Đơn từ khiếu kiện

Xem 1-20 trên 21 kết quả Đơn từ khiếu kiện
 • Để tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ ….. của Hội đồng thời đề ra nhiệm vụ chủ yếu của Hội trong nhiệm kỳ mới và bầu ra Ban chấp hành Hội khoá ….., Ban chấp hành Hội khoá …... đã họp và thống nhất báo cáo tổng kết về tổ chức, hoạt động của Hội nhiệm kỳ …..

  doc2p thanhdong000 07-10-2009 3774 76   Download

 • Trình tự thực hiện: - Sau khi nhận được đơn khiếu nại (qua đường công văn, qua tiếp công dân), đơn vị, cá nhân được giao trách nhiệm xử lý đơn làm thủ tục chuyển đơn đến bộ phận được giao thụ lý giải quyết (hoặc chuyển đơn đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết), đồng thời báo tin cho người khiếu tố theo mẫu quy định.

  doc11p batrinh 19-08-2009 576 72   Download

 • Với mục tiêu góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ Tư pháp cấp huyện nói chung, kiến thức, nghiệp vụ về xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Tư pháp cấp huyện nói riêng, chuyên đề này trình bày và phân tích các vấn đề chính bao gồm: vai trò của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở và nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề cơ...

  pdf37p hoa_bachhop 26-02-2012 133 60   Download

 • Nghị quyết số 715/2004/NQ-UBTVQH11 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức gửi quốc hội, các cơ quan của quốc hội, các thành viên Uỷ ban thường vụ quốc hội do Uỷ ban Thương vụ Quốc hội ban hành

  pdf4p lawtttotung1 29-10-2009 76 8   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh giỏi lớp 5 với mục tiêu giúp giáo viên phát hiện khả năng, năng khiếu học văn của học sinh từ đó cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, những khái niệm đơn giản khi cảm thụ văn học; đồng thời giúp học sinh trau dồi hứng thú khi tiếp xúc với văn thơ, tích lũy vốn hiểu biết về thực tế cuộc sống và văn học;...

  pdf22p songcochat 12-05-2016 44 8   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội về việc tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân, từ đó để có cơ sở đề xuất những luận chứng và giải pháp bảo đảm cho đại biểu Quốc hội thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật đó.

  pdf12p vophongvouu 12-04-2017 16 6   Download

 • Những năm qua, công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được Ngành Giáo dục tỉnh nhà quan tâm. Hoạt động tác động tích cực đến tinh thần tự học, sáng tạo của học sinh, là “đòn bẩy” nâng cao chất lượng giáo dục. Mời các bạn tham khảo tài liệu làm thế nào để có biện pháp xây dựng đội tuyển học sinh năng khiếu.

  pdf16p somivang123 24-03-2014 40 5   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

  pdf4p 2namsau 28-05-2012 71 3   Download

 • Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m trở lên. 2. Đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, cách âm, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường theo quy định. 3. Bảo đảm âm thanh vang ra ngoài phòng khiêu vũ không vượt quá quy định của Nhà nước và tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép. Ánh sáng trong phòng 2 khiêu vũ trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m .

  pdf2p lucmoiiu 21-11-2012 30 1   Download

 • "Thông tư số: 03/2016/TT-BTTTT" quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm: Công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và chế độ báo cáo.

  pdf14p doinhugiobay_20 25-03-2016 25 0   Download

 • Thông tư số: 02/2016/TT-BTP quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự; căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;...

  pdf13p bienbuondiuem 13-05-2016 44 0   Download

 • Quyết định Về việc ban hành Quy trình Thanh tra, Quy trình Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm mục đích thống nhất quy định nội dung, trình bày trình tự các bước thực hiện công tác tiếp dân, công tác xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf27p hpnguyen1 02-03-2018 1 0   Download

 • Củng cố kiến thức với 13 đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 7 (2012-2013) có kèm đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 7 đang chuẩn bị kiểm tra học kỳ, giúp các em ôn tập và phát triển tư duy, năng khiếu môn Toán. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì kiểm tra này nhé.

  pdf44p butmauluc 16-09-2013 373 147   Download

 • Phần lớn khách hàng nộp đơn khiếu kiện về chất lượng sản phẩm, dịch vụ do bức xúc với cung cách xử lý của doanh nghiệp chứ không phải xuất phát từ mưu lợi vật chất. Câu cửa miệng "Có giỏi thì cứ kiện" của một số nhân viên đã vô tình tô bẩn hình ảnh của các công ty trong mắt người tiêu dùng.

  doc99p hoangvietmk07071990 08-10-2010 241 144   Download

 • Để có nghị định xử lí vi phạm hành chính trong quản lí và sử dụng đất đai hữu hiệu hơn Để thực hiện quyền giám sát, nghị viện có hai thiết chế quan trọng là thanh tra quốc hội và kiểm toán quốc hội. Khi công dân hoặc tổ chức có đơn từ tố cáo hoặc khiếu kiện lên thanh tra quốc hội về vấn đề tham nhũng hoặc sự thiếu minh bạch của chính phủ hoặc cơ quan, quan chức hành chính nhà nước nào đó với sự giúp đỡ của kiểm toán quốc hội, thanh tra quốc...

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 34 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP VÀ CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf4p naubanh_tet 01-02-2013 19 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ TƯ

  pdf2p naubanh_tet 01-02-2013 38 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ TƯ

  pdf2p xuanca_xuanca 23-02-2013 20 1   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

  pdf3p nhanhoxihxih 07-11-2012 25 0   Download

 • Nghị quyết số 66/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc áp dụng trực tiếp mức chi về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định tại thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của bộ trưởng bộ tài chính.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản