Điều chỉnh giá cước dịnh vụ

Xem 1-20 trên 30 kết quả Điều chỉnh giá cước dịnh vụ
 • Quyết định 37/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram

  pdf2p strips 07-08-2009 131 11   Download

 • Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p baoliem 17-10-2009 53 1   Download

 • Quyết định số 18/2006/QĐ-BBCVT về việc điều chỉnh giá cước Bưu kiện đi quốc tế do Tập đoàn Bưu chínhViễn thông Việt Nam cung cấp do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

  pdf2p phithanhvan 23-10-2009 39 2   Download

 • Bài viết cho thấy người cao tuổi không phải là một nhóm xã hội thuần nhất, họ có những đặc trưng nhất định theo giới tính, nhóm tuổi, trình độ học vấn, khu vực cư trú…Nhìn chung, người cao tuổi mong muốn được sinh sống cùng con cái nhưng cũng muốn có thêm các dịch vụ nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe để đảm bảo cho cuộc sống được tốt hơn… Tác giả cho rằng cần chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi để có sự điều chỉnh thích hợp về mặ...

  pdf15p sieunhansoibac3 12-04-2018 0 0   Download

 • Kết quả của điều tra về gia đình lần đầu tiên được tiến hành trên phạm vi toàn quốc tại Việt Nam sẽ được công bố vào Thứ Năm, ngày 26 tháng 6, tại lễ công bố chính thức được tổ chức tại Trung Tâm Hội nghị Quốc tế tại Hà Nội. Cuộc điều tra do vụ Gia đình thuộc Ủy Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em trước đây, nay thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch (Bộ VHTTDL) thực hiện vào năm 2006, phối hợp với Tổng Cục Thống kê (GSO) và Viện nghiên cứu...

  pdf57p fpt_12 22-05-2013 84 23   Download

 • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trư...

  pdf2p thiuyen11 09-09-2011 49 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỜNG BỘ TẠI CÁC TRẠM THU PHÍ TRÊN XA LỘ HÀ NỘI VÀ ĐƯỜNG KINH DƯƠNG VƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf4p suatuoi_tiettrung 17-07-2011 32 2   Download

 • Vận hành chính sách tài chính (CSTC) thể hiện nghệ thuật điều hành và quản lý hoạt động tài chính. CSTC phải phục vụ cho những mục tiêu tài chính cụ thể và được thực tế cuộc sống chấp nhận. Triển khai tốt và tích cực các chính sách tài chính sau khủng hoảng một cách chủ động sẽ góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia ổn định và năng động.

  pdf6p phuonghoangnho 23-04-2010 332 237   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại từng thời điểm, đồng thời cung cấp những thông tin kinh tế cho xã hội hữu ích cho các cổ đông cũng như các nhà đầu tư quan tâm đến Công ty và giúp cho Nhà nước trong việc chỉ đạo điều hành các hoạt động kinh tế nhằm phục vụ tốt cho công cuộc định hướng phát triển của đất nước....

  pdf93p tuanloccuoi 02-01-2013 138 48   Download

 • Cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu xẩy ra củng như bùng cháy lên một ngọn lửa. Và ngọn lửa đó bắt đầu cho một đám cháy lớn. Ở thế giới này nền kinh tế của mỗi khu vực, mỗi quốc gia đều có sự liên kết chặt chẽ và chịu ảnh hưởng nhất định khi tài chính có sự biến động. Chứng minh cho điều đó là cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ Mỹ năm 2008 và đã lan tỏa đến Châu Á và Việt Nam chúng ta củng không thoát khỏi sự ảnh hưởng của cuộc...

  doc18p duycuong2106 27-02-2013 96 28   Download

 • 2.Nội dung chính của Hiệp định SPS: 2.1. Quyền và nghĩa vụ thành viên tham gia Hiệp định (Điều 2): - Các biện pháp chỉ áp dụng ở mức cần thiết để bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của con người và động thực vật dựa trên những nguyên tắc, cơ sở và chứng lý khoa học. - Những biện pháp về SPS không phân biệt đối xử một cách tuỳ tiện hoặc vô căn cứ.

