intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tác thống kê

Xem 1-20 trên 4954 kết quả Công tác thống kê
 • Bài giảng 7 Công cụ thống kê trong công tác Kiểm soát chất lượng giới thiệu tới các bạn về các công cụ như báo cáo công việc theo định kỳ; so sánh kết quả đạt được so với kế hoạch; báo cáo tỷ lệ chính phẩm và phế phẩm; tìm lỗi nào phát sinh nhiều nhất; thống kê khiếu nại, số lân dừng máy; thời điểm phát sinh lỗi; có bao nhiêu nguyên nhân gây ra lỗi.

   

  ppt88p nguyenanhws 20-05-2015 326 104   Download

 • Mục đích của đề tài nghiên cứu là đánh giá thực trạng sử dụng các công cụ thống kê trong công tác kiểm soát và cải tiến chất lượng sản phẩm, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ thống kê của Công ty.

  pdf158p rtnguyen 11-04-2017 69 19   Download

 • Bài giảng Bài 1: Cơ sở lý luận công tác lập kế hoạch đổi mới công tác kế hoạch hóa - Phạm Hải tập trung trình bày các vấn đề chính như: Đổi mới và hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt74p cuonghuyen0628 10-11-2015 90 12   Download

 • Bài viết Đẩy mạnh công tác thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trình bày trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quá tế, khoa học và công nghệ (KH&CN) ngày càng khẳng định là động lực để phát triển đất nước nhanh và bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p baohaidang 24-05-2018 25 3   Download

 • Bài viết này trình bày cơ sở lý thuyết về vấn đề kiểm toán dao động trong công tác thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu theo tiêu chuẩn của Cộng Hòa Liên Bang Nga. Trên cơ sở đó, áp dụng vào công tác thiết kế nền đường ô tô trong điều kiện đất yếu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, kiến nghị bổ sung điều kiện kiểm toán dao động trên vào quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu 22TCN – 262-2000.

  pdf8p vihinata2711 15-05-2019 11 0   Download

 • Thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh là công tác cần thiết không thể thiếu trong quản lý doanh nghiệp. Nhằm giúp cho sinh viên củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành công tác thống kê, tác giả đã sưu tầm, biên soạn Bài tập Thống kê doanh nghiệp theo đề cương học phần Thống kê doanh nghiệp bậc Cao đẳng Kế toán. Bài tập này có 3 phần: Phần I: Tóm tắt lý thuyết và các bài tập cơ bản. Phần này được biên soạn theo từng chương, mỗi chương gồm: A. Tóm tắt lý thuyết....

  pdf1p thinhlu 08-10-2011 324 79   Download

 • Bài giảng Những công cụ quản lý chất lượng toàn diện và tư duy thống kê của ThS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ trình bày về triển khai chức năng chất lượng và thiết kế đồng thời; một số công cụ cải tiến công tác hoạch định chất lượng; chu trình Deming; các công cụ thống kê; phương pháp dò tìm sai hỏng; sáng tạo và đổi mới; tư duy thống kê.

  ppt89p cocacola_08 16-11-2015 223 77   Download

 • Thực hiện quyết định 141/2002/QÐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Ðịnh hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010, ngày 16-17/01/2003 Tổng cục thống kê đã tổ chức hội nghị triển khai định hướng phát triển công tác thống kê đến năm 2010 và chương trình công tác năm 2003. Tại hội nghị các đại biểu tham gia, góp ý và nhất trí cao chương trình công tác năm 2003 vàdự thảo Chương trình hành động thực hiện Ðịnh Hướng. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu và...

  doc13p thuthuy 27-07-2009 256 57   Download

 • Để phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu, đào tạo cũng như triển khai thực tế về công tác thống kê trong thời kỳ đổi mới, Viện Khoa học Thống kê biên soạn và xuất bản cuốn sách: "Một số vấn đề phương pháp luận thống kê".

