intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chứng từ vận chuyển hàng hải

Xem 1-0 trên 0 kết quả Chứng từ vận chuyển hàng hải
 • Cuốn sách "Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải" được biện soạn nhằm giúp bạn đọc nắm vững cách sử dụng chứng từ và thư tín hàng hải bàng tiếng Anh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.

  pdf203p unforgottennight03 05-09-2022 13 2   Download

 • Luật sư và thẩm phán là hai tên nghề nghiệp có thể nói là rất quen thuộc đối với hầu hết mọi người. Các ngành nghề này đều luôn có yêu cầu về khả năng chuyên môn rất cao, cùng quá trình rèn luyện rất khắc khe nhằm đảm bảo rằng người giữ các vị trí này có đủ tư cách và phẩm chất đạo đức để hành nghề. Song, yếu tố quan trọng hàng đầu đó vẫn là bằng cử nhân Luật. Vì vậy, nếu các bạn sinh viên có đam mê và luôn mơ ước trở thành luật sư, thẩm phán hoặc kiểm sát viên, thì bạn phải nên thật sự nghiêm túc và xác định phương hướng phát triển bản thân trong ngành ngay từ khi bắt đầu học năm nhất.

  pdf2p cucngoainhan7 08-02-2022 25 1   Download

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật đấu thầu mua sắm hàng hóa nhằm góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận về đấu thầu mua sắm hàng hóa nói chung, TBYT nói riêng, những bất cập trong quá trình thực hiện đấu thầu mua sắm và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu thầu mua sắm TBYT ở Việt Nam trên cả hai bình diện điều chỉnh pháp luật và áp dụng pháp luật.

  pdf83p badbuddy02 24-01-2022 24 6   Download

 • Ebook "Tám chuyện tiếng Anh" sẽ giúp các bạn bước vào thế giới ngôn từ sống động trong những bản tin tiếng Anh với nhiều đề tài phong phú trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế (thuật ngữ WTO) và kinh doanh (lương bổng giám đốc) tới giáo dục (bằng cấp tiếng Anh, trường điểm), từ chuyện vi mô (định giá iPhone) tới chuyện vĩ mô (điều chỉnh lãi suất và chính sách tiền tệ), từ ngôn ngữ ngân hàng và chứng khoán tới lối nói của nhà báo, từ chuyện chính khách và thương nhân lỡ lời tới chuyện có công ty thiệt hại 2 triệu đô chỉ vì dùng sai dấu phẩy.

  pdf211p lazzaro 03-12-2021 42 2   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài nghiên cứu này là đáng giá, đo lƣờng mức độ hài lòng của khách hàng về sử dụng dịch vụ vận chuyển, phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lƣợng dịch vụ này từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng từ đó nâng cao doanh thu và lợi nhuận về dịch vụ vận chuyển của công ty. TNHH Quantium Việt Nam.

  pdf135p closefriend08 10-11-2021 20 1   Download

 • Nội dung của luận văn bao gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung về lãi suất và một số lý thuyết nghiên cứu về các nhân tố tác động đến lãi suất. Chương 2: Quá trình đổi mới cơ chế điều hành lãi suất ngân hàng Việt Nam từ khi chuyển sang mô hình hai cấp (1989) đến nay. Chương 3: Các giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất trong hệ thống ngân hàng nước ta.

  pdf109p tomjerry002 29-10-2021 31 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài lầ xác định mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lời của các công ty ngành dược phẩm được niêm yết trên hai sàn HNX và HOSE; phân tích, kiểm chứng mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lời của các công ty ngành dược phẩm được niêm yết sàn HOSE và HNX; từ kết quả đó, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lời cho các công ty ngành dược phẩm.

  pdf92p thiennhaikhach04 18-07-2021 21 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu mối quan hệ giữa khả năng sinh lời của công ty và quản trị vốn luân chuyển tại các công ty cổ phần trên hai sàn chứng khoán HOSE và HNX ở Việt Nam trong giai đoạn 13 năm từj2006 đến 2018; nghiên cứu tác động của chu kỳ kinh tế ảnh hưởng đến mối quan hệ của quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lợi của các công ty tại Việt Nam từ năm 2006 đến 2018... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf122p thiennhaikhach04 18-07-2021 21 5   Download

 • Bài viết trình bày các giải pháp được khuyến nghị sẽ dừng ở phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ cấp ở những cấp khoa chuyên ngành trực thuộc (trong trường hợp cụ thể chúng tôi lấy ví dụ là trong Khoa Hàng Hải) trong bối cảnh khó khăn đặc biệt do dịch bệnh gây ra, dưới góc nhìn luật học giáo dục.

  pdf5p caygaocaolon12 12-07-2021 18 0   Download

 • Bài nghiên cứu này nhằm mục đích tìm ra rằng, có một sự tác động của việc quản lý vốn luân chuyển, lên khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp Việt Nam, thông qua việc sử dụng mô hình hồi quy nhiều biến, cho các doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên hai sàn chứng khoán lớn nhất Việt Nam, là HOSE và HNX. Dựa trên kết quả có được từ mô hình hồi quy, tác giả sẽ đưa ra những khuyến nghị cho hướng phát triển sắp tới của doanh nghiệp, cũng như việc mở rộng đề tài nghiên cứu này.

