intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá tài nguyên nước mặt

Xem 1-20 trên 141 kết quả Đánh giá tài nguyên nước mặt
 • Chế độ thủy văn và tiềm năng nguồn nước, hiện trạng khai thác sử dụng nước, đánh giá cân bằng nước là những nội dung chính trong bài viết "Đánh giá tài nguyên nước mặt phục vụ phòng tránh lũ lụt hạn kiệt tỉnh Quảng Trị". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p thuyhuynh1702 03-12-2015 63 4   Download

 • Giáo trình Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam: Phần 2 - Tài nguyên nước Việt Nam. Nội dung phần này gồm nội dung chương 5 - tài nguyên nước mặt ở Việt Nam và chương 6 - các hệ thống sông chính ở Việt Nam. Giáo trình là tài liệu học tập cho sinh viên ngành Địa lý, đồng thời là tài liệu tham khảo cho các ngành có liên quan.

  pdf51p talata_9 03-03-2015 72 28   Download

 • ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM Nguyễn Thanh Sơn NXB GIÁO DỤC 2005 Từ khoá: Lưu vực, sông ngòi, đo đcạc, tần suất, chuẩn dòng chảy năm, mặt dệm, dao động dòng chảy năm, phân phối dòng chảy năm, cường độ tới hạn, vi phân, dòng chảy kiệt, tài nguyên nước, môi trường, phát triển bền vững, các hệ thống sông Tài liệu trong Thư viện điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên

  pdf16p xingau5 14-08-2011 223 81   Download

 • Mục tiêu của đề tài: Trên cơ sở phân tích, đánh giá tài nguyên nước mặt, khai thác và sử dụng tài nguyên nước mặt tỉnh Hà Nam, nghiên cứu tài nguyên nước mặt tỉnh Hà Nam, xây dựng và lựa chọn phương án phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Hà Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf85p bautroibinhyen211 01-11-2018 22 2   Download

 • Sông Gianh có tổng diện tích lưu vực 4680 km2, chảy qua và cung cấp nước cho các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch (1 phần) của tỉnh Quảng Bình và 1 phần huyện Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh. Bởi vậy, nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Gianh là vấn đề cần thiết và có nghĩa thực tiễn.

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 130 25   Download

 • Bài báo này đề cập đến việc xây dựng bộ chỉ số tài nguyên nước mặt áp cho lưu vực sông Vệ - tỉnh Quảng Ngãi nhằm đưa ra các thông tin, đánh giá nhanh về tình hình tài nguyên nước mặt, khai thác sử dụng và các vấn đề mà lưu vực đã đang và sẽ gặp phải. Mười ba chỉ số tài nguyên nước mặt được sử dụng và tính toán cho lưu vực sông Vệ ở thời điểm hiện trạng 2013 và dự báo đến năm 2020, một số chỉ số xem xét cả năm và mùa khô và được chia về hai nhóm chính gồm 9 chỉ số thuộc nhóm đánh giá về nguồn nước mặt và 4 chỉ số thuộc nhóm đánh giá về khai thác sử dụng nước mặt.

  pdf10p nguyenvanhoangvnu 12-06-2017 33 2   Download

 • Bài viết Hiện trạng sử dụng và quản lý tài nguyên nước mặt trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng trình bày Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định hiện trạng và công tác quản lý tài nguyên nước mặt trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Phương pháp phỏng vấn nông hộ và cán bộ địa phương được thực hiện dựa trên khung Đánh giá Môi trường Tổng hợp DPSIR ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p thienthandoremon 30-05-2018 48 2   Download

 • Mục tiêu: Đánh giá được sự biến động tài nguyên nước mặt lưu vực sông Bùi trong giai đoạn 1980-2016. Đánh giá biến động tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Bùi có xét đến tác động của biến đổi khí hậu. Từ đó, đề xuất một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực tài nguyên nước.

  pdf67p bautroibinhyen211 01-11-2018 18 2   Download

 • Thông tư số: 12/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt; căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;...

  pdf74p phuongdinh93 07-05-2016 42 0   Download

 • Một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sự thay đổi dòng chảy trên lưu vực sông là tác động của thay đổi sử dụng đất. Nghiên cứu này ứng dụng phương pháp GIS kết hợp với mô hình SWAT để đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất năm 2015 và 2020 đến dòng chảy mặt và phân vùng thay đổi tài nguyên nước mặt cho lưu vực sông Srêpôk.

  pdf11p vivinci2711 20-08-2019 20 0   Download

 • Tài nguyên nước là lượng nước trong sông, ao hồ, đầm lầy, biển và đại dương và trong khí quyển, sinh quyển. Trong Luật Tài nguyên nước của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định: " Tài nguyên nước bao gồm các nguồn nước mặt, nước mưa, nước dưới đất, nước biển thuộc lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ". Nước có hai thuộc tính cơ bản đó là gây lợi và gây hại. Nước là nguồn động lực cho mọi hoạt động kinh tế của con người, song nó cũng gây ra những hiểm...

