intTypePromotion=1
ADSENSE

Cửa khẩu biên giới đất liền

Xem 1-20 trên 31 kết quả Cửa khẩu biên giới đất liền
 • Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền

  doc8p giangdien 18-08-2009 225 11   Download

 • Thông tư số: 09/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003; căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;...

  pdf61p bienbuondiuem 13-05-2016 51 0   Download

 • Thông tư 44/2018/TT-BQP sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BQP hướng dẫn thi hành Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

  doc3p kieuvinha321 11-09-2018 32 0   Download

 • Trải qua 15 năm với chính sách thí điểm lần đầu tiên áp dụng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đến nay KKTCK đã trở thành một loại hình KKT có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh biên giới nói riêng và của cả nước nói chung. Đến nay, trên cả nước đã có 21 tỉnh trên tổng số 25 tỉnh biên giới đất liền đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập KKTCK...

  pdf6p manutd1907 17-09-2012 175 51   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 39 3   Download

 • Lĩnh vực thống kê:Quản lý biên giới Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu hoặc Đồn Biên phòng cửa khẩu. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sĩ quan Thủ tục, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội thủ tục và Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu. Cách thức thực hiện:Trực tiếp làm thủ tục tại Biên phòng cửa khẩu Thời hạn giải quyết:Không quá 60 phút đối với cửa khẩu cảng biển,...

  pdf3p jindo2000 06-08-2010 110 3   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác thanh tra hoàn thuế xuất khẩu qua biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác thanh tra hoàn thuế xuất khẩu qua biên giới đất liền tại Quảng Ninh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý thuế của tỉnh Quảng Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf91p capheviahe30 04-04-2021 8 0   Download

 • Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu là một trong ba cửa khẩu quốc tế có vị trí quan trọng trong giao lưu kinh tế thương mại qua biên giới đất liền giữa hai nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

  pdf64p muaxuan102 21-02-2013 122 46   Download

 • Sau khi hoàn thành phân giới cắm mốc vào 31/12/2008, các văn bản pháp lý về đường biên giới Việt – Trung, Nghị định thư phân giới cắm mốc (PGCM), Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực từ ngày 14/7/2010. Các văn kiện này đã tạo điều kiện cho hai nước đi vào một thời kỳ mới: quản lý đường biên giới bằng các hiệp ước, hiệp đinh...

  pdf7p hoa_bachhop 26-02-2012 80 15   Download

 • của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 và Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Thực hiện Nghị Quyết số 51/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về đơn giản...

  pdf9p abcdef_42 02-11-2011 65 5   Download

 • Quyết định 45/2013/QĐ-TTg Quy chế điều hành hoạt động tại cửa khẩu biên giới đất liền do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf9p kimoanh13 31-03-2014 37 0   Download

 • Nghị định số 32/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền do Chính Phủ ban hành

  pdf8p lawxnk2 10-11-2009 98 5   Download

 • Nghị quyết số 36/2019/NQ-­CP phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo và cửa khẩu quốc tế La Lay. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

  doc1p cuahoangde999 03-06-2020 15 0   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 181/2005/TT-BQP NGÀY 17/11/2005 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2005/NĐ-CP NGÀY 14/3/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY CHẾ CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/2010/TT-BQP NGÀY 18/01/2010 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2008/NĐ-CP NGÀY 21/4/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TẠI CỬA KHẨU, CẢNG BIỂN Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...

  pdf14p suatuoi_tiettrung 17-07-2011 107 9   Download

 • Nghị định số 32/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền do Chính Phủ ban hành

  pdf7p lawgtvt5 26-11-2009 89 2   Download

 • Nghị định số 32/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 70 2   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý biên giới Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Đồn biên phòng cửa khẩu Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Cơ quan phối hợp (nếu có): Hải quan, Kiểm dịch (y tế, động, thực vật) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Thời hạn giải quyết:Ngay sau khi có đầy đủ giấy tờ theo quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Đóng dấu kiểm chứng...

  pdf3p jindo2000 06-08-2010 79 4   Download

 • Bài viết tập trung phân tích thực trạng vấn đề lao động di cư quốc tế tại vùng biên nước ta hiện nay, qua đó đề xuất một số khuyến nghị trong quản lý, bảo vệ, hỗ trợ lao động Việt Nam di trú tại vùng tiếp giáp với đường biên giới trên đất liền của Việt Nam.

  pdf8p vithomasedison2711 17-08-2019 43 3   Download

 • Thập niên cuối cùng của thiên niên kỷ thứ 2 là nhân chứng của sự phát triển nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực nhưng sôi động nhất có lẽ là trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Xu thế quốc tế hoá thương mại đã liên kết các quốc gia có chế độ chính trị khác nhau thành một thị trường thống nhất, sự phát triển của nền kinh tế thế giới đã đạt tới mức biên giới các quốc gia chỉ còn ý nghĩa về mặt hành chính. Đây cũng là một thuận lợi cơ bản cho sự phát...

  pdf137p ngochanh 28-07-2009 1750 840   Download

 • Quảng Ninh nằm phía Đông Bắc Việt Nam – là một tỉnh có rất nhiều lợi thế phát triển thuộc vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ và tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Quảng ninh có diện tích 6.110,81 km2, bờ biển dài 250 km trên Vịnh Bắc Bộ, 132 km biên giới đất liền với Trung Quốc, có hệ thống các cửa khẩu nh- cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cửa khẩu Hoành Mô, Bắc Phong Sinh… ...

  pdf5p bengoan258 06-12-2011 54 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cửa khẩu biên giới đất liền
p_strCode=cuakhaubiengioidatlien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2