intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở vật chất du lịch

Xem 1-20 trên 157 kết quả Cơ sở vật chất du lịch
 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 5 do ThS. Hà Minh Phước biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản như: Khái niệm và vai trò, cơ cấu của cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch, đặc điểm cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch, yêu cầu đối với cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, xu hướng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

  ppt11p sangbanmai_0906 15-01-2018 148 23   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp thông qua việc phân tích công tác quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật tại nhà hàng Square, tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kĩ thuật tại Square - Khách sạn Novotel Danang Premier Han River.

  pdf157p nguyenhoangannhi99 04-12-2020 189 28   Download

 • Bài báo này tập trung đánh giá thực trạng cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long, từ đó tìm kiếm các định hướng thích hợp, cách khai thác có hiệu quả nhất cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch của vùng trong mối quan hệ của vùng với sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước.

  pdf12p nganga_02 09-09-2015 153 16   Download

 • Để tài khảo sát, đánh giá thực trạng việc khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật cho du lịch hiện nay tại 4 quận nội thành từ đó tìm ra những tồn tại, hạn chế trong việc khai thác hệ thống này cho việc phát triển du lịch. Đề tài đưa ra những giải pháp khắc phục, thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch chính là mục tiêu, cũng là kết quả của đề tài.

  pdf8p cumeo5000 16-08-2018 40 4   Download

 • Nội dung của bài giảng bao gồm những vấn đề khái quát như: Các khái niệm cơ bản về du lịch; lịch sử hình thành, phát triển của du lịch thế giới, du lịch Việt Nam; điều kiện phát triển du lịch; loại hình và các lĩnh vực kinh doanh du lịch; sản phẩm du lịch. Đồng thời, bài giảng còn đề cập đến những vấn đề khác của hoạt động du lịch như lao động du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Những nội dung đó làm chìa khóa để người học đi sâu vào nghiên cứu và tìm hiểu các môn chuyên ngành sau này.

  pdf136p a223206 17-05-2011 1086 321   Download

 • Nội dung của giáo trình bao gồm 04 chương, cụ thể: Chương 1 - Khái quát về hoạt động du lịch, chương 2 - Các lĩnh vực hoạt động trong kinh doanh du lịch, chương 3 - Tài nguyên du lịch và điểm đến du lịch, chương 4 - Cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động trong du lịch. Phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf149p lalala04 27-11-2015 752 134   Download

 • Chương 7 Cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch, nội dung trình bày trong chương này gồm: Khái niệm và vai trò, cơ cấu của cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch, đặc điểm cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch, yêu cầu đối với cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, xu hướng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

  pdf10p thanhdieutran 12-04-2014 423 61   Download

 • Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình để vươn lên một tầm cao mới , tìm một vị thế mới để từng bước khẳng định mình cùng bạn bè khu vực và thế giới. Hòa mình cùng không khí hội nhập, Việt Nam đã có những bước chuyển mình đáng kể trong trong việc phát triển nền kinh tế của cả nước . Cùng song hành với sự phát triển kinh tế, du lịch cũng đóng góp một phần không nhỏ đến sự phát triển chung của toàn quốc gia.Một ngành du lịch muốn phát triển thì cần...

  doc25p sehong 10-10-2012 245 56   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng về du lịch nghỉ dưỡng của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2015-2017 và đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình kinh doanh và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

  pdf8p vioishi2711 01-07-2019 59 7   Download

 • Trong những năm qua, ngành du lịch tỉnh Đồng Nai đã có những chuyển biến tích cực trong đó sản phẩm du lịch ngày càng hoàn thiện, kết cấu hạ tầng du lịch từng bước được đồng bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch ngày càng phát triển, lượt khách và doanh thu du lịch ngày càng tăng…

  pdf4p vidili2711 08-07-2020 20 2   Download

 • Bài viết tiến hành xem xét những nhân tố chính nào ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến phát triển du lịch bền vững để từ đó tìm ra hướng đi phù hợp nhằm phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Thanh Hóa.

  pdf8p cothumenhmong8 05-11-2020 56 1   Download

 • Bài viết tiến hành đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch khu vực này, xác định khả năng phục vụ du khách của một số điểm du lịch trên địa bàn.

  pdf8p kethamoi7 13-08-2020 51 0   Download

 • Xây dựng mô hình để phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) đang là vấn đề được quan tâm ở nhiều vùng, nhất là vùng Tây Bắc. Để xây dựng mô hình DLCĐ cần phải có những cơ sở như: Tài nguyên du lịch hấp dẫn, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch, có bộ máy tổ chức, khả năng hoạt động kinh doanh, có quy ước về hoạt động du lịch.

  pdf12p vihana2711 02-07-2019 45 9   Download

 • Quyền tự chủ về tài chính và cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học và sau đại học trong pháp luật Liên bang Nga Vì vậy cần nêu cao trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách con người, làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Nhà trường là thiết chế rất quan trọng trong công tác giáo dục đạo đức, pháp luật bởi nó thực hiện đồng thời các chức năng dạy chữ, dạy...

  pdf4p congchuabrave 26-04-2013 49 4   Download

 • Thông tư 20/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

  doc5p kieuvinha321 11-09-2018 14 0   Download

 • Thông tư số 34/2018/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành nhằm quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao.

  doc4p tiantian0108 06-12-2018 11 0   Download

 • Nội dung của giáo trình bao gồm những vấn đề khái quát như: Khái niệm về du lịch; nhu cầu, loại hình và các lĩnh vực kinh doanh du lịch; điều kiện phát triển du lịch; tính thời vụ trong du lịch. Đồng thời, giáo trình còn bao hàm cả những vấn dề kinh tế du lịch như: Lao động, cơ sở vật chất - kỹ thuật, chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế du lịch. Mặt khác, những vấn đề quản lý như phát triển du lịch, tổ chức và quản lý ngành du lịch ở Việt Nam và thế giới cũng được đề cập trong giáo trình này.

  pdf416p xedapdo 27-04-2010 3791 974   Download

 • Nội dung bài giảng "Tổng quan du lịch và lưu trú du lịch " gồm 8 chương. Chương 1: Khái quát về hoạt động du lịch. Chương 2: Động cơ du lịch và các điều kiện phát triển. Chương 3: Tính thời vụ trong du lịch. Chương 4: Mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác. Chương 5: Tổng quan về kinh tế du lịch. Chương 6: Cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động trong du lịch. Chương 7: Tổ chức và quản lý ngành du lịch. Chương 8: Chất lượng phục vụ du lịch. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf80p opticalhwheel 28-09-2011 1800 389   Download

 • Nội dung "Giáo trình Quản trị chất lượng du lịch: Phần 2" trình bày vai trò của việc đánh giá chất lượng dịch vụ, phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ, vận dụng các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ trong doanh nghiệp, các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch (nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ ngoại ngữ...). Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf115p hoa_hong91 28-04-2014 906 382   Download

 • Trong nững năm gần đây cùng với cơ chế đổi mới nền kinh tế nước ta đã phát triển mạnh mẽ về cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng và đó là tiền đề để ngành du lịch Việt nam phát triển.Du lịch Việt Nam phát triển không chỉ dựa vào cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, đọc đáo, những di sản văn hoá quý báu mà còn ở lòng hiếu khách, những truyền thống văn hoá tốt đẹp được đúc kết từ hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Những điều đó đã gợi...

  pdf59p dell1122 06-09-2012 465 118   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ sở vật chất du lịch
p_strCode=cosovatchatdulich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2