intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển đổi mô hình quan hệ

Xem 1-20 trên 342 kết quả Chuyển đổi mô hình quan hệ
 • Bài viết này trình bày các thông tin về xu hướng triển khai mô hình quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ, các bước xây dựng để hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo tại Học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh để chuyển đổi mô hình quản lý đào tạo từ hệ niên chế sang mô hình quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

  pdf13p nanhankhuoctai7 01-07-2020 18 1   Download

 • Input: Mô hình E-R (Sơ đồ E-R)  Output: Mô hình quan hệ (Tập các lược đồ quan...

  ppt20p quangtrungct 08-10-2011 3041 181   Download

 • Chuyển đổi mô hình lớp trong UML sang quan hệ và ứng dụng. Tìm hiểu về biểu đồ lớp trong UML và mô hình EER. Tìm hiểu về thuật toán chuyển đổi từ mô hình lớp trong UML sang mô hình quan hệ. Tìm hiểu về thuật toán chuyển đổi từ mô hình EER sang biểu đồ lớp thiết kế trong UML. Biểu đồ lớp chỉ một tập các lớp,các giao diện, các sự cộng tác và các mối quan hệ giữa các lớp.

  pdf43p dinhlan05011 05-05-2011 459 121   Download

 • Bài báo này nghiên cứu và đề xuất một hướng tiếp cận trong việc chuyển đổi dữ liệu từ dạng cơ sở dữ liệu quan hệ (RDB) sang Ontology được biểu diễn bằng các ngôn ngữ RDF và OWL. Quá trình chuyển đổi bao gồm 2 bước chính: (i) Ánh xạ lược đồ (tạo ra các lớp từ các bảng, tạo ra các thuộc tính đối tượng (object property) từ các khóa ngoại và tạo ra thuộc tính kiểu dữ liệu (datatype property) từ các thuộc tính không tham gia vào khóa ngoại), (ii) Ánh xạ dữ liệu (tạo ra các thể hiện).

  pdf10p thiendiadaodien_9 04-03-2019 117 2   Download

 • Chuyển đổi mô hình thực thể- quan hệ thành mô hình hướng đối tượng. Những nguyên lý quan trọng khác của điều khiển học tuy có vẻ đã bị quên lãng nhưng thực ra định kỳ được phát hiện hoặc sáng tạo lại trong những lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, sự tái sinh của những mạng thần kinh, sáng tạo đầu tiên bởi các nhà điều khiển học năm 1940, sau đó là năm 1960 và thêm một lần nữa năm 1980; phát hiện lại tầm quan trọng của sự tương tác tự lập ở kỹ thuật rôbôt và...

  pdf9p butmaucam 27-08-2013 89 14   Download

 • Một phương pháp chuyển đổi mô hình dữ liệu quan hệ thành mô hình dữ liệu hướng đối tượng. Tới năm 1868, Maxwell James xuất bản một bài báo về lý thuyết điều chỉnh governor. Năm 1935, nhà sinh học Nga P. K. Anokhin đã viết trong một cuốn sách về khái niệm sự phản hồi ("feedback afferentation").

  pdf9p butmaucam 27-08-2013 55 7   Download

 • Bài giảng Chương 4: Mô hình thực thể kết hợp (entity relationship model) bao gồm những nội dung về giới thiệu chung; các thành phần trong mô hình E-R; các ví dụ; chuyển đổi sang mô hình quan hệ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt45p cocacola_10 07-12-2015 80 5   Download

 • Ngày nay, phần lớn các Doanh nghiệp trong nước đang hoạt động dựa trên mô hình quản trị 1.10 - tức là người chủ sở hữu đồng thời cũng là nhà quản lý (hay còn gọi là mô hình quản trị kiểu gia đình). Lý do vì sao đa số vẫn thường áp dụng mô hình quản trị 1.10 và làm cách nào để chuyển dần sang mô hình quản trị 10.10 như đa số các Doanh nghiệp nước ngoài thường áp dụng? Câu trả lời không đơn giản chỉ nằm trong việc “thay đổi cơ cấu hay hệ thống”...

  pdf3p chocobyebye 12-07-2010 1697 47   Download

 • Phân tích và thiết kế hệ thống đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất phần mềm, nhất là trong thời đại ngày nay cùng với sự phát triển phần mềm có qui mô lớn với tính năng đa dạng thì yêu cầu bảo trì đối với hệ thống lớn và phức tạp ngày càng trở thành vấn đề nghiêm trọng. Thực tế hiện nay đang tồn tại song song 2 hƣớng phân tích thiết kế, đó là: Phƣơng pháp phân tích theo hƣớng cấu trúc đã ra đời và đƣợc áp dụng rất sớm bởi kết quả...

