Chương trình MBA

Xem 1-20 trên 171 kết quả Chương trình MBA
 • Thuyết trình: Chất lượng tín hiệu và chất lượng dịch vụ: một nghiên cứu về các chương trình MBA trong nước và quốc tế ở Việt Nam nhằm mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu rõ ràng, đầy đủ và phù hợp, tìm hiểu về vai trò của chất lượng tín hiệu trong chất lượng đào tạo Cao học quản trị kinh doanh (MBA) ở Việt Nam.

  pdf31p bad_12 02-07-2014 40 8   Download

 • Bài 7: Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh

  ppt30p sangkhin 19-01-2010 441 370   Download

 • Bài 1Bài 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC Kinh tế quản lý có gì khác so với các môn học kinh tế “thông thường” khác? Không có gì khác biệt về lý thuyết; kinh tế quản có nền tảng là lý thuyết kinh tế chuẩn. Sự khác nhau ở cách ứng dụng lý thuyết kinh tế.

  ppt16p sangkhin 19-01-2010 624 348   Download

 • Bài 3: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT  Lý thuyết sản xuất đặt nền móng cho lý thuyết cung  Việc ra quyết định quản lý liên quan đến 2 loại quyết định sản xuất 1. Kết hợp sử dụng những đầu vào nào 2. Sử dụng công nghệ nào

  ppt34p sangkhin 19-01-2010 379 279   Download

 • Bài 2: PHÂN TÍCH CẦU Khi lập kế hoạch và ra quyết định chính sách, các nhà quản lý phải nắm được các đặc tính của cầu về sản phẩm của họ nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp, thậm chí nhằm đảm bảo sự sống còn của doanh nghiệp.

  ppt35p sangkhin 19-01-2010 347 259   Download

 • Bài 5: HÀNH VI CỦA HÃNG TRONG CÁC CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG:  Quyết định về sản lượng và định giá sản phẩm của doanh nghiệp phụ thuộc vào cấu trúc thị trường hiện tại mà doanh nghiệp đang hoạt động, tức là phụ thuộc vào “mức độ kiểm soát giá của doanh nghiệp.”

  ppt44p sangkhin 19-01-2010 323 241   Download

 • Lý thuyết chi phí là rất quan trọng đối với nhà quản lý bởi vì nó là cơ sở cho hai quyết định sản xuất quan trọng sau: 1) Có nên đóng cửa sản xuất hay không? 2) Sản xuất bao nhiêu?

  ppt27p sangkhin 19-01-2010 341 234   Download

 • Bài 6: ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM  Định giá trong các cấu trúc thị trường  Định giá sản phẩm mới  Định giá cộng chi phí

  ppt28p sangkhin 19-01-2010 303 232   Download

 • BÀI 8: ĐẦU TƯ, YẾU TỐ  THỜI GIAN &  CÁC THỊ  TRƯỜNG VỐN

  ppt17p sangkhin 19-01-2010 294 211   Download

 • Trên cơ sở các lý thuyết về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, kết hợp với nghiên cứu thực tiễn, phân tích, đánh giá thực trạng và xu hướng cạnh tranh của Tổng công ty May 10 - công ty cổ phần, mục tiêu của luận văn là nhằm hệ thống hóa, áp dụng các kiến thức của các môn học của chương trình MBA vào thực tiễn của doanh nghiệp nhằm tìm ra các biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng công ty.

  pdf123p dangvutungbk 28-05-2017 21 11   Download

 • Bài dịch: Chất lượng tín hiệu và chất lượng dịch vụ: một nghiên cứu về các chương trình MBA trong nước và quốc tế tại Việt Nam nhằm tìm hiểu về vai trò của chất lượng tín hiệu trong chất lượng đào tạo Cao học quản trị kinh doanh (MBA) ở Việt Nam, đóng góp chuyên môn của nghiên cứu này là áp dụng lý thuyết ra tín hiệu để kiểm tra mối quan hệ giữa chất lượng tín hiệu và chất lượng dịch vụ.

