intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình môn học Trung cấp Nghề

Xem 1-20 trên 213 kết quả Chương trình môn học Trung cấp Nghề
 • Giáo trình được lựa chọn để giảng dạy và học tập cho môn học AutoCAD thuộc chương trình đào tạo ngành/nghề Hàn - trình độ đào tạo Trung cấp. Nội dung giáo trình gồm 5 chương trình bày về: chương 1: giới thiệu chung; chương 2: thiết lập bản vẽ; chương 3: các lệnh vẽ cơ bản; chương 4: làm việc với lớp; chương 5: tạo và in bản vẽ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p charaznable 06-06-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Gò cơ bản (Nghề: Hàn - Trung cấp) được lựa chọn để giảng dạy và học tập cho môn học Gò cơ bản thuộc chương trình đào tạo ngành/nghề Hàn - trình độ đào tạo Trung cấp. Nội dung giáo trình gồm 7 bài trình bày về: cắt kim loại bằng kéo tay; gấp mép theo đường thẳng; gấp mép theo cung tròn; đánh mối ghép; gò hình trụ; viền dây; tạo vành kim loại từ tấm phẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p charaznable 06-06-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Nguội cơ bản (Nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ Cao đẳng) được thiết kế theo từng mô-đun thuộc hệ thống mô đun/môn học của một chương trình, để đào tạo hoàn chỉnh nghề "Vận hành máy thi công nền đường" ở cấp trình độ trung cấp nghề và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo, cũng có thể được sử dụng cho đào tạo ngắn hạn hoặc cho các công nhân kỹ thuật, các nhà quản lý và người sử dụng nhân lực tham khảo. Giáo trình được biên soạn thành 10 đơn vị bài học và chia làm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình sau đây.

  pdf67p cucngoainhan0 08-04-2022 12 0   Download

 • Giáo trình Kiểm định sửa chữa cầu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng) cung cấp cho người học những kiến thức để: Kiểm tra đánh giá phân loại chất lượng kỹ thuật công trình, đánh giá năng lực chịu tải của cầu cũ, sửa chữa và tăng cường cầu, đánh giá năng lực chịu tải của cầu đã qua khai thác.

  pdf159p cucngoainhan0 08-04-2022 13 0   Download

 • Giáo trình Dinh dưỡng mầm non gồm hai phần lý thuyết và thực hành với các nội dung cụ thể: Phần A – lý thuyết, bao gồm 3 chương: Chương 1: Dinh dưỡng học đại cương; Chương 2: Dinh dưỡng ở trẻ em tuổi nhà trẻ, mẫu giáo; Chương 3: Giáo dục dinh dưỡng – sức khỏe cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp. Phần B – Thực hành, bao gồm 2 chương: Chương thực hành ở phòng thí nghiệm và chương thực hành ở các trường mầm non.

  pdf104p cucngoainhan8 14-03-2022 13 0   Download

 • Giáo trình Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch cung cấp cho người học khái niệm cơ bản về tâm tâm lý học, những kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch; những đặc điểm chung về tâm lý của khách du lịch, một số tập quán giao tiếp của các nước trên thế giới. Nội dung giáo trình được tổ chức thành 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương đầu với những nội dung cụ thể như: Một số vấn đề cơ bản về tâm lý học, những đặc điểm chung của khách du lịch, những đặc điểm chung của khách du lịch theo dân tộc và nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf97p cucngoainhan8 14-03-2022 18 4   Download

 • Thực tập tốt nghiệp là mô đun chuyên môn nghề quan trọng của chương trình đào tạo Trung cấp nghề, liên quan tới các hoạt động cung cấp dịch vụ cho đối tượng. Tính chất của mô đun này là mô đun thực nghiệm tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, các trung tâm bảo trợ xã hội. Các kết quả học tập dự kiến sinh viên đạt được sau khi thực hiện tham quan thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf6p cucngoainhan8 14-03-2022 6 0   Download

 • Nhằm mục đích từng bƣớc chuẩn hóa giáo trình giảng dạy cho học sinh, sinh viên ngành Khai thác vận tải đƣờng bộ, tác giả đã biên soạn cuốn giáo trình môn học “Khai thác kỹ thuật chung ô tô” làm tài liệu giảng dạy cho giáo viên khi lên lớp và làm tài liệu tham khảo cho HS, SV Cuốn giáo trình này bao gồm 5 chƣơng: Chương 1 chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong sử dụng động cơ ô tô; chương 2 ảnh hưởng của các yếu tố sử dụng đến tính năng kỹ thuật của ô tô; chương 3 đặc tính và chế độ làm việc của động cơ ô tô; chương 4 chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống động lực ô tô.

  pdf48p cucngoainhan8 14-03-2022 6 0   Download

 • Luật kinh tế là một trong những môn học không thể thiếu của ngành Khai thác vận tải đường bộ Thông qua môn học, sinh viên sẽ được tiếp cận những kiến thức cơ bản trong quản lý kinh tế nói chung và trong hoạt động kinh doanh nói riêng, đồng thời rèn luyện cho người học các kỹ năng xử Ịý tình huống xảy ra trong thực tế Cuốn giáo trình này bao gồm 5 chương: Chương 1 những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế, chương 2 chế định pháp lý các loại hình doanh nghiệp, chương 3 chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế, chương 4 chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế, chương 5 chế định pháp l...

