intTypePromotion=1
ADSENSE

Định nghĩa miền và nhãn

Xem 1-20 trên 125 kết quả Định nghĩa miền và nhãn
 • Bài viết phân tích, bình luận một số điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 gồm: Thủ tục thi hành án phạt tù, hoãn, giảm, tạm đình chỉ, miễn chấp hành hình phạt tù đối với một số đối tượng đặc biệt như người dưới 18 tuổi, người nước ngoài, người bị bệnh nặng…; Đồng thời phân tích quy định mới của Luật về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân.

  pdf14p viplato 05-04-2022 1 0   Download

 • Đạo Mẫu là tôn giáo tín ngưỡng bản địa của Việt Nam thờ các Nữ thần, Mẫu thần, qua đó thể hiện niềm tin, ước vọng của con người về sự sinh sôi nảy nở. Trong thực tiễn cuộc sống người ta thấy, dường như yếu tố "cái", yếu tố "nữ" có ý nghĩa quyết định trong sự sinh sản, do đó sức mạnh phồn thực được quy định về "nguyên lý Mẹ" và đã hình thành nên tín ngưỡng thờ Nữ thần, Mẫu thần, mà đỉnh cao là tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ và được gọi với tên gọi chung là Đạo Mẫu. Tín ngưỡng thờ Nữ thần, Mẫu thần có mặt ở khắp các vùng miền và ở nhiều dân tộc thiểu số trong cả nước.

  pdf11p vilouispasteur 03-03-2022 17 2   Download

 • Mục đích của nghiên cứu là: (1) phân tích và xác định được số lượng NST soma của 250 nguồn gen khoai môn sọ miền Bắc, (2) cung cấp tư liệu đa dạng kiểu nhân phát hiện trong tập đoàn gen đang được bảo tồn. Kết quả phân tích góp phần làm phong phú thêm cơ sở dữ liệu đối với nguồn gen khoai môn sọ bản địa của Việt Nam và có ý nghĩa phục vụ bảo tồn cũng như khai thác các nguồn gen bản địa trong các chương trình chọn tạo giống mới.

  pdf8p vigandhi 23-02-2022 5 0   Download

 • Việc loại bỏ tế bào T của người hiến tặng ra khỏi mô ghép trước khi đưa vào cơ thể người nhận có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quyết định sự thành công của một ca cấy ghép tủy xương đồng loài. Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành tạo hạt từ miễn dịch phòng thí nghiệm nhằm phân tách tế bào Jurkat T ra khỏi dịch nuôi tế bào. Kháng thể kháng tế bào Jurkat T được gắn định hướng lên bề mặt hạt từ thông qua protein A/G, một protein bắt đặc hiệu vùng Fc của kháng thể.

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 2 0   Download

 • Bài viết bàn về việc đánh giá phương pháp thu hút và nghiên cứu tài nguyên du lịch, dọc Quốc lộ 3 có 38 điểm du lịch, trong đó có 19 điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và thực sự là tài nguyên du lịch có giá trị và là sản phẩm đặc trưng của tuyến. Những cơ sở đã có công phát triển du lịch trên địa bàn và tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho 3 tỉnh miền núi; Thái Nguyên, Cao Bằng và Bắc Kạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p thienlangso 15-12-2021 5 0   Download

 • Bài viết bàn về việc đổi mới nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp có ý nghĩa quyết định hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Quán triệt các vấn đề liên quan để triển khai giáo dục hướng nghiệp cho học sinh có hiệu quả, làm cho học sinh hứng thú với hoạt động hướng nghiệp và tạo nên sự chuyển biến thực sự trong nhận thức, tình cảm nghề nghiệp của các em. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p thienlangso 15-12-2021 9 0   Download

 • Bài giảng Kháng nguyên với mục tiêu chính giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa kháng nguyên hoàn chỉnh và hapten; Phân biệt được sự khác nhau giữa hai thuộc tính Thuộc tính sinh miễn dịch và Thuộc tính đặc hiệu kháng nguyên; Trình bày được thế nào là epitop, các điểm khác biệt giữa epitop của tế bào B (và kháng thể) và epitop của tế bào T. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf33p canhvatxanhbaola 08-12-2021 6 1   Download

 • Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, lực lượng lao động chất lượng cao là một trong những nguồn lực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo đặc biệt là đào tạo đại học chưa thực sự làm hài lòng các doanh nghiệp. Bằng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, nội dung bài viết này tập trung làm rõ đâu là các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cử nhân khối ngành kinh tế các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn miền Đông Nam bộ.

  pdf8p vimackenziebezos 29-11-2021 12 0   Download

 • Luận văn của tập trung nghiên cứu như: bức tranh thiên nhiên, bản làng miền núi, hình tượng con người miền núi, ý nghĩa triết luận, các biểu tượng nghệ thuật, hệ thống từ loại và biện pháp tu từ được nhà thơ ưa dùng, ngôn ngữ nghệ thuật, giọng điệu nghệ thuật…. Từ đó, khẳng định phong cách nghệ thuật, thành tựu và đóng góp của nhà thơ vào thành tựu chung của nền thơ Việt Nam hiện đại nói chung và vào thành tựu của bộ phận thơ dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại nói riêng.

