intTypePromotion=1
ADSENSE

Đảng bộ Bến Tre

Xem 1-20 trên 188 kết quả Đảng bộ Bến Tre
 • Bến Tre đất và người, đảng bộ Bến Tre lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 – 1954 đảng bộ đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Bến Tre ra đời lãnh đạo phong trào đấu tranh giành chính quyền 1930-1945, lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975,... là những nội dung chính trong tài liệu "Lịch sử Đảng bộ Bến Tre". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p huuphuocteach 05-10-2015 847 42   Download

 • Tiếp theo của phần 1, phần 2 tài liệu Đảng bộ tỉnh Bến Tre - Lịch sử (1930-2015) sẽ giới thiệu đến bạn các nội dung như: Đảng bộ Bến Tre lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ: xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1975-1986); thực hiện công cuộc đổi mới của đảng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1986-2015). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf286p kexauxi1 04-08-2019 35 2   Download

 • Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã và đang thu được nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH. Trong tình hình đó, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và mọi cán bộ, đảng viên phải đổi mới tư duy, nâng cao trình độ lý luận chính trị của mình lên một tầm cao mới. Đặc biệt, người cán bộ...

  pdf81p vascaravietnam 16-08-2012 370 145   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 5 bài 20: Bến Tre đồng khởi để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 5 bài 20: Bến Tre đồng khởi được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc4p nhunhu1212 23-03-2014 494 33   Download

 • Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, qua 4 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về nâng cao nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh được nâng lên về nhiều mặt và trên nhiều lĩnh vực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh ngày càng nâng lên" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc1p huuphuocteach 05-10-2015 82 6   Download

 • Tài liệu Đảng bộ tỉnh Bến Tre - Lịch sử (1930-2015) phản ánh một cách khách quan, sinh động quá trình ra đời, xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Bến Tre từ khi còn non trẻ đến khi trở thành một Đảng bộ tỉnh dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh cách mạng giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những quyết sách sáng tạo mà Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã đề ra và tổ chức nhân dân thực hiện với quyết tâm cao để đưa địa phương ngày càng phát triển. Cuốn sách gồm có 4 chương.

  pdf361p kexauxi1 04-08-2019 58 4   Download

 • Việc nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường của dòng sông này là rất cần thiết, đảm bảo sự phát triển bền vững không chỉ đối với Bến Tre mà còn cho cả đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu của nghiên cứu này là bước đầu tìm hiểu cấu trúc thành phần, mật độ phân bố và tính đa dạng quần xã tuyến trùng sống tự do từ cửa sông vào trong nội đồng sông Ba Lai, tỉnh Bến Tre.

  pdf8p meolep5 07-01-2019 21 0   Download

 • ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE (AQUATEX BENTRE) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5503-000010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp ngày 25/12/2003) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH...

  pdf61p anhhoangmeo1 20-11-2011 137 24   Download

 • Đây là kết quả của chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu và Phát triển Nam Australia (SARDI) và Phân Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản Bắc Trung Bộ (ARSINC). Tài liệu này được viết cho mọi độc giả, đặc biệt là nông dân, các nhà nghiên cứu và sinh viên ở Việt Nam. Lời tựa Các thông tin được sử dụng trong tài liệu này là một trong những kết quả nghiên cứu của dự án “Phát triển nghề nuôi ngao nhằm cải thiện và đa dạng hoá sinh kế cho cộng đồng ngư dân...

  pdf36p logomay 11-06-2013 65 13   Download

 • Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre - Nghị quyết hội đồng quản trị Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hũu: - Vốn điều lệ hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.099.999 cổ phần - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông -...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 72 4   Download

 • Bài viết này được nghiên cứu nhằm xác định thành phần loài, tính đa dạng và sự phân bố theo nhóm sinh thái, tạo cơ sở khoa học phục vụ cho khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản nói chung và cá nói riêng ở vùng cửa sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre.

  pdf11p jangni 13-04-2018 58 2   Download

 • Quyết định số: 39/2015/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf32p codon_09 29-03-2016 41 0   Download

 • Hi vọng Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 12 năm 2018-2019 - THPT Bến Tre - Mã đề 570 sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p phongphong000 13-12-2018 28 0   Download

 • Mẫu thực vật phù du (TVPD) được thu ở 5 điểm trong khu vực cửa sông Hàm Luông trong tháng 3 và tháng 5/2015 để khảo sát biến động cấu trúc quần xã. Biến động quần xã TVPD thay đổi giữa các trạm và thời điểm thu mẫu. Số lượng loài, độ phong phú, và các chỉ số đa dạng sinh học thấp ở các điểm gần cửa sông và cao ở các điểm xa cửa sông.

  pdf11p vinobinu2711 03-03-2020 8 0   Download

 • Quần xã tuyến trùng được sử dụng làm công cụ để đánh giá tính chất môi trường các thủy vực trong thành phố Bến Tre năm 2017. Tám vị trí tại các kênh rạch và thủy vực chính trong thành phố đã được tiến hành khảo sát vào mùa mưa (tháng 9). Bài viết tiến hành nghiên cứu đã ghi nhận 51 giống thuộc 33 họ, 10 bộ (Araeolaimida, Chromadorida, Desmodorida, Dorylaimida, Enoplida, Monhysterida, Mononchida, Plectida, Rhabditida, và Triplonchida), 2 lớp (Chromadorea và Enoplia).

  pdf12p cothumenhmong8 05-11-2020 2 0   Download

 • Sản xuất nông nghiệp hiện đóng một vai trò rất quan trọng trong toàn bộ quá trình phát triển của đất nước. Để có một nền nông nghiệp phát triển cao, hiệu quả, bền vững, đủ sức hội nhập với thế giới, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, phù hợp đặc điểm từng vùng, từng địa phương, bảo đảm phát triển...

  pdf124p dellvietnam 23-08-2012 266 112   Download

 • măng cụt được trồng chủ yếu ở Nam bộ, trong đó đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 5.000 ha, sản lượng khoảng 4.500 tấn, trong đó có 1/3 diện tích đang cho trái. Bến Tre hiện có gần 4.500 ha, là tỉnh đã công bố chính thức chọn măng cụt là cây trồng chủ lực để đầu tư phát triển theo hướng thâm canh

  pdf8p heoxinhkute9 23-11-2010 151 16   Download

 • Để tăng cường thể lực cho trẻ, bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý hàng ngày, việc khuyến khích trẻ tập luyện thể dục thể thao cũng rất cần được các bậc cha mẹ quan tâm. Tuy nhiên, làm thế nào để trẻ yêu thích thể thao và quen với việc tập luyện mỗi ngày? Hãy giúp trẻ “vừa học, vừa chơi” thể thao theo những cách dưới đây: 1. Đăng ký cho trẻ tham gia câu lạc bộ thể thao Việc chơi thể thao sẽ giúp trẻ duy trì thân thể cân đối, chống béo phì. Bên...

  pdf3p abcdef_5 26-06-2011 69 8   Download

 • " Gần đây đứa con trai 6 tuổi của tôi (bị tự kỉ chức năng cao) đã bỏ nhà đi. Cháu đi khoảng chừng được 1/3 dặm xuống phố và tôi đã tìm thấy cháu đang đứng bên cạnh hồ nước gần nhà. Khi tôi cố gắng giải thích những hiểm nguy của việc mà cháu đã bỏ đi như vậy, chủ yếu xoay quanh về vấn đề

  pdf4p abcdef_9 09-07-2011 48 6   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2010-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 5

  pdf3p hoamai_do 01-02-2013 37 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đảng bộ Bến Tre
p_strCode=dangbobentre

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2