intTypePromotion=1
ADSENSE

Đội ngũ luật sư

Xem 1-20 trên 307 kết quả Đội ngũ luật sư
 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ PHỤC VỤ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf15p daumeoduoicop 26-03-2010 130 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf12p ngu_mieu 26-10-2012 30 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  pdf16p meocontreocay 29-05-2011 51 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

  pdf7p meocontreocay 29-05-2011 38 2   Download

 • LUẬT LUẬT SƯ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

  pdf54p naubanh_tet 01-02-2013 460 308   Download

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ

  pdf26p mungtetmoi 21-01-2013 47 4   Download

 • Thẩm phán giữ vị trí quan trọng trong việc xét xử - giai đoạn trung tâm của hoạt động tố tụng, vì thế số lượng, chất lượng của đội ngũ thẩm phán cũng như cách thức tổ chức, cơ chế vận hành đối với đội ngũ thẩm pháp là yếu tố mang tính quyết định đến hiệu quả quá trình giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng. Trên cơ sở này, tác giả bài viết đưa ra một số giải pháp nâng cao vị thế của đội ngũ thẩm phán trong tố tụng hình...

  pdf7p dem_thanh 20-12-2012 89 13   Download

 • Khách hàng là nguồn sống, là đối tác của luật sư. Nói như vậy, có nghĩa rằng, luật sư phải có khách hàng, thu hút khách hàng, phải xây dựng cho mình một đội ngũ khách hàng, nhưng làm được điều đó, luật sư phải xây dựng uy tín và niềm tin của mình đối với khách hàng.

  pdf23p butmauden 02-11-2013 136 14   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf16p socoladaungot 13-07-2012 50 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf21p stingdautaydo 07-12-2012 37 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf29p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 67 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ, TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

  pdf1p cunghoangdao 27-12-2012 42 2   Download

 • Tư duy lí luận đóng một vai trò hết sức to lớn trong nhận thức và cải tạo thế giới, giúp con người phát hiện ra được các quy luật vận động và phát triển của hiện thực khách quan, hướng sự vận động phục vụ lợi ích của con người. Bài viết đề cập các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư duy lí luận đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí cấp huyện người dân tộc thiểu số ở đồng bằng sông Cửu Long.

  pdf3p danhvi10 26-11-2018 33 2   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu cấu tạo của 375 thuật ngữ luật sở hữu trí tuệ tiếng Anh được thu thập từ Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới; Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ; Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật; Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về patent.

  pdf12p miulovesmile4 19-11-2018 27 0   Download

 • Ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở và các tác động của dư luận xã hội: Phần 1 phân tích, luận giải sự tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở nước ta hiện nay, chỉ ra thực trạng, nguyên nhân của sự tác động này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf175p visasuke2711 02-05-2019 15 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2012 VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” VÀ LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf4p mungtetmoi 21-01-2013 363 175   Download

 • Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và nhà nước ta luôn chú trọng quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Lịch sử phát triển của xã hội cũng đã chứng minh rằng: Một trong những quy luật phát triển xã hội rất quan trọng đó là GD- ĐT phải đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội. Những thành tựu và kinh nghiệm phát triển KT-XH của...

  doc25p toanlientung788108 20-09-2010 494 142   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf8p caytudang 20-04-2013 251 142   Download

 • Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII khẳng định: "Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng" [18, tr. 33]. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng" [39, tr. 269]. Cấp xã (xã, phường, thị trấn) là một cấp trong hệ thống hành...

  pdf105p vascaravietnam 21-08-2012 214 106   Download

 • Sự gắn kết là một từ không phổ biến. Nhiều từ điển giải thích rằng từ này đồng nghĩa với sự cam kết. Nhưng nếu xét trong ngôn ngữ hàng ngày thì sự gắn kết thường đi liền với quan hệ hôn nhân. Với tình trạng tỷ lệ ly hôn chiếm hơn một nửa các cuộc hôn nhân ở Mỹ thì quả thật là cụm từ sự gắn kết không nên được dùng để mô tả cam kết trong môi trường làm việc.

  pdf12p pimento670 29-09-2011 200 69   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đội ngũ luật sư
p_strCode=doinguluatsu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản