Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Độ sâu khung hình

Xem 1-20 trên 340 kết quả Độ sâu khung hình
 • Tài liệu giảng dạy Chế bản điện tử cơ bản gồm có 12 chương, trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược về chế bản điện tử, các thao tác cơ sở dùng trong chế bản điện tử, soạn thảo văn bản trong chế bản điện tử, thao tác với các khung và hình vẽ, vẽ đồ thị trong các trang chế bản, bố trí các trang nền, biến dạng các thẻ định dạng, tạo một chế bản ấn phẩm, tổ chức làm chế bản, một số kỹ thuật thao tác nâng cao, tạo lập các bảng trong chế bản, soạn thảo công thức toán học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

  pdf87p runthenight01 08-11-2022 34 2   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế "Liên kết vùng trong phát triển kinh tế ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ" được nghiên cứu với mục tiêu thiết lập khung phân tích về liên kết vùng trong phát triển kinh tế vùng, trong đó đi sâu vào các vấn đề như: mô hình liên kết vùng; nội dung của liên kết vùng, tác động của liên kết vùng với phát triển kinh tế vùng. Đưa ra những quan điểm, định hướng và các giải pháp tăn cường liên kết vùng trong phát triển kinh tế ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p ngphuong321 28-09-2022 14 1   Download

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề: Cốt thép - hàn - Trung cấp). Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng: nêu được các tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật như khung tên, khổ giấy, tỷ lệ; trình bày được nguyên tắc ghi đường nét - kích thước; dựng được đường thẳng song song, vuông góc; chia đều đường tròn, dựng đa giác đều nội tiếp; nêu được các phép chiếu; vẽ được hình chiếu của một điểm trên 3 mặt phẳng chiếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p lacvuchi 09-09-2022 11 2   Download

 • Giáo trình Tự học AutoCAD 3D: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số thao tác cơ bản trong AutoCAD 3D; Hệ tọa độ và các phương pháp nhập điểm chính xác; Mô hình 3D dạng khung dây; 3Dface và các mặt 3D chuẩn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf30p vichristinelagarde 04-07-2022 9 1   Download

 • Vào những năm 70, 80 của thế kỷ XX, tình hình quốc tế có nhiều biến động hầu như tất cả các nước đều có sự điều chỉnh chính sách, trong khi đó ở Việt Nam khủng hoảng xã hội ngày càng sâu sắc, viện trợ các nước xã hội chủ nghĩa bị cắt giảm, đất nước bị cấm vận… Bài viết trình bày những bài học kinh nghiệm hơn 30 năm đổi mới tại Việt Nam; Các vấn đề đặt ra về con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện nay ở Việt Nam.

  pdf9p vimarissamayer 02-06-2022 19 2   Download

 • Bài viết này sẽ đề cập đến tất cả các vấn đề nói trên theo một cách tiếp cận mới, là tiếp cận theo hệ thống nông thực phẩm. Trong cách tiếp cận này, khu vực nông nghiệp được đưa vào một khung quan sát rộng hơn, nơi nó chỉ là một cấu thành của thị trường nông thực phẩm. Bài viết tổng hợp các mảng vấn đề khác nhau của thị trường này, sau đó thảo luận hướng giải quyết tổng thể.

  pdf15p viellenkullman 17-05-2022 9 1   Download

 • Giáo trình nội bộ “Thí nghiệm đá” được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 15 - Thí nghiệm đá trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Giáo trình “Thí nghiệm đá” được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành, đi sâu vào trình bày nội dung và trình tự các bước tiến hành thí nghiệm xác định đặc trưng cơ lý của đá để phục vụ công tác thi công và nghiệm thu nền đường.

  pdf58p cucngoainhan0 08-04-2022 26 2   Download

 • Giáo trình Thí nghiệm bê tông nhựa (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng) được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 22 - Thí nghiệm bê tông nhựa trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Giáo trình này được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành, đi sâu vào trình bày nội dung và trình tự các bước tiến hành thí nghiệm xác định đặc trưng cơ lý của bê tông nhựa để phục vụ công tác thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa.

  pdf64p cucngoainhan0 08-04-2022 13 2   Download

 • Giáo trình Vải địa kỹ thuật (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng) được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 28 - Vải địa kỹ thuật trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Giáo trình “Vải địa kỹ thuật” được biên soạn thành 5 bài, theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành, đi sâu vào trình bày nội dung và trình tự các bước thí nghiệm vải địa kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf40p cucngoainhan0 08-04-2022 15 2   Download

 • Giáo trình nội bộ “Thí nghiệm đất” được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 14 - Thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Giáo trình nội bộ “Thí nghiệm đất” được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành, đi sâu vào trình bày nội dung và trình tự các bước tiến hành thí nghiệm xác định đặc trưng cơ lý của đất để phục vụ công tác thi công và nghiệm thu nền đường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf34p cucngoainhan8 15-03-2022 15 2   Download

