intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồng tiền yết giá

Xem 1-20 trên 103 kết quả Đồng tiền yết giá
 • Nội dung: Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào một đồng tiền yết giá; Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng tiền định giá; Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng thứ ba mà đồng thứ ba là định giá đối với đồng này nhưng lại là yết giá đối với đồng tiền kia.

  pdf18p cunken 17-11-2010 2656 588   Download

 • Cả hai đồng tiền cùng biểu hiện tỉ giá gián tiếp (tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa vào một đồng tiền yết giá) : Yết giá / Định giá = (USD / Định giá) / (USD/ Yết giá) USD/A = x / x+a USD/B = y / y+b x là tỷ giá mua và x+a là tỷ giá bán của ngoại tệ A. y là tỷ giá mua và y+b là tỷ giá bán của ngoại tệ B. Tỷ giá giữa 2 ngoại tệ được tính như sau : Tỷ giá ngoại tệ A/B là : * Tỷ giá mua = y / (x+a) * Tỷ giá...

  ppt103p possibletb 24-09-2012 1440 163   Download

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về định giá cổ phiếu bằng mô hình chiết khấu dòng tiền. Vận dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu của các công ty ngành thủy sản niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf26p four_12 21-03-2014 198 57   Download

 • Bài giảng Tính tỷ giá chéo nêu tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng tiền yết giá, tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng tiền định giá, tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền dựa vào đồng thứ ba mà đồng thứ ba là định giá với đồng tiền này nhưng lại là yết giá với đồng tiền kia.

  pdf124p vespa_12 15-04-2014 198 24   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống cơ sở lý thuyết về định giá cổ phiếu bằng mô hình chiết khấu dòng tiền;Vận dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu của các công ty thuộc ngành thực phẩm được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf26p cotithanh321 06-08-2019 48 17   Download

 • Tỷ giá hối đoái là sự so sánh mối tương quan giá trị giữa hai đồng tiền với nhau. - Tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này thể hiện bằng số lượng đơn vị tiền tệ nước khác. - Đồng tiền yết giá (Commodity Terms): là đồng tiền được thể hiện giá trị của nó qua một đồng tiền khác. - Đồng tiền định giá (Currency Terms): là dồng tiền được sử dụng để xác định giá trị của đồng tiền yết giá....

  doc11p phuongdung1308 23-07-2011 322 121   Download

 • Luận văn nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận về định giá cổ phiếu bằng mô hình chiết khấu dòng tiền; vận dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu của các công ty ngành thép niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); đề xuất kiến nghị đối với nhà đầu tư khi đầu tư vào cổ phiếu ngành thép.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 79 17   Download

 • Trong nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra cách tiếp cận mới về quản trị dòng tiền của doanh nghiệp, theo đó quản trị dòng tiền cần được thực hiện thành quy trình từ các nghiệp vụ phát sinh, ghi nhận, kiểm soát tới các giao dịch tài chính nhằm tối ưu hóa ngân quỹ và xử lý ngân quỹ của doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo Những đóng góp mới của luận án: Quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên  thị trường chứng khoán Việt Nam sau đây.

  pdf1p cvbn123 25-06-2015 160 16   Download

 • * Sự hình thành tỷ giá hối đoái Là do sự trao đổi mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia *Khái niệm Tỷ giá hối đoái là giá cả 1 đơn vị tiền tệ của 1 quốc gia tính bằng tiền tệ của quốc gia khác hay là quan hệ so sánh về mặt giá cả giữa hai đồng tiền của các quốc gia khác nhau.  Tỷ giá còn hiểu là “giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua đồng tiền khác” VD: VND/USD = 20.855 – 65 - Đồng tiền yết giá: là đồng tiền có số đơn vị...

  doc10p meomeoten 02-08-2013 114 10   Download

 • năm Thứ nhất, nhu cầu nhập khẩu dự báo sẽ vẫn ở mức ổn định, vừa phải do nhu cầu tiêu dùng nội địa vẫn ở mức thấp. Những khó khăn về kinh tế vĩ mô vẫn còn đó, khiến thu nhập của đại bộ phận người dân ở mức khiêm tốn và chi tiêu hộ gia đình sẽ chỉ tập trung vào các nhu cầu thiết yếu về lương thực - thực phẩm, hàng gia dụng, học hành, y tế hơn là các nhu cầu hàng hóa chưa thật cấp thiết như nội thất, điện máy, mỹ phẩm, hàng...