  pdf103p legendoffei 07-08-2021 6 2   Download

 • Bài giảng Tìm hiểu về đặc điểm các tự kháng thể trong bệnh mô liên kết trình bày các nội dung chính sau: Định nghĩa về bệnh mô liên kết, bệnh tự miễn, tự kháng thể, và dịch tễ học; Các đặc điểm và ứng dụng lâm sàng của các tự kháng thể trong bệnh mô liên kết. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  ppt66p vichaelisa2711 20-05-2021 7 0   Download

 • Bài viết sử dụng phương pháp loại hình để khảo sát hệ thống đề tài, chủ đề trong bộ phận văn chương chống chủ nghĩa thực dân của Nguyễn Đình Chiểu. Thơ văn chống chủ nghĩa thực dân của Nguyễn Đình Chiểu vừa thể hiện các đặc điểm của văn chương nhà Nho chống chủ nghĩa thực dân nói chung, vừa mang những đặc điểm riêng in đậm dấu ấn cá nhân và sắc thái vùng miền.

  pdf9p vimanoban2711 06-04-2021 21 3   Download

 • Nhìn chung, những định hướng và giải pháp về TCLTKT tỉnh Bình Định trong thời gian tới sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc nhận thấy được vai trò, vị trí cũng như mối liên kết giữa tỉnh Bình Định với các địa phương khác trong vùng KTTĐ miền Trung và vùng kinh tế Tây Nguyên. Đề xuất những định hướng và giải pháp nay, tác giả mong muốn góp phần trong việc đề xuất những kiến nghị đối với địa phương nhằm hoàn thiện TCLTKT một cách hợp lí trong tương lai.

  pdf13p larachdumlanat127 20-12-2020 17 0   Download

 • Nguồn nhân lực là tài sản lớn nhất, nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển đất nước. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nước ta, nguồn nhân lực là nhân tố trung tâm, có vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, để đảm bảo nguồn nhân lực thì công tác đào tạo nguồn nhân lực là hết sức quan trọng.

  pdf6p vivirginia2711 10-12-2020 25 1   Download

 • "Giáo án Lịch sử 12 - Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội Miền Bắc giải phóng hoàn toàn Miền Nam (1973–1975)" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau Hiệp định Pari năm 1973 nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam; cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975; về ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

  pdf6p youtubeandhuuich 17-10-2020 89 1   Download

 • Bài giảng tìm hiểu miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ra sức chi viện cho miền Nam; miền Nam đấu tranh chống “Bình Định-lấn chiếm” tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam; giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc; nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975).

  ppt30p nangthothubon_vn20 14-06-2020 16 1   Download

 • Bài giảng tìm hiểu âm mưu và thủ đoạn của Mỹ trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh; miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ và làm nghĩa vụ hậu phương (1969–1973); Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

  ppt49p nangthothubon_vn20 14-06-2020 25 1   Download

 • Bài viết trình bày sự vận dụng đúng đắn các nghị quyết của Trung ương, lấy việc chỉ đạo tốt cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên làm nhân tố quyết định nhất bảo đảm thực hiện thắng lợi cuộc vận động lao động sản xuất và cuộc vận động phát huy dân chủ, tăng cường chế độ làm chủ tập thể ở nông thôn.

  pdf10p nangthothubon_vn20 08-06-2020 16 0   Download

 • Bài viết nhìn lại sự phục hồi kinh tế của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nhằm giải quyết tình trạng ruộng đất hoang hóa do chiến tranh để lại; tăng năng suất lúa, góp phần công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

  pdf6p nangthothubon_vn20 02-06-2020 11 0   Download

 • Miễn trách nhiệm hình sự là chế định nhân đạo trong Bộ luật Hình sự Việt Nam, áp dụng đúng chế định này có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đáp ứng mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu giáo dục người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội. Vì vậy việc nghiên cứu làm rõ các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

  pdf7p nguyenminhlong19 16-05-2020 76 4   Download

 • Luận án nghiên cứu các thuật toán tối ưu để sinh bộ dò theo nghĩa tốc độ thực hiện nhanh cả về huấn luyện và kiểm tra. Nghiên cứu và đề xuất mô hình hệ phát hiện xâm nhập mạng dựa trên hệ miễn dịch nhân tạo để phát hiện tấn công, cả loại đã biết và chưa biết. Hệ thống được xây dựng này có sử dụng hệ miễn dịch nhân tạo kết hợp với thống kê dựa trên dữ liệu định dạng flow.

  pdf26p cotithanh999 05-05-2020 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Định nghĩa miền và nhãn
p_strCode=dinhnghiamienvanhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2