 • Giáo trình nội bộ “Thí nghiệm đá” được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 15 - Thí nghiệm đá trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Giáo trình “Thí nghiệm đá” được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành, đi sâu vào trình bày nội dung và trình tự các bước tiến hành thí nghiệm xác định đặc trưng cơ lý của đá để phục vụ công tác thi công và nghiệm thu nền đường.

  pdf58p cucngoainhan8 15-03-2022 23 2   Download

 • Giáo trình nội bộ “Thí nghiệm bitum” được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 18 - Thí nghiệm bitum trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Bitum là sản phẩm của quá trình chưng cất dầu mỏ. Giáo trình nội bộ này được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành, đi sâu vào trình bày nội dung và trình tự các bước tiến hành thí nghiệm xác định đặc trưng cơ lý của bitum để phục vụ công tác thi công và nghiệm thu mặt đường có sử dụng nhựa.

  pdf52p cucngoainhan8 15-03-2022 18 2   Download

 • Giáo trình nội bộ “Thí nghiệm bê tông nhựa” được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 22 - Thí nghiệm bê tông nhựa trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Giáo trình này được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành, đi sâu vào trình bày nội dung và trình tự các bước tiến hành thí nghiệm xác định đặc trưng cơ lý của bê tông nhựa để phục vụ công tác thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa.

  pdf64p cucngoainhan8 15-03-2022 10 2   Download

 • Giáo trình nội bộ “Vải địa kỹ thuật” được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 28 - Vải địa kỹ thuật trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Giáo trình “Vải địa kỹ thuật” được biên soạn thành 5 bài, theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành, đi sâu vào trình bày nội dung và trình tự các bước thí nghiệm vải địa kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf40p cucngoainhan8 15-03-2022 16 3   Download

 • Giáo trình nội bộ “Thí nghiệm hiện trường” được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 24 - Thí nghiệm kiểm tra hiện trường xây dựng đường bộ trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Giáo trình được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành, đi sâu vào các thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ chặt nền đường và các thí nghiệm kiểm tra chất lượng mặt đường nhựa.

  pdf54p cucngoainhan8 15-03-2022 11 2   Download

 • Đề tài đề cập vấn đề khá thời sự, thu hút sự quan tâm rộng rãi của các quốc gia và cộng đồng quốc tế là hợp tác quốc tế về chống khủng bố nhằm trả lời các câu hỏi: Thế nào là khủng bố, hợp tác quốc tế về chống khủng bố? Nội dung và các nguyên tắc hợp tác quốc tế về chống khủng bố? Cơ sở pháp lý quốc tế, khu vực và song phương về hợp tác quốc tế chống khủng bố? Đề tài đi sâu vào kiến giải những vấn đề trên, qua đó góp phần trong việc hình thành chính sách và thái độ tích cực, trách nhiệm, khách quan, khoa học trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về chống khủng bố.

  pdf138p badbuddy08 16-03-2022 13 2   Download

 • Giáo trình Thực tập gò (Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Gấp mép theo cung tròn, gò hình trụ, gò hình côn, gò khối hộp chữ nhật, gò ống rẽ. Giáo trình dùng để giảng dạy trong các Trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các trường có cùng hệ đào tạo vì đề cương của giáo trình bám sát chương trình khung quốc gia của nghề.

  pdf37p cucngoainhan6 03-01-2022 9 1   Download

 • Nghiên cứu chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới sự thành công trong hợp tác giữa đại học (ĐH) và doanh nghiệp (DN) bao gồm các yếu tố khung, tổ chức, đầu ra và mối quan hệ. Trong đó, bài viết tập trung phân tích nhân tố quan hệ thông qua phương pháp nghiên cứu định tính với phỏng vấn sâu đối với 10 DN và 5 trường ĐH tại Việt Nam.

  pdf16p vicolinzheng 14-12-2021 14 1   Download

 • Bài viết tiến hành điều tra trực tiếp 240 hộ gia đình bị thu hồi đất tại các khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long để ứng dụng và kiểm định mô hình trên thực tiễn. Kết quả cho thấy, có 6 nhân tố ảnh hưởng đến thay đổi thu nhập bao gồm: (i) sử dụng tiền đền bù đầu tư sản xuất – kinh doanh sau thu hồi đất, (ii) vay tiền từ các định chế tín dụng chính thức, (iii) có lao động tham gia làm việc trong khu công nghiệp, (iv) trình độ học vấn, (v) tỷ lệ phụ thuộc và (vi) tuổi của chủ hộ...

  pdf16p huyetthienthan 23-11-2021 21 0   Download

 • Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp phân loại ảnh viễn thám siêu phổ (AVTSP). Chúng tôi sử dụng một khung mạng nơ-ron tích chập mới để trích xuất các đặc điểm cục bộ của ảnh viễn thám siêu phổ, và sau đó sử dụng một thuật toán máy học hạt nhân cấp tốc (kernel extreme learning machine, KELM) để phân loại các đối tượng khác nhau.

  pdf4p visergeybrin 25-11-2021 15 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Độ sâu khung hình
p_strCode=dosaukhunghinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2