  pdf3p bibocumi20 15-12-2012 52 1   Download

 • Bài viết tiến hành nghiên cứu thực hiện kiểm tra vị thế thanh khoản của các doanh nghiệp của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh bằng cách sử dụng các tỷ số thanh khoản truyền thống so sánh với các tỷ số dòng tiền được phát triển trong các nghiên cứu trên thế giới thời gian gần đây.

  pdf6p kethamoi7 13-08-2020 6 1   Download

 • Trong nền kinh tế cạnh tranh hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ theo đuổi mục tiêu lợi nhuận bằng mọi giá mà còn phải cân đối đến các mục tiêu khác như quản lý dòng tiền mặt nhằm đảm bảo phát triển bền vững, giảm thiểu nguy cơ phá sản. Dựa vào dòng tiền, chúng ta xác định được giá trị doanh nghiệp của chủ sở hữu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền.

  pdf9p vidoraemi2711 17-06-2019 30 0   Download

 • Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng tiền yết giá. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền dựa vào đồng thứ ba mà đồng thứ ba là định giá với đồng tiền này nhưng lại là yết giá với đồng tiền kia

  ppt103p possibletb 22-09-2012 774 263   Download

 • Tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này thể hiện bằng số lượng đơn vị tiền tệ nước khác. Đồng tiền yết giá là đồng tiền biểu thị qua đồng tiền định giá. Đồng tiền định giá là đồng tiền dùng để xác định giá trị của đồng tiền yết giá (hệ số bất kì)

  pdf70p nhutlele 21-05-2011 402 141   Download

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối bài 2 Những vấn đề trong kinh doanh ngoại tệ trình bày nội dung về các loại tỉ giá thông dụng trong kinh doanh ngoại tệ, các phương pháp yết tỉ giá, việc lãi lỗ trong kinh doanh ngoại tệ, tỷ giá chéo,... Tham khảo để nắm rõ hơn về chi tiết môn học và giúp ích cho quá trình học tập.

  pdf41p lamtran89 07-07-2014 165 36   Download

 • Chỉ ra bằng cách ghi vào cột tương ứng xem đồng tiền nào là đồng tiền yết giá, đồng tiền nào định giá trong những quan hệ dưới đây:Đồng thời, sử dụng bảng yết giá trên để chỉ ra tỷ giá nào sẽ được áp dụng cho từng trường hợp giao dịch được liệt kê dưới đây: Phân biệt yết giá trực tiếp và yết giá gián tiếp. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào là yết giá trực tiếp, trường hợp nào là yết giá gián tiếp....

  doc7p giangftb 08-05-2013 212 17   Download

 • Bài nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá chính sách phân phối cổ tức của các công ty niêm yết trên HOSE, cụ thể là kiểm định lý thuyết dòng tiền tự do dựa trên mẫu gồm 100 công ty niêm yết trên HOSE giai đoạn 2008-2012. Phù hợp với lý thuyết dòng tiền tự do những công ty chi trả cổ tức hoặc chi trả cổ tức cao hơn trung bình (47,36%) có dòng tiền tự do lớn.

  pdf9p quaymax4 05-09-2018 45 1   Download

 • Đồng tiền yết giá còn gọi là đồng Đồng tiền định giá còn gọi là tiền cơ sở hay đồng tiền hàng hoá: đồng tiền đối ứng: Vì đồng Vì đồng tiền này được coi như là tiền này dùng để xác định giá hàng hóa ngoại tệ ...

  ppt70p leduchung158 12-12-2010 762 446   Download

 • Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái của VND và ngoại tệ hiện nay là: a. Ngang giá vàng b. Ngang giá sức mua c. So sánh sức mua đối nội của VND và sức mua đối ngoại của ngoại tệ d. Do Nhà nước Việt Nam quy định 2. Phương pháp yết giá ngoại tệ ở VN là: a. Phương pháp gián tiếp b. Phương pháp trực tiếp 3. Đồng tiền nào là đồng tiền yết giá trên thị trường

  pdf12p xingau3 04-08-2011 303 85   Download

 • Ngày 01/06/2006 chuyển thành Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai với vốn điều lệ 296 tỷ đồng. · Tiền thân ban đầu là xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh được thành lập năm 1993.Ngày 15/12/2008 cổ phiếu của công ty niêm yết tại Hose. · Trải qua 06 lần tăng vốn, vốn điều lệ đầu năm 2009 của công ty là 1.798,1 tỷ đồng, là công ty cổ phần chuyên về bất động sản có vốn lớn hàng đầu tại Việt Nam. · Ngày 18/11/2009: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 13. Vốn điều lệ mới của Công ty là 2.704.654.580.000 đồng....

  doc10p ngoctoankmn90 30-03-2011 204 57   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đồng tiền yết giá
p_strCode=dongtienyetgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2