intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - MBA Lê Thành Hưng

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

82
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung được trình bày trong chương 6 Bố trí nhân sự và quản trị nguồn nhân lực nằm trong bài giảng Quản trị học nhằm trình bày về đại cương và khái niệm về bố trí nhân sự, mô tả nguồn nhân lực, hệ thống các quan điểm về nguồn nhân lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - MBA Lê Thành Hưng

 1. ĐẠI HỌC KHXH & NV KHOA KINH TẾ & KHOA ĐỊA LÝ CHƯƠNG VI MBA LÊ THÀNH HƯNG
 2. ĐẠI CƯƠNG VÀ KHÁI NIỆM VỀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ - Nguồn nhân lực (Human resource) là một tài nguyên quý hiếm. Vấn đề quản trị nguồn nhân lực (human resource management) hoặc bố trí nhân sự (staffing) ngày càng được các nhà quản trị quan tâm nghiên cứu và phân tích, xem đây là một chức năng cốt lõi và quan trọng của một tiến trình quản trị. - Bố trí nhân sự bao gồm công tác tuyển mộ, sắp xếp, đào tạo và điều động con người trong bộ máy tổ chức.
 3. Vậy nguồn nhân lực là gì? Nguồn nhân lực được hiểu theo nghĩa bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ đào tạo và những sự tận tâm, nỗ lực hay bất cứ đặc điểm nào khác tạo giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cho tổ chức của những người lao động.
 4. Mô tả nguồn nhân lực: + Quy mô và cơ cấu theo các đặc tính nhận diện nguồn nhân lực (giới tính, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngành nghề,…) + Các mô tả về các đặc điểm sự tận tâm, nỗ lực, khả năng thích nghi, sáng tạo,…
 5. HỆ THỐNG CÁC QUAN ĐIỂM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC:
 6. KHÁI NIỆM VỀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ - Bố trí nhân sự là tiến trình tìm người thích hợp để giao phó một chức vụ hay một cương vị đang trống, hoặc đang cân được thay thế. - Bố trí nhân sự là đặt đúng người vào đúng chỗ và đúng lúc.
 7. TIẾN TRÌNH BỐ TRÍ NHÂN SỰ Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Lậpkế Tổ Thử việc họach chức Chọn và bố trí tuyển nhân định nhân sự dụng sự hướng Bước 5 Bước 6 Bước 7 Bước 8 Đào tạo Đánh Điều Giải và phát giá động quyết triển công nhân thôi nhân sự việc sự việc
 8. LẬP KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NHÂN SỰ - Thời gian thực hiện kế hoạch từ 6 tháng - 5 năm. - Yêu cầu nhân sự dựa trên: Nội vi tổ chức và Ngoại vi tổ chức - Yêu cầu nhân sự là điều không dễ xác định, tổ chức cần người nên phải thuê người. - Phân tích thành các kế hoạch con. - Dự báo và kiểm soát nguồn nhân lực.
 9. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ - Giai đọan 1: Xác định nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp - Giai đoạn 2: Tiến hành phân tích, mô tả nội dung công tác của các chức vụ và xác định các tiêu chuẩn của các chức danh. - Giai đoạn 3: Thu thập ứng viên muốn đảm bảo chức vụ.
 10. a. Xác định nhu cầu nhân lực - Nhu cầu về số lượng - Nhu cầu về chất lượng. - Đặc điểm của ứng viên mà xí nghiệp cần có
 11. a. Xác định nhu cầu nhân lực - Phân tích các yếu tố nội tại của doanh nghiệp: kế họach kinh doanh, chiến lược phát triển, sự thay đổi và biến động tự nhiên trong lực lượng hiện có. - Phân tích các yếu tố liên quan đến lao động ngoài xí nghiệp như: triển vọng tăng trưởng hay suy thoái kinh tế, sự tăng hay giảm số lượng cung lao động trên thị trường, luật lệ và quy định của chính quyền về lao động.
 12. b. Phân tích, mô tả công việc của các chức vụ và xác định tiêu chuẩn của các chức danh công việc. Trên cơ sở phân tích công việc, tiến hành mô tả công việc sẽ cần người đảm nhận, xây dựng thành bảng mô tả công việc.
 13. Bảng mô tả công việc là bảng ghi chép các nhiệm vụ, các hoạt động thường xuyên cũng như các hoạt động không thường xuyên của một chức danh. Chức danh là tên gọi các chức trách trong bộ máy tổ chức của xí nghiệp từ giám đốc đến công nhân sản xuất.
 14. Từ những bảng mô tả công việc mà mỗi chức danh trong xí nghiệp phải làm, nhà quản trị sẽ xác định được những tiêu chuẩn cần phải có đối với người đảm nhận chức danh đó.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2