  pdf56p cucngoainhan8 14-03-2022 13 0   Download

 • Hỗ trợ khoan cọc nhồi là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề dài hạn, nhằm trang bị cho người học nghề một số kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác Hỗ trợ khoan cọc nhồi trong thi công công trình. Nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập trong giai đoạn mới của nhà trường, tập thể giáo viên khoa Công trình đã biên soạn giáo trình môn học Hỗ trợ khoan cọc nhồi hệ trung cấp. Giáo trình có nội dung gồm 5 chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p cucngoainhan8 15-03-2022 9 1   Download

 • Giáo trình môn học Vật liệu xây dựng giới thiệu các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng; giới thiệu được phân loại, thành phần tính chất, công dụng, cách bảo quản, sử dụng của từng loại vật liệu xây dựng cơ bản. Nội dung giáo trình được biên soạn với 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các chương như sau: Chương 1: Các tính chất cơ bản của VLXD; Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên; Chương 3: Vật liệu gỗ; Chương 4: Chất kết dính vô cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p cucngoainhan8 15-03-2022 6 0   Download

 • Nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập trong giai đoạn mới của nhà trường, tập thể giáo viên khoa Công trình đã biên soạn giáo trình môn học Môi trường hệ Trung cấp, giáo trình này gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Giới thiệu chung và các khái niệm cơ bản; Chương 2: Tình hình và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường hiện nay và trước đây; Chương 3: Sự cố môi trường - Quản lý chất thải; Chương 4: Những vấn về môi trường trong ngành giao thông vận tải; Chương 5: Môi trường và sự phát triển bền vững; Chương 6: Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam - Qui chế bảo vệ môi trường trong ngàn...

  pdf50p cucngoainhan8 15-03-2022 9 0   Download

 • Giáo trình trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về an toàn phòng chống cháy nổ, điện giật trong khi thi công lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện và các trang thiết bị điện trong ngành điện công nghiệp. Giáo trình này được thiết kế theo môn học thuộc hệ thống mô đun/ môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ trung cấp nghề và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p cucngoainhan8 14-03-2022 19 4   Download

 • Giáo trình Vẽ điện được thiết kế theo mô đun thuộc hệ thống mô đun/ môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Trung cấp nghề và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo, sau khi học tập xong mô đun này, học viên có đủ kiến thức để học tập tiếp các môn học, mô đun đun khác của nghề. Mô đun này được thiết kế gồm 3 bài: Bài 1: Khái niệm chung về bản vẽ điện; Bài 2: Các ký hiệu quy ước dùng trong bản vẽ điện; Bài 3: Các ký hiệu quy ước dựng trong bản vẽ điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p cucngoainhan8 14-03-2022 13 4   Download

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật được thiết kế theo môn học thuộc hệ thống môn học/ mô đun của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Cao đẳng nghề, và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo. Ngoài ra, tài liệu còn được dùng để tham khảo, học tập cho các nghề đào tạo khác. Giáo trình này được thiết kế gồm 4 chương, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf64p cucngoainhan8 14-03-2022 11 3   Download

 • Giáo trình khí cụ điện được thiết kế theo mô đun thuộc hệ thống mô đun/môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Cao đẳng nghề và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo, sau khi học tập xong mô đun này, học viên có đủ kiến thức để học tập tiếp các môn học, mô đun khác của nghề. Giáo trình gồm có 4 bài học, mời các bạn. phần 1 của giáo trình sau đây.

  pdf118p cucngoainhan8 14-03-2022 30 7   Download

 • Giáo trình Vật liệu điện được thiết kế theo môn học thuộc hệ thống mô đun/ môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Cao đẳng nghề và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo. Môn học này được thiết kế gồm 3 chương: Chương 1 vật liệu cách điện, chương 2 vật liệu dẫn điện, chương 3 vật liệu dẫn từ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf100p cucngoainhan8 14-03-2022 13 5   Download

 • Giáo trình điện tử cơ bản được thiết kế theo mô đun thuộc hệ thống mô đun/môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Trung cấp nghề, và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo. Giáo trình được thiết kế gồm 5 bài như sau: Bài 1 các khái niệm cơ bản, bài 2 linh kiện thụ động, bài 3 linh kiện bán dẫn, bài 4 các mạch khuếch đại dùng tranzito, bài 5 các mạch ứng dụng dùng BJT. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf158p cucngoainhan8 14-03-2022 15 5   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật nguội được thiết kế theo mô đun thuộc hệ thống mô đun/ môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Cao đẳng nghề và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo. Mô đun này được thiết kế gồm 7 bài với những nội dung chính sau: Tổng quan về kỹ thuật nguội; sử dụng dụng cụ đo; vạch dấu mặt phẳng và vạch dấu khối; đục kim loại, giũa kim loại, cưa kim loại (cưa bằng tay); khoan, khoét, doa kim loại; nắn và uốn kim loại.

  pdf54p cucngoainhan8 14-03-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Đo lường điện được thiết kế theo mô đun thuộc hệ thống mô đun/ môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Cao đẳng nghề và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo, sau khi học tập xong mô đun này, học viên có đủ kiến thức để học tập tiếp các môn học, mô đun khác của nghề. Giáo trình được tổ chức thành 15 bài, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf134p cucngoainhan8 14-03-2022 10 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình môn học Trung cấp Nghề
p_strCode=chuongtrinhmonhoctrungcapnghe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2