intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - MBA Lê Thành Hưng

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

93
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chương 4 Chức năng hoạch định nằm trong bài giảng Quản trị học nhằm trình bày về khái niệm hoạch định, vai trò và trác dụng của hoạch định. Tiến trình cơ bản của hoạch định, triển khai thực hiện phương án hành động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - MBA Lê Thành Hưng

 1. CHƯƠNG IV CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH ĐẠI HỌC KHXH & NV KHOA KINH TẾ & KHOA ĐỊA LÝ GiẢNG VIÊN: MBA LÊ THÀNH HƯNG
 2. KHÁI NIỆM - Hoạch định là làm rõ mục đích, phương hướng của tổ chức; tức là quyết định cần phải làm gì, vào lúc nào, như thế nào, bộ phận nào (ai) sẽ làm việc đó, khi nào thì phải hoàn tất công việc đấy. - Hoạch định là tiến hành ấn định mục tiêu và biện pháp tốt nhất để thực hiện mục tiêu đó. - Hoạch định thường được hiểu là tất cả các công việc quản trị liên quan đến việc chuẩn bị cho tương lai. - Với cách hiểu trên, nhiệm vụ cụ thể của chức năng hoạch định là: dự đoán, thiết lập mục tiêu, đề ra các biện pháp thực hiện và hình thành các mục đích cụ thể trong từng giai đoạn.
 3. VAI TRÒ VÀ TÁC DỤNG CỦA HOẠCH ĐỊNH  Hoạch định là cần thiết để có thể ứng phó với những yếu tố thay đổi của môi trường  Hoạch định sẽ chú trọng vào việc thực hiện các mục tiêu  Hoạch định sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế cao  Hoạch định có vai trò to lớn làm cơ sở quan trọng cho công tác kiểm tra và điều chỉnh toàn bộ hoạt động của cả hệ thống nói chung cũng như các bộ phận trong hệ thống nói riêng
 4. VAI TRÒ VÀ TÁC DỤNG CỦA HOẠCH ĐỊNH b. Kế hoạch ứng a. Kế hoạch phó các tình huống tiêu chuẩn ngẫu nhiên Phối Phối hợp hợp Hành động Tác động ngoại vi
 5. TIẾN TRÌNH CƠ BẢN CỦA HOẠCH ĐỊNH Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 Xác định Phân Phân tích Triển những tích tình bối cảnh Lập kế khai thực mục tiêu hình hoạt hoạch hiện (Các mục hiện tại động (Hệ thống phương tiêu khác của tổ của các án hành nhau) chức tổ chức hành động) động SW OT
 6. TIẾN TRÌNH CƠ BẢN CỦA HOẠCH ĐỊNH
 7. TIẾN TRÌNH CƠ BẢN CỦA HOẠCH ĐỊNH
 8. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI HOẠCH ĐỊNH Tác Nghiệp Chiến Thuật Chiến Lược 1 Năm 1 - 5 Năm > 5 Năm Ngắn Hạn Trung Hạn Dài Hạn
 9. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI HOẠCH ĐỊNH Mục Tiêu Kế Hoạch Quản Trị Cấp Cao Chiến Lược Chiến Lược (Phạm Vi Toàn Tổ Chức) Mục Tiêu Kế Hoạch Quản Trị Cấp Trung Sách Lược Sách Lược (Phạm Vi Phòng Chức Năng) Mục Tiêu Kế Hoạch Quản Trị Cấp Cơ Sở Tác Nghiệp Tác Nghiệp (Phạm Vi Phân Xưởng/Cá Nhân)
 10. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC - Hoạch định chiến lược nhằm hoàn thành mục tiêu rộng rãi và bao quát của tổ chức, có tính dài hạn. - Hoạch định chiến lược thường bao gồm các chương trình hành động tổng quát với bảo đảm sự ngầm định hoặc minh định về các nguồn tài nguyên của tổ chức nhằm thực hiện các mục tiêu do tổ chức đề ra. - Hoạch định chiến lược là nối kết sao cho phù hợp trong dài hạn nguồn lực của tổ chức tương thích với các cơ hội hoặc thời cơ hoạt động hướng đến mục tiêu. Nói cách khác, Hoạch định chiến lược là tiến trình xây dựng các chương trình vận dụng nguồn tài nguyên của doanh nghiệp hoặc công ty sao cho phù hợp với những cơ hội hoạt động hữu hiệu trong dài hạn.