  ppt100p alt_12 23-07-2013 65 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI BIỂU GIÁ, KHUNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 426/QĐ-BTC NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH MỨC GIÁ, KHUNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf5p nuockhoangchanh 29-12-2011 51 5   Download

 • Trong công cuộc đổi mới của đất nước, các ngành, các lĩnh vực hoạt động có những đóng góp nhất định và luôn có sự cải tiến để vươn tới sự hoàn thiện. Hoà nhập vào xu thế đó những năm gần đây nghiệp vụ công tác Văn thư có những bước phát triển phong phú và đa dạng đáp ứng yêu cầu của nền cải cách hành chính.

  pdf35p lalan38 28-03-2013 421 156   Download

 • Hiện nay,cuộc chạy đua phát triển kinh tế tạo ra những điều kiện để kinh tế tăng trưởng nhanh, lâu bền là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia. Đối với những nước đi sau có điểm xuất phát thấp, vấn đề được đặt ra như một đòi hỏi sống còn: hoặc đuổi kịp và vượt lên trước, hoặc là tụt lại đằng sau và ngày càng rời xa cơ hội phát triển.

  pdf145p nokia_12 09-05-2013 40 20   Download

 • Đề tài Các sản phẩm, điều kiện, thủ tục cho vay tiêu dùng trình bày về sản phẩm, điều kiện vay, thủ tục vay, thực trạng hiện nay. Cho vay tiêu dùng là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn tài chính cho các nhu cầu mua sắm vật dụng gia đình, sửa chữa nhà ở, sửa xe cơ giới, thanh toán học phí, đi du lịch, chữa bệnh, ma chay cưới hỏi và các nhu cầu khác trong cuộc sống.

  pdf15p wave_12 08-04-2014 50 18   Download

 • Từ thực tiễn công cuộc phát triển nền kinh tế đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và những kinh nghiệm thu được qua quá trình chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, chúng ta đã xác định được rằng cải cách doanh nghiệp Nhà nước một cách triệt để là yêu cầu có tính quyết định để tăng cường động lục phát triên sản xuất doanh nghiệp Nhà Nước hoạt động hiệu quả hơn...

  pdf13p sunshine_10 27-07-2013 39 15   Download

 • Cuộc sống thác loạn, giá trị của an tịnh, chuẩn bị tinh thần, hội đủ điều kiện, hành thiền,... là những nội dung chính trong tài liệu "Thiền định với cuộc sống hôm nay". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf134p tanbeokk 13-10-2015 24 15   Download

 • Một nhân viên không xác định được mình muốn làm gì, mình muốn đạt tới vị trí nào sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội, mất phương hướng trong sự nghiệp và khó kiểm soát cuộc đời mình. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc xác định kế hoạch sự nghiệp. Nó không phải là nhiệm vụ quá khó khăn.

  pdf3p bibocumi23 26-12-2012 56 14   Download

 • Hiện nay, đất nƣớc ta đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, thị trƣờng trong nƣớc đƣợc mở cửa, điều này mang lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế trong nƣớc phát triển bên cạnh đó cũng có nhiều thách thức đặt gia đối với các doanh nghiệp trong nƣớc. Các doanh nghiệp sẽ gặp phải những cuộc cạnh tranh gay gắt trên thƣơng trƣờng.

  pdf110p sang_som 25-04-2013 29 13   Download

 • "Sau mỗi cuộc cãi vã, dù là nhỏ thôi nhưng cũng làm cho tình cảm của hai bạn bị tổn thương thêm một lần nữa. Phải chăng, đó là một sự mất mát sau những xung đột?" Những vụ "cãi nhau vặt" trong đời sống vợ chồng diễn ra khá thường xuyên đến nỗi bạn đã dần quen với điều đó, coi nó như một thứ "gia vị" không thể thiếu được trong hôn nhân.

  pdf7p phungnhi0309 22-12-2010 52 10   Download

Đồng bộ tài khoản