intTypePromotion=1
ADSENSE

Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô

Xem 1-20 trên 351 kết quả Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
 • Kết cấu của luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Hoạt động đầu tư của Công ty Chứng khoán. Chương 2 - Thực trạng hoạt động đầu tư chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô- CSC. Chương 3 - Giải pháp phát triển hoạt động đầu tư của Công ty Chứng khoán. Mời các bạn tham khảo!

  pdf15p minhxaminhyeu 10-04-2019 17 1   Download

 • Luận án làm rõ về mặt lý luận các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán và đặc thù quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán tồn tại dưới hình thức sở hữu là công ty cổ phần; hệ thống quy trình quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán và các tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện QLRR tại từng công ty và hệ thống các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện này.

  doc26p change05 14-06-2016 56 6   Download

 • Sau khi hoàn thành xong giai đoạn thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hiro, em nhận thấy công việc kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương thực tế tại công ty rất hiệu quả, vừa đảm bảo tuân thủ đúng Luật lao động, các nguyên tắc và chế độ kế toán, vừa khuyến khích được người lao động nâng cao năng suất lao động, tăng doanh thu cho công ty. Chính vì thế em đã chọn đề tài ”Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại...

  pdf50p loaken_1 28-11-2012 737 376   Download

 • Quyết định số 73/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty May Hồ Gươm thành Công ty cổ phần May Hồ Gươm do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 56 8   Download

 • Quyết định số 45/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp May thuộc Công ty Dệt Vĩnh Phú thành Công ty cổ phần May Vĩnh Phú do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 56 7   Download

 • Quyết định số 68/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Xưởng May số 8B Lê Trực thuộc Công ty May Chiến Thắng thành Công ty cổ phần May Lê Trực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 68 6   Download

 • Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Sơn á Đông thành Công ty cổ phần Sơn á Đông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 48 6   Download

 • Quyết định số 72/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 48 6   Download

 • Quyết định số 41/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây lắp Điện thuộc Công ty Điện lực 2 thành Công ty cổ phần Xây lắp Điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành để sửa đổi Điều 1 Quyết định số 86/1998/QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Xí nghiệp Xây lắp Điện thuộc Công ty Điện lực 2 thành Công ty cổ phần Xây lắp Điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành...

  pdf2p hienthuc 17-10-2009 47 5   Download

 • Quyết định số 01/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Xí nghiệp nông công nghiệp chè Liên Sơn thành Công ty cổ phần chè Liên Sơn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf4p hienthuc 17-10-2009 47 4   Download

 • Quyết định số 23/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Chè Trần Phú thành Công ty cổ phần Chè Trần Phú do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf4p hienthuc 17-10-2009 45 3   Download

 • Quyết định số 59/2000/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ban hành

  pdf15p hienthuc 17-10-2009 138 24   Download

 • Quyết định số 5431/2001/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 thành Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 83 24   Download

 • 26,76%. Nguyên nhân chủ yếu là do sự gia tăng mạnh của Người mua trả tiền trước (tăng 66,8%) và Phải trả cho người bán (tăng 37,56%). Công ty không có các khoản phải thu/phải trả quá hạn. Trong năm 2005, tại văn phòng Công ty có nhiều tổ chức, cá nhân trả trước tiền mua nhà và tập trung chủ yếu trong dự án khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì (tăng từ 97,92 tỷ năm 2004 lên 177,54 tỷ năm 2005). Ngoài ra, công ty sản xuất kinh doanh Bình Minh cũng tăng thêm vốn góp hợp...

  pdf10p iiduongii4 15-04-2011 108 18   Download

 • Quyết định số 70/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp May Mỹ Hào thuộc Công ty May Hưng Yên thành Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 66 9   Download

 • Thông tư số 50-TC/TCDN về việc hướng dẫn những vấn đề tài chính, bán cổ phần và phát hành cổ phiếu trong việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 28/CP ngày 7/5/96 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf17p hienthuc 17-10-2009 55 8   Download

 • Quyết định số 47/1999/QĐ-BCN về việc sửa đổi một số khoản các Điều 1,2 quyết định số 15/1999/QĐ-BCN ngày 16 tháng 4 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Khách sạn Kỳ Đồng thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng thành Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf2p hienthuc 17-10-2009 56 8   Download

 • Quyết định số 529/1997/TC-QĐ-TCDN về việc lưu hành tờ cổ phiếu và ban hành quy chế tạm thời về việc mua tờ cổ phiếu trong các công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

  pdf7p hienthuc 17-10-2009 55 7   Download

 • Quyết định số 127/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thành Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 68 7   Download

 • Quyết định số 15/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Xí nghiệp mặt hàng mới thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 80 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
p_strCode=congtycophanchungkhoanthudo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2