhcongdu91 02-11-2010 604 159   Download

 • Tiểu luận Quản trị học: Chức năng kiểm tra trong quản trị nhằm làm rõ về vai trò của chức năng kiểm tra trong quản trị doanh nghiệp; vận dụng kiểm tra trong quản lý của các doanh nghiệp tại Việt Nam; những hạn chế trong công tác kiểm tra ở các doanh nghiệp Việt Nam; công tác kiểm tra ở siêu thị Big C. Từ đó, đưa ra giải pháp – hướng khắc phục công tác kiểm tra ở các doanh nghiệp tại Việt Nam.

  doc32p ngoisaopollux 14-03-2015 238 80   Download

 • Bài giảng Quản trị học (ĐH Kinh tế) - Chương 8 Chức năng kiểm tra. Chức năng kiểm tra là đo lường và chấn chỉnh việc thực hiện nhằm để đảm bảo các mục tiêu và kế hoạch vạch ra đã và đang được hoàn thành. Như vậy kiểm tra là chức năng của mọi nhà quản trị từ nhà quản trị cao nhất đến nhà quản trị thấp nhất trong tổ chức.

  ppt12p hohanhnhi 16-01-2014 177 46   Download

 • Chức năng kiểm tra được hiểu là quá trình đo lường việc thực hiện các kế hoạch trên thực tế nhằm phát hiện ra các sai lệch và đề ra các biện pháp điều chỉnh để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.Kiểm tra phòng ngừa: nhằm làm giảm các sai lệch có tác động làm giảm nhu cầu đối với các hoạt động hiệu chỉnh.

  pdf17p garu2529 17-01-2013 149 34   Download

 • Nội dung bài tiểu luận chức năng kiểm tra trình bày về khái niệm, bản chất kiểm tra, vai trò và tiến trình kiểm tra. Các tiến trình kiểm tra và các yêu cầu, nêu các nguyên tắc kiểm tra.

  pdf23p six_12 13-03-2014 106 26   Download

 • Bài giảng "Chức năng kiểm tra" trình bày những nội dung về tầm quan trọng của kiểm tra, tiến trình kiểm tra, các loại hình kiểm tra, các công cụ kiểm tra,... Với các bạn đang học chuyên ngành Quản lý thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  ppt40p quangxuan35 27-11-2015 78 20   Download

 • Bài 7 trình bày về chức năng kiểm tra của quản trị. Sau khi kết thúc bài học, học viên có khả năng: Trình bày khái niệm chức năng kiểm tra, chỉ ra các vai trò của chức năng kiểm tra, trình bày quy trình kiểm tra và các bước trong quy trình kiểm tra, phân biệt các hình thức kiểm tra, trình bày các phương pháp kiểm tra, giải thích các nguyên tắc kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p youcanletgo_05 21-01-2016 30 10   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Chức năng kiểm tra nêu lên khái niệm kiểm tra, nguyên tắc kiểm tra, quy trình kiểm tra, hình thức kiểm tra. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này. Với các bạn chuyên ngành Quản trị kinh doanh thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt12p cocacola_04 20-10-2015 41 6   Download

 • Bài giảng "Quản trị học - Chương 9: Chức năng kiểm tra" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nguyên tắc kiểm tra, tiến trình kiểm tra, các loại hình kiểm tra, các công cụ kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p tieu_vu12 03-07-2018 1 1   Download

 • Chức năng Kiểm soát bao hàm việc giám sát tiến trình thực hiện các kế hoạch đã vạch ra và tiến hành những điều chỉnh cần thiết nhằm đạt được kết quả như dự kiến.

  ppt18p the_wolf_bk 15-11-2009 623 167   Download

 • Kiểm tra là một tiến trình đo lường kết quả thực hiện so sánh với những điều đã được hoạch định, đồng thời sửa chữa những sai lầm để đảm bảo việc đạt được mục tiêu theo như kế hoạch hoặc các quyết định đã được đề ra. Mời các bạn tham khảo!

  ppt9p trentroicosao 10-03-2014 40 14   Download

 • Định nghĩa: Kiểm tra là thực hiện một quy trình đo lường, đánh giá sai lệch và điều chỉnh việc thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đã dự kiến. Vai trò: Khắc phục được tính ngẫu nhiên trong hệ thống quản trị. Đảm bảo cho việc ủy quyền. Điều kiện không thể thiếu để tiến hành quản trị theo mục tiêu.

  ppt20p page_12 16-08-2013 63 10   Download

 • Kiểm toán Nhà nước Việt Nam là một cơ quan nhà nước có chức năng kiểm toán tài sản công, kiểm tra chi tiêu, đánh giá báo cáo tài chính các cơ quan thuộc chính phủ, giúp tài chính nhà nước minh bạch, hạn chế tham nhũng.

  pdf71p lanlan38 02-04-2013 42 11   Download

 • Kiểm tra là đo đường và chấn chỉnh việc thực hiện nhằm đảm bảo rằng các mục tiêu và các kế hoạch vạch ra để thực hiện các mục tiêu này đã và đang được hoàn thành.Ý nghĩa: nhằm bảo đảm kết quả đạt được phù hợp với mục tiêu của tổ chức.Bảo đảm các nguồn lực được sử dụng 1 cách hữu hiệu.

  pdf29p truongthinh 12-10-2009 328 146   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Chức năng kiểm tra trình bày kiểm tra và vai trò của công tác kiểm tra, loại hình kiểm tra, quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra, quy trình cải tiến. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

  pdf21p qlngoc 21-05-2014 112 25   Download

 • Khi nhập nội dung cho một văn bản tiếng Anh, bạn có thể sử dụng chức năng kiểm tra lỗi chính tả và lỗi cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh một cách tự động.

  pdf4p chutieuchuathieulam 23-07-2010 114 17   Download

 • Chương 8 Chức năng kiểm tra. Học xong chương này, người học có thể : Hiểu khái niệm công tác kiểm tra, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, các nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm tra, nắm được tiến trình kiểm tra, hiểu và vận dụng các loại hình kiểm tra, biết được các công cụ kiểm tra, xây dựng hệ thống kiểm tra hiệu quả.

  pdf20p thanhthienhoang23 13-05-2014 51 16   Download

 • Ngữ pháp là những quy tắc chuẩn về văn phạm trong văn nói và văn viết. Một số đổi mới trong các chương trình soạn thảo văn bản có đính kèm chức năng kiểm tra ngữ pháp. Sử dụng dấu phẩy: Những câu sau đây có cần dẩu phẩy không? 1. Bố tôi đi ra cửa hàng bán đồ ăn tráng miệng và mua kem. Không. Hai động từ miêu tả hành động của cùng một chủ thể thì không cần dấu phẩy nếu như từ để nối là “và”....

  doc3p theprince9x 13-10-2010 78 14   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Chức năng kiểm tra có nội dung trình bày khái niệm, bản chất và vai trò của kiểm tra; các hình thức và nguyên tắc kiểm tra; quá trình kiểm tra, các kỹ thuật kiểm tra, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, các biện pháp kiểm tra trong và các hình thức kiểm tra khác.

  ppt29p connhangheo91 30-06-2014 60 14   Download

Đồng bộ tài khoản