intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ

Xem 1-20 trên 39 kết quả Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ
 • Bài giảng Bài 23: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ gửi đến các bạn một số vấn đề cơ bản về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế; về cơ cấu thành phần kinh tế; chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế;... HY vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt13p cuonghuyen0628 10-11-2015 134 16   Download

 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CDCCKT) là một yêu cầu tất yếu trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay, vì để xây dựng và phát triển một nền kinh tế ổn định, vững chắc, với tốc độ nhanh đòi hỏi phải xác định được một CCKT hợp lý, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các ngành kinh tế quốc dân, giữa các vùng lãnh thổ và giữa các thành phần kinh tế...

  pdf82p tuyetmuadong2013 26-04-2013 213 85   Download

 • Với mong muốn quý bạn đọc có thêm nhiều tư liệu để tham khảo, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập bài giảng Địa lý 12 bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

  ppt25p hongvang_26 21-02-2014 165 20   Download

 • Bộ sưu tập bao gồm các giáo án được thiết kế chi tiết môn Địa lý 12 bài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo.

  doc4p hongvang_26 21-02-2014 253 16   Download

 • Luận văn đúc kết cơ sở lí luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam vào nghiên cứu thực tiễn quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Tây Ninh, từ đó đưa ra những định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo lãnh thổ và theo thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf172p dangthingocthuy96 09-01-2017 58 12   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2000 - 2011 tập trung tìm hiểu về cơ sở lý luận; thực trạng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2000 - 2011.

  pdf165p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 58 10   Download

 • Giai đoạn 2000 – 2009, Tỉnh Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tương đối ổn định, GDP bình quân đầu người tăng nhanh, nhưng có sự chênh lệch khá lớn về lãnh thổ và các thành phần kinh tế. Cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu lãnh thổ và thành phần kinh tế đã chuyển dịch theo hướng tích cực, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, nhưng còn chậm và chưa bảo đảm tính hợp lý, chưa tận dụng mọi lợi thế so sánh của tỉnh Thái Nguyên.

  pdf6p cumeo2004 02-07-2018 16 1   Download

 • Bài giảng Địa lí lớp 12 - Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tìm hiểu chuyển dịch cơ cấu theo ngành kinh tế; chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế; chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ kinh tế.

  ppt23p nangthothubon_vn20 14-06-2020 2 0   Download

 • Bài giảng Địa lí lớp 12 - Bài 29: Thực hành vẽ biểu đồ nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tìm hiểu về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ; sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ của nước ta năm 1996 và 2005.

  ppt18p nangthothubon_vn20 14-06-2020 1 0   Download

 • "Giáo án Địa lí 12 - Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế" cung cấp những kiến thức về sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; các thay đổi trong cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới.

  pdf3p nguyentanloc09 17-10-2020 1 0   Download

 • "Giáo án Địa lí 12 - Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng Bằng Sông Hồng" thông tin đến các bạn với các nội dung vị trí, phạm vi lãnh thổ của vùng; phân tích được các thế mạnh chủ yếu về: vtđl, thế mạnh về tự nhiên, kinh tế - xã hội cũng như những hạn chế của đbsh; tính cấp thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và thực trạng về vấn đề này của vùng; biết được một số định hướng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của vùng và cơ sở của việc định hướng đó.

  pdf4p nguyentanloc09 17-10-2020 2 0   Download

 • Cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ với nhau rất mật thiết .Nếu cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch hợp lý phù hợp thì sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ngược lại.Cơ cấu kinh tế tổng thể các bộ phận cấu thành nền kinh tế như cơ cấu ngành,cơ cấu các khu vực kinh tế,cơ cấu vùng lãnh thổ ... Về hình thức cơ cấu kinh tế được thể hiện dưới các dạng tỷ trọng của các chỉ tiêu kết quả.Trong cơ cấu kinh tế thì cơ...

  pdf114p inside33 08-12-2012 130 43   Download

 • "Giáo án Địa lí 12 - Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh nắm được các kiến thức về sự đa dạng của cơ cấu ngành công nghiệp, một số ngành công nghiệp trọng điểm, sự chuyển dịch cơ cấu trong từng giai đoạn và các hướng hoàn thiện; sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp và giải thích được sự phân hóa đó; phân tích được cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế cũng như sự thay đổi của nó và vai trò của mỗi thành phần.

  pdf3p nguyentanloc09 17-10-2020 1 0   Download

 • Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Biết được vị trí địa lí , phạm vi lãnh thổ của vùng. - Phân tích được tiềm năng và hạn chế trong phá triển kinh tế xã hội của đồng bằng sông Hồng. - Hiểu được tính cấp thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và thực trạng chuyển dịch vùng.

  pdf9p phalinh7 12-07-2011 349 51   Download

 • Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Hiểu được sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH). - Trình bày được các thay đổi trong cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta trong thời kì Đổi mới.

  pdf8p phalinh7 12-07-2011 442 25   Download

 • Bài giảng Chương VI: Phân bố dân cư và nguồn nhân lực xã hội hướng đến giới thiệu tới các bạn khái niệm và ý nghĩa của việc phân bố dân cư và nguồn nhân lực; phân bố nguồn nhân lực theo lãnh thổ; chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình CNH,HĐH đất nước. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt21p cuonghuyen0628 10-11-2015 135 24   Download

 • Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã và đang góp phần thúc đẩy sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị của Thành phố theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, vấn đề phát triển các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (HTTCLTNN) đô thị nơi đây vẫn còn những bất cập. Bài viết này phân tích vấn đề trên từ góc độ địa lí kinh tế và sinh thái, đồng thời đưa ra những nhận xét để làm cơ sở cho việc hoạch định phát triển các HTTCLTNN đô thị ở TPHCM.

  pdf7p nganga_02 09-09-2015 98 18   Download

 • Nội dung của giáo án bao gồm tất cả các bài học trong chương trình Địa lý lớp 12: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập; vị trí địa lí – phạm vi lãnh thổ; thực hành vẽ lược đồ Việt Nam; đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam; thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển; phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt... Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để có thêm tư liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

  doc260p dinh_thiet 17-02-2020 25 1   Download

 • Vùng đầm phá ven biển (VĐPVB) Thừa Thiên Huế tiếp giáp với biển Đông về phía Đông Bắc, dọc theo bờ biển dài 126 km từ Điền Hương (Phong Điền) đến thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc). Theo địa giới hành chính, VĐPVB TTH bao gồm 42 xã, thị trấn thuộc lãnh thổ 5 huyện (Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc) với tổng diện tích tự nhiên 93.490 ha (chiếm 18,5% diện tích tự nhiên toàn tỉnh) và dân số là 320.141 người (chiếm 30,01% dân số TT Huế). ...

  pdf12p meomeongon 06-01-2012 46 5   Download

 • Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Hiểu được sự đa dạng của cơ cấu ngành công nghiệp, một số ngành công nghiệp trọng điểm, sự chuyển dịch cơ cấu trong từng giai đoạn và các hướng hoàn thiện. - Nắm vững được sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp và giải thích được sự phân hóa đó.

  pdf0p phalinh7 12-07-2011 480 46   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ
p_strCode=chuyendichcocaulanhtho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2