intTypePromotion=1
ADSENSE

Đơn thư khiếu nại

Xem 1-20 trên 183 kết quả Đơn thư khiếu nại
 • Tài liệu Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân - Cẩm nang về pháp luật trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về công tác dân nguyện của Quốc hội, hỏi đáp về tiếp công dân, hỏi đáp về khiếu nại hành chính, hỏi đáp về tố cáo hành chính, một số quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf460p violympus 12-03-2019 110 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải quyết đơn thư khiếu nại (lần 2) về chính sách lao động, dạy nghề, người có công, chính sách xã hội có liên quan đến hoạt động quản lý của sở', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 133 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền sở tài chính.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p chuthotaidai 29-09-2010 139 4   Download

 • Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo hiện nay đang là một trong những vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Việc đổi mới đường lối phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với thực hiện “Công bằng, dân chủ”. Quan điểm này khẳng định đây là tính ưu việt và là sự khác biệt của Đảng Cộng sản và Nhà nước XHCN Việt Nam đối với bất cứ Nhà nước tư bản nào trên thế giới....

  pdf17p paradise_12 04-01-2013 1414 227   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Tài chính. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 – 60 ngày làm việc...

  pdf7p suphubeo 31-10-2010 338 63   Download

 • Thời hạn giải quyết: Nếu đúng thẩm quyền giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày phải thụ lý giải quyết. - Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 45 ngày), ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn không quá 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày) kể từ ngày thụ lý giải quyết. - Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày), ở...

  doc2p nguyenphat 09-09-2009 409 35   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc đối với vụ việc bình thường, 45 ngày làm việc đối với vụ việc phức tạp kể từ ngày có thông báo thụ lý đơn; Đối tượng thực...

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 93 8   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có thẩm quyền giải quyết. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

  pdf6p la-vie 07-01-2011 133 8   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: : Phòng Nội vụ quận – huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): ): Ban Thi đua- Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan...

  pdf4p suunyy 25-11-2010 94 8   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chánh Thanh tra Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tài chính Sở Tài chính. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết KN lần đầu không quá 30 ngày làm...

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 73 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh bình dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Đối với vụ việc đơn giản: 30 ngày làm việc; - Đối với vụ việc phức tạp: 45 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC...

  pdf3p vienthieu 31-12-2010 82 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền, mã số 017395', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p titihaudau 09-06-2011 137 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p vang_phanboi 05-08-2010 76 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Nội vụ Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Bình Định. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận đơn...

  pdf3p taituongchienxuxu 29-11-2010 73 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (mã hồ sơ: t-bpc-010729-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p meomayhu 16-06-2011 91 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chánh Thanh tra Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tài chính Sở Tài chính. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết KN lần hai không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối...

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 98 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xử lý đơn thư khiếu nại.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p bingo_do 28-05-2010 81 3   Download

 • Khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là vấn đề luôn được nhiều cấp, nhiều ngành quan tâm. Có nhiều trường hợp, vụ việc có tính chất điển hình, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Những năm qua, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo củ các cơ quan Nhà nước đã thu được nhiều kết quả khả quan. Qua công tác này đã từng bước khôi phục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, cơ quan, tổ chức; đồng thời thông qua công tác xét...

  pdf17p paradise_12 04-01-2013 757 153   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf6p mungtetmoi 21-01-2013 45 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 06

  pdf2p naubanh_tet 01-02-2013 47 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đơn thư khiếu nại
p_strCode=donthukhieunai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2