intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ hội kinh tế

Xem 1-20 trên 22451 kết quả Cơ hội kinh tế
 • Chi phí cơ hội kinh tế của lao động là giá trị đối với nền kinh tế của nhóm các hoạt động mà người lao động phải bỏ qua kể cả những chi phí phi thị trường đi kèm với sự thay đổi việc làm này. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Chương 12: Chi phí cơ hội kinh tế của lao động".

  pdf37p codon_06 19-01-2016 42 2   Download

 • Cùng tìm hiểu thiết lập chi phí cơ hội kinh tế của vốn; xác định suất sinh lợi kinh tế đầu tư, suất sinh lợi từ tiêu dùng, và chi phí kinh tế biên của việc đi vay nước ngoài;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 12: Chi phí cơ hội kinh tế của công quỹ". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf18p codon_06 19-01-2016 49 1   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế dự án - Chương 2: Lý luận chung về phân tích kinh tế giới thiệu chung, chi phí cơ hội kinh tế, phân tích rủi ro, qui trình phân tích kinh tế. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.

  pdf8p elib_hce 17-05-2014 76 9   Download

 • Nội dung chính của chương này trình bày chi phí cơ hội của vốn và các tiêu chuẩn đầu tư, chọn lựa qui mô của dự án, xác định thời điểm đầu tư và chọn lựa công nghệ. Mời các bạn tham khảo!

  pdf18p byphasse043256 22-03-2019 30 2   Download

 • Nội dung tài liệu "Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Chương 13 - Chi phí cơ hội của kinh tế lao động " trình bày ước tính chi phí cơ hội kinh tế của lao động, tiếp cận theo giá trị năng suất biên của lao động bị bỏ qua và tiếp cận theo giá cung của lao động. Mời các bạn tham khảo!

  pdf37p byphasse043256 22-03-2019 17 2   Download

 • Bài viết Thách thức và cơ hội kinh tế của biến đổi khí hậu đối với doanh nghiệp: Gợi ý chính sách cho Việt Nam tập trung phân tích một số ảnh hưởng có thể của biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gợi ý chính sách cho VN đối phó với biến đổi khí hậu.

  pdf5p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 41 1   Download

 • A.Phần mở đầu Trên thế giới hiện nay là các quốc gia đang cố gắng xây dựng mô hình kinh tế có sự kết hợp giữa kế hoạch và thị trường, mà trong đó cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là cốt lõi. Riêng đối với nước ta, sau một thời gian dài duy trì mô hình kinh tế tập trung đã thấy sự không phù hợp của nó. Chính vì vậy, năm 1986, Đại hội Đảng VI đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện nền kinh tế xã hội nhằm đưa đất nước dần thoát ra khỏi...

  doc32p buiduongson3 08-05-2010 748 271   Download

 • Mục tiêu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CDCCKT) hướng tới là thu nhập của các chủ thể kinh tế, của quốc gia không ngừng tăng lên. Xét về góc độ kinh tế, giải pháp chủ yếu để tăng thu nhập là kích thích lao động, đầu tư và tiết kiệm, tạo được năng suất lao động cao cho xã hội. Muốn vậy, Nhà nước phải có nhiều đòn bẩy có hiệu lực về kinh tế, trong đó sử dụng công cụ thuế có vai trò quan trọng trong mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng...

  pdf9p bingo_do 25-05-2010 898 266   Download

 • Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biện là phát triển kinh tế đang từng bước hội nhập kinh tee quốc tế. Thực tiễn cho thấy để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tăng sức mạnh cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư phải dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh và lợi thế so sánh của...

  doc55p ngoctung_qn 27-06-2012 580 182   Download

 • Cơ cấu kinh tế: là tổng thể các bộ phận hợp thành của nền kinh tế với các mối quan hệ chủ yếu về định tính và định lượng, ổn định và phát triển giữa các bộ phận hợp thành với nhau trong những điều kiện kinh tế-xã hội nhất định. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: là một quá trình cải biến và phát triển của nền kinh tế-xã hội dẫn đến sự tăng trưởng khác nhau của các bộ phận hợp thành của nền kinh tế làm thay đổi mối quan hệ tỷ lệ giữa chúng so với...

  ppt33p ht_hvnh 17-11-2010 1801 162   Download

 • Tăng trưởng phát triển luôn là một trong những mục tiêuy hàng đầu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Một cơ cấu kinh tế hợp lý là một trong ba chỉ tiêu thể hiện trình độ phát triển của một đất nước bên cạnh hai chỉ tiêu: tăng trưởng kinh tế và các vấn đề xã hội. Cơ cấu kinh tế chịu ảnh hưởng phần lớn từ cơ cấu đầu tư. Định hướng cơ cấu đầu tư để đổi mới cơ cấu kinh tế trên cơ sở sự tác động của các...

  doc44p duong_dung 01-04-2010 357 119   Download

 • Lí luận của luận điểm Để nghiên cứu vấn đề “Tại sao Hồ Chí Minh chủ trương cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” 1: Chúng ta cần xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mac- Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất và lưc lượng sản xuất: 1.1: Khái niệm về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất Lực lượng sản xuất là khái niệm dùng để chỉ việc con người chinh phục giới tự nhiên bằng tất cả sức...

  pdf34p inside33 08-12-2012 361 89   Download

 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CDCCKT) là một yêu cầu tất yếu trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay, vì để xây dựng và phát triển một nền kinh tế ổn định, vững chắc, với tốc độ nhanh đòi hỏi phải xác định được một CCKT hợp lý, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các ngành kinh tế quốc dân, giữa các vùng lãnh thổ và giữa các thành phần kinh tế...

  pdf82p tuyetmuadong2013 26-04-2013 212 85   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945), phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức về Cơ cấu kinh tế, xã hội Việt Nam trong thời kỳ (1919-1945). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf130p doinhugiobay_05 01-12-2015 309 84   Download

 • Đây là bộ sưu tập bao gồm những bài giảng có nội dung hấp dẫn nhất về bài Thực hành - Lựa chọn cơ hội kinh doanh, mời bạn đọc tham khảo nhằm áp dụng vào thực tế một cách tốt nhất. Qua những bài giảng này, học sinh ngày càng có hứng thú với môn học, có ý thức phân tích thị trường, đối chiếu với điều kiện cụ thể của gia đình hay doanh nghiệp để lựa chọn được cơ hội kinh doanh. Vận dụng được kiến thức về cơ sở để xác định và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh vào hoàn cảnh cụ thể, thời điểm cụ thể.

  ppt16p tranminhchaucn 11-03-2014 1111 73   Download

 • Phần 1 Tài liệu Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945) do tác giả Nguyễn Văn Khánh biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Những chuyển biến của cơ cấu kinh tế - xã hội cổ truyền vào nửa sau thế kỷ XXI, quá trình hình thành cơ cấu kinh tế - xã hội thuộc địa ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. Mời các bạn tham khảo.

  pdf76p doinhugiobay_05 01-12-2015 242 73   Download

 • Cơ sở khoa học về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở nông thôn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở nông thôn Việt Nam giai đoạn 1986 - 2003 đồng thời nêu định hướng và những giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành ở nông thôn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

  pdf111p ponds_12 30-12-2013 176 46   Download

 • Luận văn phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kì 2000-2010, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf163p dangthingocthuy96 09-01-2017 109 39   Download

 • tài liệu “Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế” phân tích rõ ràng những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo ở các vùng nông thôn và miền núi: chủ trương, chính sách và phương hướng chỉ đạo về vấn đề xóa đói giảm nghèo của chính phủ

  pdf10p taydoc03 08-02-2012 151 35   Download

 • Trong một thời gian dài, do nhận thức khoa học chưa đầy đủ về chủ nghĩa xã hội(XHCN) và nhà nước xã hội chủ nghĩa , một hệ thống các nước XHCN đã dược hình thành và và hoạt động theo một cơ chế kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế tương ứng với nhận thức đó . Trong hoạt động thực tiễn, nhưng cản ngại sau hàng chục năm tồn tại cơ chế đó , đòi hỏi chúng ta phải nhận thức lại một cách đích thực về CNXH trong quá trình phát triển của lịch...

  pdf29p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 107 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ hội kinh tế
p_strCode=cohoikinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2