intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công tác hoạch định

Xem 1-20 trên 2728 kết quả Công tác hoạch định
 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của FDI, đổi mới công nghệ (TEC), tài nguyên thiên nhiên (NAR), công nghiệp hóa (IDV) đến tăng trưởng kinh tế (GDP) tại Việt Nam giai đoạn 1986-2022. Để ước lượng mối quan hệ phức tạp này, mô hình hồi qui phân vị và kiểm định nhân quả quang phổ được sử dụng nhằm phân tích tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc trên các điều kiện kinh tế và tần số khác nhau.

  pdf12p viamancio 04-06-2024 1 1   Download

 • Luận văn "Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn công tác quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, từ đó phân tích, đánh giá công tác Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thí nghiệm điện Miền Bắc và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty.

  doc127p anhtuan0612 04-06-2024 16 5   Download

 • Nghiên cứu này tổng hợp và đề xuất bổ sung một số tiêu chí đánh giá giao thông hướng đến đô thị phát triển bền vững tại Việt Nam. Hy vọng những kết quả này sẽ giúp hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học trong công tác phát triển giao thông đô thị xanh, sinh thái, bền vững.

  pdf6p viamancio 04-06-2024 20 2   Download

 • Tài liệu "Hỏi đáp về logistics" ra đời nhằm giúp các cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến logistics có thông tin cơ bản về lĩnh vực này, trên cơ sở đó tham gia công tác hoạch định chính sách, quản trị điều hành một cách hiệu quả hơn. Phần 1 của tài liệu sẽ trình bày các câu hỏi và đáp những vấn đề chung về logistics. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf42p vibloomberg 29-05-2024 3 2   Download

 • Giáo trình "Quản trị nhân lực khu vực công" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan quản trị nhân lực trong khu vực công; tổ chức bộ máy và hoạch định nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p khanhchi2560 25-05-2024 3 3   Download

 • Bài viết Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định trình bày các nội dung: Vị trí, vai trò của Giáo dục thể chất; Thực trạng công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.

  pdf3p vijaychest 16-05-2024 2 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Trắc địa quy hoạch đường và đô thị (Tái bản)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Công tác trắc địa trong thiết kế và định tuyến công trình; Chương 2 - Quy hoạch mặt bằng khu đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p dongmelo 27-05-2024 6 4   Download

 • Mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu trình bày các nội dung về quyết định như mục tiêu cụ thể của hoạt động đấu thầu; kế hoạch về tiến độ thực hiện các công việc chính, gói thầu; quản lý công tác lựa chọn nhà thầu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về đơn mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 4 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Kỹ thuật và tổ chức thi công công trình thủy lợi (Tập 3)" tiếp tục trình bày những nội dung gồm: Chương VI - Tổng mặt công bằng công trường; Chương VII - Kế hoạch tiến độ thi công; Chương VII - Công tác quản lí thi công; Chương IX - Đơn giá, định mức và dự toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf131p dongmelo 20-05-2024 6 3   Download

 • Đề cương bài giảng Quản trị hành chính văn phòng gồm có những nội dung: Chương I: đại cương về quản trị hành chính văn phòng, chương II: hành chính văn phòng một ngành nghề chuyên nghiệp, chương III: hoạch định và tổ chức hành chính văn phòng, chương IV: kiểm tra công việc hành chính văn phòng, chương V: tổ chức và bố trí nơi làm việc, chương VI: quản trị thời gian, chương VII: công tác văn thư và lập hồ sơ công việc, chương VIII tiếp khách và gọi điện thoại, chương IX: soạn thảo văn bản,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf68p zizaybay1101 09-05-2024 3 0   Download

 • Tài liệu giảng dạy Nghiệp vụ văn phòng gồm có những chương sau: Chương I: quản trị hành chính văn phòng là gì; chương II: thu thập, xử lý và cung cấp thông tin trong nghiệp vụ văn phòng; chương III: hoạch định tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các chuyến đi công tác cho nhà lãnh đạo; chương IV: công tác văn thư và lập hồ sơ công việc; chương V: kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; chương VI: công tác lưu trữ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf65p zizaybay1101 09-05-2024 4 2   Download

 • Đề tài Ổ sinh thái không gian của các loài Mang (Muntiacus spp.) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa được nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch bảo tồn các loài Mang tại khu BTTN Pù Hu, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của một yếu tố hoàn cảnh đối với tập tính lựa chọn sinh cảnh sống của các loài Mang từ đó xác định ổ sinh thái không gian của chúng.

  pdf10p vicarlos 16-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 2502/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương năm 2023; Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc4p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 1908/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

  doc4p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 07/QĐ-BCT về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương năm 2024; Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  doc8p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 228/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc6p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Nghị quyết số 52/NQ-CP ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

  doc21p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 64/QĐ-BGTVT ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Bài báo đề xuất giải pháp nhằm giúp kiểm toán viên (KTV) và kiểm toán nội bộ hoàn thiện đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu (SSTY) trong kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) (trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán của các công ty sản xuất Nhựa và Bao bì niêm yết tại Việt Nam). Mẫu nghiên cứu được tác giả thu thập được 317 phiếu điều tra khảo sát. Bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính thông qua phần mềm SPSS 25, tác giả đã xác định 5 nhân tố có ảnh hưởng đến kết quả có đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu (R).

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu: Ứng dụng phương pháp AHP để xác định trọng số yếu tố của các nhân tố ảnh hưởng do tác động của hạn hán đến sạt lở; ứng dụng công nghệ GIS để chồng chập và xác định khu vực phân vùng rủi ro. Bản đồ phân vùng rủi ro sạt lở sẽ là tài liệu tham khảo quan trọng hỗ trợ cho công tác quản lý, quy hoạch, khắc phục sự cố sạt lở đang có xu hướng gia tăng ở khu vực bán đảo Cà Mau.

  pdf13p dianmotminh02 03-05-2024 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2