  pdf80p thiennhaikhach04 18-07-2021 39 3   Download

 • Luận văn sẽ trả lời cho hai câu hỏi về truyền dẫn tỷ giá và lạm phát. Thứ nhất là mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm phát ở Việt Nam là như thế nào. Thứ hai là có hay không sự bất cân xứng của truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát trong trường hợp lạm phát thấp so với lạm phát cao.

  pdf80p thiennhaikhach01 02-07-2021 26 13   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đánh giá chất lượng dịch vụ tại quầy thông qua dữ liệu Call Center - Sacombank và ý kiến từ các chuyên gia trong ngành cùng khách hàng truyền thống, từ đó đưa ra giải pháp để cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ phù hợp cho Sacombank CN Trung Tâm, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại chi nhánh Trung Tâm và Sacombank nói chung.

  pdf60p sonhalenh08 23-05-2021 8 0   Download

 • Luận văn tìm hiểu quy trình nghiệp vụ lập bộ chứng từ hàng xuất khẩu cho hoạt động giao nhận, từ đó nâng cao hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn, học hỏi quy trình thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  doc36p pham_hong_nhung98 05-06-2020 118 20   Download

 • Trong các giải pháp nhấn mạnh về yếu tố con người, hợp tác quốc tế đa chiều. Kết quả nghiên cứu được áp dụng cho công tác quản lý, chương trình đào tạo có chất lượng cao trong đào tạo ngành Điện tự động tàu thủy, đó còn là cơ sở cho Khoa Điện - Điện tử, các khoa khác trong trường tham khảo và vận dụng nhằm đáp ứng mục tiêu của Nhà trường trở thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia.

  pdf9p quenchua5 17-05-2020 34 1   Download

 • Quyết định 3660/2019/QĐ-TCHQ ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016, Quyết định 1737/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2019 về việc trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng c...

  doc5p cotithanh999 05-05-2020 21 0   Download

 • Vật quyền là một chế định quan trọng trong pháp luật dân sự, được quy định dưới góc độ luật chung. Tuy nhiên, vật quyền đối với tàu biển được quy định trong pháp luật hàng hải - với tư cách là luật chuyên ngành lại mang tính đặc thù. Bài báo tập trung phân tích mối quan hệ giữa quy định của luật chung với những quy định của luật chuyên ngành, qua đó giúp làm giàu thêm, sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận và pháp lý của vật quyền đối với tàu biển đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vật quyền đối với tàu biển.

  pdf6p quenchua5 14-05-2020 51 1   Download

 • Thạch Lam (1910 - 1942) là cây bút có tài nhất trong Tự lực Văn đoàn. Hàng loạt những truyện ngắn của ông ghi dấu ấn của một tấm lòng nhân ái , như làn gió đầu mùa se lạnh, thấm đẫm niềm cảm thông trước những số phận bất hạnh, những cuộc đời chìm trong bóng tối. Thấp thoáng trong những câu chuyện của ông bóng hình kỷ niệm của những ngày tháng đã hằn sâu trong ký ức tuổi thơ Thạch Lam. Hai đứa trẻ, tác phẩm thấm đượm tình người, như minh chứng tiêu biểu cho một tấm lòng nhân ái.

  doc3p lansizhui 09-03-2020 52 4   Download

 • Đề bài: Chứng minh rằng con người trong Người lái đò sông Đà là Ông lái đò tài hoa.. Bài làm..Trên cái nền con Sông Đà "hung bạo và trữ  tình", Nguyễn Tuân khắc họa đậm nét hình  .tượng người lái đò trí dũng, tài hoa với một tình cảm yêu quý và khâm phục...Ông lái đò sinh ra bên bờ Sông Đà. Ông có ngoại hình và những tố chất khá đặc biệt: thân  .hình cao to, gọn quánh như  chất sừng chất mun, tay lêu lêu, chân khuỳnh khuỳnh, giọng  .ào ào như tiếng nước trước mặt ghềnh, nhỡn giới vời vợi như lúc nào cũng mong một cái  .bến xa nào trong sương.

  doc2p lanzhan 20-01-2020 155 3   Download

 • Chuyển động là yếu tố trung tâm đối với sự trải nghiệm của con người, nó có sức lan tỏa trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong nhu cầu giao tiếp của chúng ta. Thông qua việc phân tích các mẫu thức từ vựng hóa trong chuyển động, Leonard Talmy (2000) đã phân định ngôn ngữ thành hai loại dựa trên các yếu tố tham gia vào quá trình giải mã sự tình chuyển động, đó là ngôn ngữ định khung động từ (verb-framed) và ngôn ngữ định khung phụ từ (satellite-framed).

  pdf7p nguathienthan1 27-11-2019 52 2   Download

 • Bởi chính sự phát triển mạnh mẽ về du lịch và dịch vụ tại TP. Hải Phòng nói chung, việc lựa chọn đề tài là khách sạn phù hợp với sự phát triển chung của thành phố. Có điều kiện tự nhiên là các bãi tắm nổi tiếng, có các sự kiện văn hóa, các công trình kiến trúc, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước hằng năm. Điều kiện cơ sở hạ tầng kĩ thuật đường xá thuận lợi dễ dàng di chuyển, dịch vụ thương mại, nhà hàng, y tế cùng phúc lợi xã hội phát triển mạnh mẽ, hiện đại.

  pdf25p xylitollimemint 19-11-2019 45 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chứng từ vận chuyển hàng hải
p_strCode=chungtuvanchuyenhanghai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2