  pdf105p 123968574 26-06-2012 183 46   Download

 • Bài thuyết trình Thống kê tiền lương và lao động của công ty trình bày các nội dung chính: vài nét về Công ty Đúc chính xác C.Q.S May's, bảng thống kê tiền lương và lao động, tính các chỉ tiêu, phân tích chỉ số, kết luận và chiến lược của công ty.

  pdf20p nluu9184 28-04-2014 153 23   Download

 • Kinh tế nước ta đang phát triển theo hướng kinh tế thị trường, một thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt. Sự bùng nổ thông tin cùng với quá trình toàn cầu hóa đang ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa- xã hội và chính trị. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới đặc biệt là công ngệ thông tin tiếp tục phát triển nhảy vọt thúc đẩy sự hình thành nền kinh tế tri thức toàn cầu hoá nền kinh tế và hội nhập kinh...

  pdf70p chupchup1122 24-03-2013 47 20   Download

 • Quyết định 45/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

  pdf2p hoangchau 19-08-2009 196 17   Download

 • Bài thuyết trình Thống kê về lao động và tiền lương của doanh nghiệp trình bày các nội dung chính: giới thiệu về công ty, lao động trong doanh nghiệp, lao động có hàm lượng chất xám cao, lao động không đòi hỏi hàm lượng chất xám cao, tiền lương của người lao động trong doanh nghiệp.

  pdf30p nluu9184 28-04-2014 84 12   Download

 • Đề tài nghiên cứu cấp Tổng cục năm 2005 "Nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ tin học hóa công tác xử lý số liệu thống kê tháng, quý, năm do các cục thống kê thực hiện" tiến hành nghiên cứu hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, nghiên cứu thực trạng tin học hóa công tác xử lý thông tin thống kê, công tác lập báo cáo thống kê theo chế độ áp dụng cho Cục thống kê tỉnh, thành phố và đề xuất những giải pháp công nghệ nên áp dụng cho những công tác này.

  pdf157p votinhdon91 28-08-2014 61 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỐNG KÊ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP" BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf12p daumeoduoicop 26-03-2010 102 10   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19 tháng 8 năm 1998 về việc tăng cường và hiện đại hoá công tác thống kê; Xét đề nghị của Tổng cục Thống kê tại tờ trình số 428/TCTK-VP ngày 03 tháng 7 năm 2002,

  pdf6p ntgioi120403 05-11-2009 104 9   Download

 • Bài thuyết trình Thống kê tiền lương trong doanh nghiệp thuộc chuyên ngành Thống kê doanh nghiệp gồm các nội dung: giới thiệu về Công ty Suzuki Việt Nam, quy định về tiền lương đối với ban giám đốc và quản lý người Nhật, quy định tiền lương đối với nhân công người Việt, quy định về cấu trúc lương và phụ cấp đối với nhân viên Việt Nam, phụ cấp cho thành viên ban an toàn PCCC và kiểm phẩm.

  pdf15p nluu9184 28-04-2014 105 9   Download

 • Đào tạo cử nhân thống kê bậc cao đẳng có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế, có chuyên môn thống kê giỏi, thực hiện thành thạo điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin kinh tế - xã hội, biết dự báo, đề xuất kiến nghị trong quản lý kinh tế. Có khả năng tiếp thu và ứng dụng những thành tựu mới của khoa học vào thực tiễn công tác thống kê. Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện làm việc ở các cơ quan trong hệ thống thống...

  pdf133p lanlan38 02-04-2013 80 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nền kinh tế tri thức và các chỉ tiêu thống kê phản ánh', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p hoangthithuhuonga12 02-05-2013 76 9   Download

 • Nội dung đề tài trình bày tình hình công tác thống kê năng lượng trên thế giới và ở Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế xây dựng hệ thống thông kê năng lượng, xây dựng hệ thống TTTKNL ở Việt Nam trong những năm tới, sơ đồ tổng thể hệ thống thông tin TKNL.

  pdf28p lalala7 16-12-2015 32 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công tác thống kê
p_strCode=congtacthongke

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản