Định luật Charles

Xem 1-17 trên 17 kết quả Định luật Charles
 • Kiến thức - Nắm được khái niệm khí lý tưởng, nhiệt độ tuyệt đối. Hiểu được khái niệm nhiệt độ. - Biết vận dụng khái niệm nhiệt độ tuyệt đối để phát biểu định luật Charles. 2. Kỹ năng - Quan sát và theo dõi thí nghiệm , rút ra nhận xét rằng trong phạm vi biến thiên nhiệt độ của thí nghiệm thì tỉ số p không đổi.

  pdf6p vnexpress1209 19-12-2010 86 11   Download

 • Kiến thức - Nắm được khái niệm khí lý tưởng, nhiệt độ tuyệt đối. Hiểu được khái niệm nhiệt độ. - Biết vận dụng khái niệm nhiệt độ tuyệt đối để phát biểu định luật Charles. 2. Kỹ năng - Quan sát và theo dõi thí nghiệm , rút ra nhận xét rằng trong phạm vi biến thiên nhiệt độ của thí nghiệm thì tỉ số

  pdf7p traxanh0123 21-09-2011 77 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 46. định luât charles – nhiệt độ tuyệt đối', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_51 18-11-2011 36 5   Download

 • Chương 6 "Chất khí" cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập và lý thuyết tóm tắt về thuyết động học phân tử chất khí, cấu tạo chất, định luật Boyle-Mariotte, định luật Charles, nhiệt độ tuyệt đối, phương trình trạng thái của khí lý tưởng, định luật Gay Lussac,...

  doc7p chelsea256 16-03-2016 29 4   Download

 • Kiến thức - Biết tổng hợp kiến thức của định luật Boyle-Mariotte và định luật Charles để tìm ra sự phụ thuộc lẫn nhau của ba đại lượng nhiệt độ, áp suất, thể tích của một lượng khí nhất định. - Biết cách suy ra quy luật phụ thuộc của thể tích vào nhiệt độ khi áp suất không đổi dựa vào phương trình trạng thái. 2. Kỹ năng - Từ phương trình trạng thái suy ra các phương trình ứng với các quá trình đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích.

  pdf5p vnexpress1209 19-12-2010 308 39   Download

 • Biết tổng hợp kiến thức của định luật Boyle-Mariotte và định luật Charles để tìm ra sự phụ thuộc lẫn nhau của ba đại lượng nhiệt độ, áp suất, thể tích của một lượng khí nhất định. - Biết cách suy ra quy luật phụ thuộc của thể tích vào nhiệt độ khi áp suất không đổi dựa vào phương trình trạng thái.

  pdf5p abcdef_51 18-11-2011 202 39   Download

 • Kiến thức - Biết tổng hợp kiến thức của định luật Boyle-Mariotte và định luật Charles để tìm ra sự phụ thuộc lẫn nhau của ba đại lượng nhiệt độ, áp suất, thể tích của một lượng khí nhất định. - Biết cách suy ra quy luật phụ thuộc của thể tích vào nhiệt độ khi áp suất không đổi dựa vào phương trình trạng thái.

  pdf6p traxanh0123 21-09-2011 314 30   Download

 • Biết khái niệm khí lí tưởng, nắm được khái niệm nhiệt độ tuyệt đối, hiểu được định nghĩa nhiệt độ. Biết vận dụng nhiệt độ tuyệt đối để phát biểu định luật Charles dưới dạng p = V.T

  pdf5p abcdef_51 18-11-2011 78 7   Download

 • Trong quá trình DH, hoạt động chính của GV là điều khiển định hƣớng, tổ chức hoạt động học tập cho HS, hoạt động chính của HS là tích cực, tự lực, chủ động tìm tòi tri thức. Tuy nhiên, chất lƣợng thu lƣợm đƣợc kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, sự phát triển nhận thức phụ thuộc vào mức độ tích cực của HS trong quá trình học tập.

