intTypePromotion=1
ADSENSE

Dịch vụ khuyến nông

Xem 1-20 trên 92 kết quả Dịch vụ khuyến nông
 • Phân tích các hình thái dịch vụ khuyến nông; Phát hiện các vấn đề bất cập trong dịch vụ khuyến nông hiện nay ở địa phương. - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ khuyến nông ở địa phương theo hướng phát triển thị trường dịch vụ có thu.

  doc2p khoakn 10-11-2009 356 114   Download

 • Thể chế hóa việc nhân rộng quá trình lập kế hoạch có sự tham gia tại các cấp cơ sở đối với dịch vụ khuyến nông định hướng nhu cầu

  doc4p khoakn 10-11-2009 293 85   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ khuyến nông, là lĩnh vực ít được nghiên cứu. Áp dụng thang đo chất lượng dịch vụ SERVQUAL và bổ sung yếu tố hiệu quả, cho điểm theo thang đo Likert từ 1-7, lấy mẫu ngẫu nhiên 7/11 lớp tập huấn "Một phải năm giảm" ở An Giang vụ Hè Thu 2011.

  pdf9p bautroibinhyen17 13-02-2017 68 3   Download

 • Tài liệu Nghiên cứu nhu cầu nông dân là tổng hợp các kế quả nghiên cứu về đánh giá nhu cầu nông dân được thực hiện bởi Dự án hỗ trợ Cải cách hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, VIE/98/004. Phần 1 Tài liệu trình bày tóm lược những kết quản nghiên cứu, giới thiệu và phương pháp, thông tin nhân khẩu và điều kiện sống, hoạt động nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf92p tsmttc_005 26-06-2015 64 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nông nghiệp - chương 7 marketing dịch vụ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 289 113   Download

 • Định nghĩa của FAO- Tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới (1984)Khuyến nông là một quá trình dịch vụ thông tin truyền bá kiến thức và đào tạo dạy nghề cho nông dân, làm cho nông dân có đủ khả năng để giải quyết lấy các vấn đề của gia đình và làng xã.

  ppt31p nuber_12 24-08-2013 280 77   Download

 • Hệ thống khuyến nông ở Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi từ một hệ thống mang định hướng sản xuất sang hệ thống dịch vụ theo định hướng thị trường nhằm hỗ trợ nông dân thích ứng với thị trường thay đổi nhanh chóng. Để thích nghi với quá trình trên, tháng 4 năm 2005, Nghị định 56 ra đời quy định lại vai trò và chức năng của hệ thống khuyến nông (bao gồm cả khuyến lâm và khuyến ngư). Trong khi khuyến nông vẫn đóng vai trò quan trọng đối với chuyển giao khoa học, công nghệ và phân phối thông tin...

  pdf8p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 224 73   Download

 • CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TÓM TẮT CHƯƠNG Giá Giá cả chủ yếu do cung và cầu quyết định Cầu và cung Vì vậy, cán bộ khuyến nông cần hiểu rõ về cung và cầu Thị trường Là nơi người mua và người bán trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Là cầu của một sản phẩm hoặc dịch vụ. Phân đoạn thị trường Một nhóm người mua có nhu cầu và sở thích giống nhau Marketing Tất cả các hoạt động liên quan tới việc đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Quá...

  pdf16p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 113 28   Download

 • Đưa giống bí xanh mới có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất bí xanh, góp phần tăng thu nhập cho các hộ nông dân nghèo. - Hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trồng bí xanh; tạo mô hình cho bà con nông dân trong vùng tham quan học tập. 3. Phạm vi của dịch vụ: - Xác định các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình. - Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến nông. - Cử...

  pdf7p keokeo1209 23-12-2010 189 23   Download

 • CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU VỀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT CHƯƠNG Thông tin thị trường là gì? “Là thông tin về mua và bán vật tư, dịch vụ và sản phẩm nông nghiệp” Tại sao thông tin thị trường quan trọng? Thông tin thị trường giúp người nông dân đưa ra các quyết định sản xuất và marketing như: Sản xuất cái gì và bao nhiêu? Có nên trồng các giống cây mới hay không? Có nên canh tác trái vụ không? Nên trồng giống cây gì và mua ở đâu? Áp dụng hình thức sau thu hoạch nào? Lưu kho sản...