  pdf15p orange_12 04-06-2014 56 10   Download

 • Thuyết trình: Chất lượng tín hiệu và chất lượng dịch vụ: một nghiên cứu về các chương trình MBA trong nước và quốc tế tại Việt Nam nhằm tìm hiểu về vai trò của chất lượng tín hiệu trong chất lượng đào tạo Cao học quản trị kinh doanh (MBA) ở Việt Nam.

  ppt31p big_12 06-06-2014 43 5   Download

 • Trên cơ sở các lý thuyết về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, kết hợp với nghiên cứu thực tiễn, phân tích, đánh giá thực trạng và xu hướng cạnh tranh của Tổng công ty May 10 - công ty cổ phần, mục tiêu của luận văn là nhằm hệ thống hóa, áp dụng các kiến thức của các môn học của chương trình MBA vào thực tiễn của doanh nghiệp nhằm tìm ra các biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng công ty.

  pdf123p nguyenthungan1976 24-05-2017 4 1   Download

 • Không phải ngẫu nhiên mà Chương trình MBA (Master of Business Administration) trở thành một trong những tiêu chí được các doanh nghiệp trên toàn thế giới hướng tới và quan tâm trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo. Tính toàn diện và ứng dụng cao trong nội dung của Chương trình MBA đáp ứng được nhu cầu thiết thực của các công ty.

  pdf21p thandongdatviet2010 08-01-2010 616 403   Download

 • Triển khai thực hiện một số chương trình tiên tiến đào tạo trình độ đại học nhằm tạo điều kiện để xây dựng và phát triển một số ngành đào tạo, khoa, trường đại học mạnh đạt chuẩn khu vực và đẳng cấp quốc tế; góp phần nâng cao chất lượng và triển khai các chương trình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam; phấn đấu đến 2020 có một số trường đại học của Việt Nam được xếp hạng trong số 200 trường đại học hàng đầ...

  pdf76p ngoclanh 10-06-2009 324 135   Download

 • MBA ngày nay không đơn thuần là một tấm bằng thể hiện trình độ của các nhà quản trị kinh doanh nữa. Nó đã trở thành “mốt” trong giới kinh doanh trên toàn thế giới. Câu lạc bộ các doanh nhân có MBA đang đông đảo hơn bao giờ hết. Và cùng với đó, hoạt động giáo dục và đào tạo MBA cũng bị toàn cầu hoá như chính tấm bằng mà nó tạo ra. Các chương trình MBA luôn cung cấp cho học viên tầm nhìn toàn cầu, cho phép họ áp dụng kiến thức vào môi trường...

  pdf6p gacondilonton 28-04-2010 123 40   Download

 • GMAT là một kỳ thi mà những thí sinh đạt điểm cao đều là những sinh viên xuất sắc khi vào học MBA (nếu không có những yếu tố khách quan khác). Điểm thi GMAT cũng dự đoán rất nhiều điểm các môn học trong chương trình MBA sau này (theo thống kê ở Mỹ là chính xác tới 90%)

  pdf25p louis1810 18-08-2011 35 6   Download

 • GMAT ( Graduate Management Admission Test ) là một kỳ thi kiểm tra khả năng ngôn ngữ, toán học và viết luận phân tích cho những ai muốn theo học chương trình MBA tại Mỹ và một số quốc gia khác. GMAT cũng có thể là tiêu chí xét tuyển vao ngành thạc sĩ tài chính ( Master of Finance ) hoặc thạc sĩ kế toán ( Master of Accounting), nhưng về cơ bản GMAT được xem là một trong những yêu cầu bắt buộc của các trường kinh doanh ( Business schools /B-schools). ...

  pdf25p louis1810 18-08-2011 31 3   Download

 • Graduate Management Admission Test là tiêu chuẩn đánh giá được phân phát bằng tiếng Anh, giúp cho các trường thương mại đánh giá khả năng của những ngưòi nộp đơn xin học thương mại và quản trị cấp cao. Các trường học sử dụng đề kiểm tra như là công cụ dự đoán trước thành tích ở nhà trường trong chương trình MBA hoặc trong các trương trình quản lý giáo dục khác.

  pdf40p louis1810 18-08-2011 26 3   Download

 • Tài liệu tham khảo chương trình cao học - Gíao trình quản trị học.

  ppt50p sonyt707 29-09-2010 681 463   Download

Đồng bộ tài khoản