  pdf41p ngocdung_088 27-05-2012 166 31   Download

 • Phân tích và thiết kế hệ thống đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất phần mềm, nhất là trong thời đại ngày nay cùng với sự phát triển phần mềm có qui mô lớn với tính năng đa dạng thì yêu cầu bảo trì đối với hệ thống lớn và phức tạp ngày càng trở thành vấn đề nghiêm trọng. Thực tế hiện nay đang tồn tại song song 2 hƣớng phân tích thiết kế, đó là: Phƣơng pháp phân tích theo hƣớng cấu trúc đã ra đời và đƣợc áp dụng rất sớm bởi kết quả...

  pdf42p itvovantien 13-06-2012 142 25   Download

 • Theo nhiệm vụ thực tế trên biển và dựa trên các thành tựu khoa học chuyên ngành đã đạt được, mô hình quản lý kỹ thuật hệ thống động lực đội tàu vận tải Trường Sa đã được đề xuất xây dựng nhằm quản lý chính xác tình trạng kỹ thuật hệ thống động lực góp phần tạo cơ sở khoa học tin cậy để đề xuất và triển khai các giải pháp kỹ thuật cần thiết nhằm nâng cao độ tin cậy và tính kinh tế của đội tàu trong sử dụng. Mô hình xây dựng bước đầu được tính toán sử dụng cho tàu TS22 đạt kết quả tốt.

  pdf7p advanger1 06-05-2018 38 2   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình quan hệ (Relational model), thiết kế CSDL quan hệ bằng cách chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p tamynhan3 05-08-2020 25 3   Download

 • Phân tích và thiết kế hệ thống đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất phần mềm. Rất nhiều phương pháp phân tích và thiết kế được đề xuất, với mỗi phương pháp đều có một cách tiếp cận khác nhau đối với bài toán cần giải quyết. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p thiendiadaodien_5 08-01-2019 21 0   Download

 • Dựa theo 6 bước trong phương pháp chuyển đổi từ một mô hình dữ liệu ER sang mô hình quan hệ dữ liệu, chúng ta có mô hình quan hệ dữ liệu như sau: docgia(ma_docgia, ho, tenlot, ten, hinh).

  doc5p sibetk 01-05-2011 608 127   Download

 • Web ngữ nghĩa là một hướng phát triển tương lai của Web hiện tại, trong đó RDF là chuẩn cho phép đặc tả dữ liệu cho Web ngữ nghĩa. Trong bài báo này, tác giả sẽ trình bày một hướng tiếp cận cho phép chuyển đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ sang mô hình dữ liệu cho Web ngữ nghĩa được biểu diễn bằng đồ thị RDF, kết quả là tạo ra được một mô hình dữ liệu tương ứng được biểu diễn dưới dạng các bộ ba. Quá trình thực nghiệm chuyển đổi với CSDL quan hệ Quản lí bán hàng cũng được trình bày nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu.

  pdf9p allbymyself_07 02-02-2016 127 15   Download

 • Chúng ta đã làm quen với cách thức và phương pháp tạo ra một mô hình dữ liệu mức quan niệm về các thông tin của tổ chức nào đó. Nó rất giàu về mặt ngữ nghĩa, do đó dễ dàng để mọi thành phần tham gia vào việc phát triển hệ thống thông tin hiểu được, đặc biệt là với người dùng. Nhưng nó lại không dễ dàng để hệ thống quản lý tập tin và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiểu được. Do đó cần thiết phải qua một giai đoạn chuyển đổi mô hình...

  doc9p thienthanoze 12-11-2012 130 12   Download

 • Trình bày các nguyên tắc mô hình hóa trực quan và các đặc trưng trong công nghệ hướng đối tượng. Trình bày tổng quan về kiến trúc hướng mô hình (MDA), các mô hình trong MDA, sự chuyển đổi mô hình trong MDA. Nghiên cứu phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng phần mềm ứng dụng theo kiến trúc hướng mô hình bao gồm: Phân tích kiến trúc hệ thống; xác định nội dung của mô hình độc lập với thao tác tính toán (CIM); chuyển đổi mô hình CIM sang mô hình độc lập với nền...

  pdf2p banhbeovodung 20-06-2013 105 11   Download

 • Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chủ yếu phát theo chiều rộng sang phát triển một cách hợp lý giữa chiều rộng kết hợp với chiều sâu là vấn đề cấp thiết đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Phát triển theo hướng bền vững yêu cầu trong những năm tới Việt Nam cần có một hệ thống quan điểm chỉ đạo thống nhất trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

  pdf3p vitsunade2711 02-06-2020 43 3   Download

 • Chương 2 - Mô hình quan hệ và đại số quan hệ. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Các khái niệm của mô hình quan hệ, chuyển đổi từ mô hình thực thể - sang mô hình quan hệ, đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p tangtuy12 01-06-2016 30 2   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình dữ liệu quan hệ. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf34p hpnguyen8 26-04-2018 52 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển đổi mô hình quan hệ
p_strCode=chuyendoimohinhquanhe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2