 11. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC A.Các loại chiến lược B.Các bước họach định chiến lược C.Các công cụ hoạch định chiến lược D.Hoạch định chiến lược trong những doanh nghiệp nhỏ E.Các phương pháp hoach định chiến lược thông dụng
 12. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC - Chiến lược cấp công ty là chiến lược tổng thể bao gồm nhiều lĩnh vực kinh doanh riêng biệt của một công ty hoạt động đa ngành. - Chiến lược cấp kinh doanh là chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp. Mỗi lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp gọi là SBU, hoặc đơn vị kinh doanh chiến lược (Strategic Business Unit). Chiến lược cấp kinh doanh là chiến lược của SBU. - Chiến lược cấp chức năng là chiến lược của từng bộ phận chức năng trong tổ chức (các khâu quản trị).
 13. Chiến lược đặt giá thấp hơn giá của các đối thủ cạnh tranh với sản phẩm có thể được thị trường chấp nhận
 14. Chiến lược đưa ra thị trường sản phẩm độc đáo nhất trong ngành được khách hàng đánh giá cao về nhiều tiêu chuẩn khác nhau của sản phẩm và dịch vụ
 15. Chiến lược nhằm vào một phân khúc thị trường hẹp nào đó dựa vào lợi thế về chi phí (tập trung theo hướng dẫn giá) hoặc sự khác biệt hóa sản phẩm (tập trung theo hướng khác biệt hóa) Bugatti Veyron Pagani Zonda Roadster 1,100,000 Euro 670.000 Euro SSC Ultimate Aero 540.000 Euro
 16. Những Cơ Hội Những Đe Dọa 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. ... ... Những Điểm mạnh Các Chiến Lược SO Các Chiến Lược ST 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. ... ... ... Những Điểm Yếu Các Chiến Lược WO Các Chiến Lược WT 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. ... ... ...
 17. MA TRẬN BCG  ? 20% TỶ LỆ THAY ĐỔI HÀNG NĂM CỦA THỊ TRƯỜNG Ngôi sao Dấu hỏi (STAR) (Question Mark) CAO VÒNG ĐỜI SBU 10% Bò vắt ra tiền Chó (Cash-Cow) (Dog) THẤP 0% 10X Rộng 1X Hẹp 0.1X THỊ PHẦN TƯƠNG ĐỐI
 18. MA TRẬN BCG MỚI NHỎ LỚN SẢN XUẤT SẢN XUẤT ĐỂ ĐẠT THẮNG LỢI SỐ ĐƯỜNG LỐI Nhiều MANH MÚN CHUYÊN MÔN HÓA SẢN XUẤT SẢN XUẤT Ít KHỐI LƯỢNG BÍ LỐI LỚN KÍCH THƯỚC THẮNG LỢI
 19. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN THUẬT - Hoạch định chiến thuật là phần triển khai của hoạch định chiến lược đưa vào áp dụng trong những tình huống cụ thể, bao gồm các chương trình hành động trong từng thời kỳ, vận dụng các nguồn lực của tổ chức đã được phân bố để tiến hành thực hiện các kết quả kỳ vọng. - Hoạch định chiến thuật là hoạch định mà các mục tiêu của nó được xác định có tính chất ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả ở các lĩnh vực cụ thể nhất định. - Hoạch định chiến thuật nhằm xây dựng các kế hoạch tác nghiệp bao gồm: Kế hoạch đơn dụng, kế hoạch thường trực.
 20. Hệ Thống Hoạch Địnhcủa Doanh Nghiệp (J. Stoner)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2