  pdf134p greengrass304 11-09-2012 107 40   Download

 • Biết cách tổng hợp kết quả của định luật Boyle – Mariotte và Charles để tìm ra phương trình thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau của 3 đại lượng : Thể tích, áp suất và nhiệt độ của một lượng khí xác định. Biết cách suy ra quy luật của sự phụ thuộc thể tích một lượng khí có áp suất không đổi vào nhiệt độ của nó, dựa vào phương trình trạng thái.

  pdf9p abcdef_51 18-11-2011 133 12   Download

 • Để giúp các bạn có thêm phần tự tin cho kì thi sắp tới và đạt kết quả cao. Dưới đây là Đề cương ôn tập môn Vật lý lớp 10 - Chương I: Chất khí và Nhiệt học

  pdf8p vunguyen_1 19-04-2014 165 43   Download

 • Tổng quan Những Định Luật liên quan - Định luật Boyle: Lượng hơi trong bình thay đổi ngược với độ áp. Nghĩa là áp suất càng cao, lượng hơi trong bình càng nhỏ và ngược lại áp suất trong bình càng thấp lượng hơi trong bình càng lớn. - Định luật Charles: Khối lượng hơi trong bình thay đổi với nhiệt độ. Thí dụ: Hơi lạnh, lượng hơi thấp-Hơi nóng, lượng hơi nhiều.

  pdf5p mangcaudam 06-06-2011 37 3   Download

 • Hs vận dụng được định luật của chất khí để giải những bài tập đơn giản II/ CHUẨN BỊ : 1. Tài liệu tham khảo : Sách giáo viên, sách giáo khoa 2. Phương tiện, đồ dùng dạy học: 3. Kiểm tra bài cũ: Phát biểu , công thức định luật Boyle_Mariotle, định luật Charles?

  pdf4p paradise9 30-12-2011 44 3   Download

 • Định nghĩa và các khái niệm: – Là loại khí không có sự tương tác giữa các phân tử, xem như thể tích bằng 0, luôn nghiệm đúng các định luật thực nghiệm. – Các thông số trạng thái và phương trình trạng thái: Phương trình trạng thái biểu diễn mố liiên hệ giữa các thông số trạng thái, thường dùng 3 thông số: nhiệt độ, áp suất và thể tích CHƯƠNG 1: KHÍ LÝ TƯỞNG VÀ KHÍ THỰC 1.1.2.

  pdf26p paradise_12 04-01-2013 756 37   Download

 • Học sinh hiểu và tự xây dựng được phương trình trạng thái của khí lý tưởng và từ đó có thể suy ra các định luật BoyleMariotle, charles và Gay Lussac. II/ CHUẨN BỊ : 1. Tài liệu tham khảo : Sách giáo viên, sách giáo khoa 2. Phương tiện, đồ dùng dạy học: 3. Kiểm tra bài cũ: Phát biểu định luật B.M và Charles ,viết công thức.

  pdf5p zing1209 19-12-2010 105 17   Download

 • Ebook "Những vĩ nhân thay đổi thế giới" phác họa hành trình tư tưởng con người từ Đông sang Tây và từ Cổ đến Cận Đại, cho chúng ta nhận thức rằng, đuốc văn minh luân chuyển từ Đông sang Tây và dường như sắp trở về Đông theo định luật tuần hoàn của vũ trụ. Phần 2 của ebook trình bày về những tư tưởng gia vĩ đại của nhân loại: Galileo Galilei, Sir Isaac Newton, Jean Jacques Rousseau, Charles Robert Darwin, Mohandas Karamchand Gandhi.

  pdf88p kloi1122 19-10-2017 75 13   Download

 • Khi luận bàn về tôn giáo, C. Montesquieu thẳng thắn thừa nhận: “Tôi chưa hề là một nhà thần học, tôi là một văn gia chính trị nên trong tác phẩm này có thể có điều chỉ hoàn toàn đúng trong cách suy nghĩ của người đời, chứ không xem xét trong mối tương quan với các chân lý cao xa”. Mời các bạn cùng tìm hiểu quan điểm của ông qua bài viết sau.

  pdf10p bautroibinhyen16 10-02-2017 16 3   Download

Đồng bộ tài khoản