Dự án khuyến khích đầu tư

Xem 1-20 trên 109 kết quả Dự án khuyến khích đầu tư
 • Công văn 7220/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư

  doc1p crispy 07-08-2009 133 10   Download

 • Công văn 7221/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư

  doc1p crispy 07-08-2009 114 10   Download

 • Khái niệm. Khuyến khích đầu tư là công cụ, chính sách nhằm thu hút đầu tư hoặc định hướng đầu tư theo những mục tiêu nhất định. Có nhiều biện pháp khuyến khích đầu tư như: miễn giảm thuế, trợ cấp, tín dụng, trợ cấp đầu tư…Các biện pháp này được áp dụng phổ biến trên thế giới và được các nước áp dụng một cách linh hoạt.

  pdf10p meoconlaoca 25-06-2011 321 138   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cẩm nang xúc tiến thương mại - Du lịch Bạc Liêu", phần 2 trình bày các nội dung: Du lịch Bạc Liêu; chính sách khuyến khích đầu tư; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; giới thiệu hệ thống các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf78p tsmttc_010 28-08-2015 31 8   Download

 • Thông tư 09/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

  doc5p anhphuong 17-08-2009 77 4   Download

 • Đề xuất một số chính sách thúc đẩy phát triển bền vững cho du lịch Việt Nam do Vũ Thế Bình thực hiện nhằm đề xuất một số chính sách về quy hoạch du lịch, khuyến khích đầu tư du lịch, tạo thuận lợi an ninh an toàn cho khách du lịch, thành lập thanh tra chuyên ngành du lịch...

  ppt14p hoa_hong91 22-04-2014 114 36   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Luật đầu tư" (Giáo trình đào tạo từ xa) gồm 3 chương sau: Những vấn đề chung về luật đầu tư, quy trình, thủ tục đầu tư, triển khai dự án đầu tư, các biện pháp đảm bảo và khuyến khích đầu tư.

  pdf34p lalala02 13-11-2015 42 26   Download

 • Đầu tư được coi là động lực phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho nền kinh tế đi lên, nâng cao tổng sản phẩm xã hội, từng bước đưa nền kinh tế Việt Nam theo kịp các nước trên thế giới. Kể từ sau khi có luật đầu tư nước ngoài và gần đây là luật khuyến khích đầu tư trong nước, hoạt động đầu tư ở nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ và có những đóng góp rất to lớn đối với sự phát triển của đất nước...

  pdf89p tangtocmuathi 25-05-2013 45 21   Download

 • Thủ tục: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .

  doc2p trangdai 27-08-2009 97 4   Download

 • Quyết định 844/2005/QĐ-BKH của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc uỷ quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (phần thuộc quyền của Bộ KH&ĐT) cho các dự án đầu tư vào Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo

  doc2p uyenson 19-08-2009 272 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2010/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA II, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

  pdf3p maiquena 18-10-2012 39 2   Download

 • (LHNB) Ebook "Thủ tục Đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài KH & CN Dự án SXTN cấp nhà nước Hướng dẫn doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ kinh phí nghiên cứu đổi mới công nghệ: Phần 2" trình bày về thủ tục hồ sơ hướng dẫn doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ kinh phí nghiên cứu đổi mới công nghệ. Tài liệu giúp các bạn biết cách thực hiện một đề tài KH & CN Dự án SXTN cấp nhà nước theo đúng chuẩn quy định chung.

  pdf41p thuytrangseven 16-09-2014 27 1   Download

 • Thông tư số 1818/1999/TT-BKHCNMT về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành, để hướng dẫn xác định và công nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư theo khoản 5, danh mục I, phụ lục I, nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ

  pdf10p lawdt10 02-12-2009 39 3   Download

 • [H]Thông tư số 02/2001/TT-KHCNMT về việc hướng dẫn tiêu chuẩn các Dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm, ứng dụng công nghệ mới về sinh học, công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông, xử lý ô nhiễm môi trường hoặc xử lý chế biến các chất thải thuộc dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư; các vấn đề liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường;việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng ;đối...

  pdf29p lawdt9 02-12-2009 55 2   Download

 • Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT về việc hướng dẫn xác nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại khoản 7 danh mục I phụ lục I Nghị định 10/1998/NĐ-CP của chính phủ do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  pdf5p lawdt10 02-12-2009 32 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

  pdf7p hoamai_do 01-02-2013 26 2   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC KIỂM TRA THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

  pdf13p tymong_manh 23-11-2012 38 1   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ ĐỂ BẢO TOÀN VÀ TĂNG TRƯỞNG CÁC QUỸ BẢO HIỂM DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM QUẢN LÝ

  pdf13p tymong_manh 23-11-2012 26 1   Download

 • Hiện nay ngành chăn nuôi gia súc gia cầm chủ yếu là heo, gà vịt ở Quảng Bình đang rất phát triển.Với mô hình nuôi phổ biến là chăn nuôi hộ gia đình, một số trang trại lớn và với sự khuyến khích của tỉnh về việc phát triển chăn nuôi kết hợp với trồng trọt thì mô hình này ngày càng một gia tăng. Trong chăn nuôi một trong những vấn đề mà các nhà chăn nuôi quan tâm nhất là thức ăn cho vật nuôi.

  doc19p giang_phale183 20-12-2010 806 476   Download

 • Báo cáo ĐTM là công cụ khoa học kỹ thuật nhằm phân tích, dự đoán các tác động có hại trực tiếp và gián tiếp, trước mắt và lâu dài, mức độ ảnh hưởng của dự án đến môi trường và kinh tế xã hội, từ đó tìm ra phương án tối ưu để hạn chế các tác động xấu của nó đến môi trường xung quanh, đồng thời cũng tạo điều kiện khuyến khích các tác động có lợi.

  doc123p rjnpenho 15-04-2015 314 183   Download

Đồng bộ tài khoản