intTypePromotion=1
ADSENSE

Dịch vụ công kho bạc nhà nước

Xem 1-11 trên 11 kết quả Dịch vụ công kho bạc nhà nước
 • Tài liệu Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước say đây giúp bạn tìm hiểu thêm về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần và số lượng hồ sơ của thử tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí. Tài liệu đi kèm các mẫu văn bản liên quan như giấy rút vốn đầu tư, giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư..., mời các bạn cùng tham khảo.

  doc12p batrinh 19-08-2009 1049 265   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về hoạt động KSC NSX qua hệ thống KBNN, đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động KSC NSX tại KBNN Đông Giang, tiến hành phân tích, làm rõ những mặt tích cực, hạn chế cơ bản và nguyên nhân gây ra những hạn chế đó, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện KSC NSX tại KBNN cấp huyện, góp phần phục vụ công tác quản lý, điều hành việc sử dụng kinh phí NSX trên địa bàn huyện đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

  pdf27p quaymax9 02-10-2018 19 2   Download

 • Mục đích: Tìm những giải pháp tiếp tục đổi mới quản lý thu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu NSNN ở Việt Nam, góp phần thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN, đồng thời tăng cường bồi dưỡng nguồn thu cho NSNN để phục vụ cho các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  pdf22p minhxaminhyeu 10-04-2019 25 6   Download

 • Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá theo danh mục quy định tại Phụ lục 1b của Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính (trừ danh mục tại điểm 20 Phụ lục 1b), lập hồ sơ đăng ký giá gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá; + Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá có trách nhiệm kiểm tra, đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ theo đúng thủ tục hành chính; + Khi cơ quan tiếp...

  doc4p batrinh 19-08-2009 224 35   Download

 • Quyết định số 2704/QĐ-BTC Về việc thí điểm thủ tục giao dịch điện tử đối với dịch vụ công trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước. Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;...

  pdf63p bachma47 26-12-2017 9 0   Download

 • Cả hai đối tượng được đề cập trên đều được xem như cùng một hình thức là “Ngân hàng Trung Ương” , có đặc điểm như sau: - Nhiệm vụ của NHTW là vừa thực hiện chức năng độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng vào lưu thông, vừa thực hiện quản lí nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ - tín dụng – ngân hàng. - Không giao dịch với công chúng mà chỉ giao dịch với kho bạc và các ngân hàng trung gian....

  pdf31p greengrass304 18-09-2012 276 93   Download

 • Mẫu 01/TP BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC Số: /KBNN-HĐV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm …… V/v đấu thầu tín phiếu Chính phủ đợt ……. Kính gửi: Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn năm ……., Kho bạc Nhà nước đề nghị Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu tín phiếu Chính phủ đợt ………, theo các nội dung sau: 1. Tín phiếu được...

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 94 4   Download

 • Ụ tàu , tuy xuất hiện sau công trình mái nghiêng, song phát triển rất nhanh, lúc đầu chỉ xuất hiện ụ khô, sau đó cải tiến thành ụ nước, ...Giới thiệu chung về ngành công nghiệp tàu thủy việt nam. Trong những năm gần đây ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam phát triển một cách vượt bậc về mọi mặt từ đóng mới, sửa chữa, vận tải cho đến dịch vụ. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 của tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ việt nam đạt mức tăng trưởng cao. Bên cạch đó ngành...

  pdf229p tdl_a2 12-01-2011 315 142   Download

 • Trên cơ sở duy trì các giấy tờ có giá như tín phiếu kho bạc, tín phiếu NHN là "hàng hoá" cho các phiên giao dịch tại nghiệp vụ thị trường mở, từng bước mở rộng và đa dạng hoá các loại hàng hoá khác như: tín phiếu, kỳ phiếu của các NHTM nhà nước. Từng bước nâng cao chất lượng dự báo, điều hành thị trường trên cơ sở nâng cao chất lượng dự báo, cải tiến hình thức cung cấp thông tin trong và ngoài ngành. Điều hành các công cụ khác của Chính sách tiền tệ để...

  pdf7p ttcao2 30-07-2011 95 17   Download

 • Quyết định số 742/2006/QĐ-UBND-BN về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) thuê để xây dựng Cửa hàng xăng dầu, giới thiệu sản phẩm và kho hàng hoá do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf2p lawbds4 06-11-2009 50 3   Download

 • Nguyên tắc hạch toán • Doanh nghiệp phải sử dụng thống nhất đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam. Muốn sử dụng đồng tiền ngoại tệ để ghi sổ thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Tài chính. • Nếu sử dụng đồng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. • Hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý ở tài khoản tiền mặt...

  pdf5p bichtram865 28-05-2011 51 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dịch vụ công kho bạc nhà nước
p_strCode=dichvucongkhobacnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2