  pdf161p ktct_1669 25-04-2012 294 134   Download

 • Đề tài trình bày các nội dung: Đặc điển các điều kiện tự nhiên, dân sinh, kinh tế, xã hội - môi trường tỉnh Khánh Hòa, hiện trạng khai thác sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác ở Khánh Hòa, tài nguyên nước dưới đất Khánh Hòa, tài nguyên nước mặt tỉnh Khánh Hòa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf240p tsmttc_003 06-06-2015 85 37   Download

 • ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM Nguyễn Thanh Sơn NXB GIÁO DỤC 2005 Từ khoá: Lưu vực, sông ngòi, đo đcạc, tần suất, chuẩn dòng chảy năm, mặt dệm, dao động dòng chảy năm, phân phối dòng chảy năm, cường độ tới hạn, vi phân, dòng chảy kiệt, tài nguyên nước, môi trường, phát triển bền vững.

  pdf0p chagiore 17-08-2011 196 29   Download

 • Nước có vai trò không thể thay thế trong toàn bộ sự sống và các quá trình xảy ra trên Trái Đất. Nước góp phần thành tạo bề mặt đất, hình thành thổ nhưỡng, thảm thực vật, tạo thời tiết, điều kiện khí hậu, hình thành dòng chảy, trong đó dòng chảy sông ngòi luôn gắn bó mật thiết với đời sống của con người, việc nghiên cứu đặc điểm, tính toán mưadòng chảy nhằm khai thác mặt lợi, tránh tác hại của nguồn nước, phục vụ cho việc đánh giá tài nguyên nước, sự phát triển kinh tế...

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 101 24   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin môi trường: Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông La Ngà ứng dụng mô hình SWAT mô phỏng, đáng giá CLN cung cấp thông tin hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên nước mặt bền vững nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên LVSLN.

  pdf96p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 95 26   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng phần mềm đánh giá chất lượng nước từ việc tin học hóa chỉ số chất lượng nước (WQI) bằng ngôn ngữ tin học hiện đại, từ đó áp dụng thử nghiệm cho tài nguyên nước mặt lưu vực sông Sêrêpôk, đồng thời kiểm nghiệm tính đúng đắn của phần mềm thông quan việc so sánh với kết quả theo phương pháp thống kê.

  pdf7p hanh_tv24 29-03-2019 28 0   Download

 • Bài báo tập trung nghiên cứu về trữ lượng, động thái cũng như những bất cập trong khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt của một số ngành ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam. Và bài báo đã xây dựng được bản đồ mực nước biển dâng chi tiết cho một số khu vực ở hạ lưu hệ thống sông Thu Bồn - Vu Gia. Từ đó đề xuất định hướng một số giải pháp khai thác và bảo vệ tài nguyên nước mặt vùng nghiên cứu trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

  pdf8p hanh_tv25 30-03-2019 37 1   Download

 • Tài nguyên nước có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của mỗi một vùng lãnh thổ, mỗi một quốc gia và sự phát triển của cả nhân loại. Tuy nhiên trong những thập kỷ gần đây, cùng với tốc độ gia tăng dân số, hoạt động công nghiệp cũng phát triển mạnh mẽ kéo theo đó là nhu cầu sử dụng tài nguyên nước ngày càng cao. Bên cạnh đó nhận thức của đông đảo người dân, đặc biệt là những người dân tại các nước đang...

  pdf76p hotmoingay5 18-01-2013 285 110   Download

 • rong những năm qua, kinh tế du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cả về số lượng và chất lượng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về khách du lịch đạt 16,65%, thời gian lưu trú bình quân tăng từ 2,3 ngày (năm 2005) lên 2,4 ngày (năm 2010), thu hút được hơn 7.800 lao động trực tiếp phục vụ trong ngành du lịch và hơn 20.000 lao động gián tiếp ngoài xã hội. Nhiều loại hình du lịch mới được hình thành để khai thác thế mạnh phát triển...

  pdf0p lumia_12 28-05-2013 162 54   Download

 • G =γ.V với: γ là trọng lượng riêng; V - là thể tích của vật. Hình chiếu của lực G nên trục chuyển động là Gx Gx = G.sinα (2.11) α - độ nghiêng của bề mặt với mặt nằm ngang; sin α = I - độ dốc của mặt nước. Như vậy lực Gx là lực làm cho vật trôi có gia tốc. Dưới tác động của nó vật càng trôi nhanh tới khi cân bằng với lực cản R. 2.2.4. Lưu lượng nước Khái niệm Định nghĩa: Lưu lượng nước là một thể tích nước chảy qua một thiết diện ngang...

  pdf16p xingau5 14-08-2011 96 41   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đánh giá tài nguyên nước mặt
p_strCode=danhgiatainguyennuocmat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2