  pdf7p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 86 22   Download

 • Đưa giống khoai tây mới có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất khoai tây, góp phần tăng thu nhập cho các hộ nông dân nghèo. - Hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trồng khoai tây; tạo mô hình cho bà con nông dân trong vùng tham quan học tập. 3. Phạm vi của dịch vụ: - Xác định các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình. - Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến nông. - Cử...

  pdf6p keokeo1209 23-12-2010 127 18   Download

 • Đưa giống đậu tương mới có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất đậu tương, góp phần tăng thu nhập cho các hộ nông dân nghèo. - Hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trồng đậu tương; tạo mô hình cho bà con nông dân trong vùng tham quan học tập. 3. Phạm vi của dịch vụ: - Xác định các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình. - Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến nông. - Cử...

  pdf7p keokeo1209 23-12-2010 111 17   Download

 • Mục đích của dự án là tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc ít người ở 4 thôn điểm tại xã Văn Minh, Lạng San thuộc Khu bảo tồn Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn trong quản lý rừng và đất rừng. Mục đích này sẽ thành công thông qua việc tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương các cấp trong qui hoạch sử dụng đất, giao đất có sự tham gia, và dịch vụ khuyến nông là phần quan trọng trong quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Nó bao gồm các hoạt động tăng cường năng...

  pdf14p tam_xuan 06-03-2012 76 17   Download

 • Xác định các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình. - Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ khuyến nông. - Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi và hướng dẫn cho các hộ nông dân. - Biên soạn tài liệu kỹ thuật và tổ chức tập huấn cho các hộ nông dân. - Tổ chức cho nông dân đến tham quan và học tập mô hình. - Dịch các tài liệu kỹ thuật có liên quan (tài liệu cho hộ nông dân thực hiện mô hình và tài liệu thông tin...

  pdf6p keokeo1209 23-12-2010 107 16   Download

 • Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thực trạng công tác khuyến nông khuyến lâm Việt Nam đồng thời hiểu biết được nhiệm vụ của người cán bộ khi tham gia làm công tác khuyến nông khuyến lâm với cộng đồng

  ppt28p nuber_12 24-08-2013 75 13   Download

 • Mục đích của dự án là tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc ít người ở 4 thôn điểm tại xã Văn Minh, Lạng San thuộc Khu bảo tồn Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn trong quản lý rừng và đất rừng. Điều này sẽ thành công thông qua việc tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương các cấp trong qui hoạch sử dụng đất, giao đất có sự tham gia, và dịch vụ khuyến nông là phần quan trọng trong quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Nó bao gồm các hoạt...

  pdf27p xinh_la 05-03-2012 81 10   Download

 • Mục đích của dự án là tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc ít người ở 4 thôn điểm tại xã Văn Minh, Lạng San thuộc Khu bảo tồn Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn trong quản lý rừng và đất rừng. Điều này sẽ thành công thông qua việc tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương các cấp trong quy hoạch sử dụng đất, giao đất có sự tham gia, và dịch vụ khuyến nông là phần quan trọng trong quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ để cải thiện...

  pdf20p tam_xuan 06-03-2012 101 10   Download

 • Mục tiêu của luận văn là Phân tích thực trạng về dịch vụ Internet Banking tại Agribank chi nhánh Vĩnh Long. Xác định mức độ hài lòng và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng đối với dịch vụ Internet Banking tại Agribank chi nhánh Vĩnh Long. Đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Internet Banking tại Agribank chi nhánh Vĩnh Long.

  pdf120p ochuong999 22-06-2020 37 10   Download

 • Dự án CARD 017-06 VIE nhằm tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc ít người ở 4 thôn điểm tại xã Văn Minh, Lạng San thuộc Khu bảo tồn Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn trong quản lý rừng và đất rừng. Điều này sẽ thành công thông qua việc tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương các cấp trong qui hoạch sử dụng đất, giao đất có sự tham gia, và dịch vụ khuyến nông là phần quan trọng trong quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Nó bao gồm các hoạt...

  pdf52p tam_xuan 06-03-2012 68 7   Download

 • Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử đối với khách hàng cá nhân, nhận diện những mặt đạt được, những tồn tại đang có; xác định nguyên nhân nhằm đề xuất khuyến nghị hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử đối với khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh thành phố Đà Nẵng.

  pdf26p thuongdanguyetan01 03-09-2019 51 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
534 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Dịch vụ khuyến nông
p_strCode=dichvukhuyennong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2