intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự báo phương pháp hồi quy bội

Xem 1-20 trên 36 kết quả Dự báo phương pháp hồi quy bội
 • Trong nghiên cứu này, phương pháp hồi quy bội được sử dụng để tính toán dự báo mực nước lớn nhất trước 7 ngày tại trạm Tân Châu trên sông Tiền với đầu vào là mực nước, lưu lượng các trạm tuyến trên và mực nước biên triều.

  pdf7p viatani2711 14-02-2020 23 1   Download

 • Chương 5 Dự báo với phương pháp hồi quy bội thuộc Bài giảng Dự báo kinh doanh nhằm trình bày mô hình hồi quy bội, chọn biến độc lập, ví dụ minh họa mô hình hồi quy bội, các kiểm định thống kê hồi quy bội.

  pdf16p canon_12 27-03-2014 62 9   Download

 • Bài báo này đề xuất giải pháp ứng dụng một phương pháp phân tích và dự báo “hồi quy bội” vào dự báo doanh thu dịch vụ viễn thông tại Chi nhánh Viễn thông Thái Nguyên trên cơ sở ba chỉ tiêu chính Dân số, Số thuê bao, Thu nhập bình quân của người dân nhằm làm cơ sở hỗ trợ cho nhà quản lý đưa ra quyết định đúng đắn, đảm bảo doanh thu tối đa.

  pdf6p cumeo2425 02-07-2018 68 5   Download

 • Biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp theo nhiều cách khác nhau và đặc biệt ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Trong nghiên cứu này tập trung đánh giá các ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa đến năng suất lúa bằng phương pháp hồi quy tuyến tính bội.

  pdf10p quaymax4 05-09-2018 43 4   Download

 • Trong nghiên cứu này, dựa trên phương pháp hồi quy nhiều biến lọc từng bước, các phương trình dự báo dòng chảy với thời hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng tại một số hồ chứa trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình được xây dựng với hệ số hồi quy bội tại các trạm đều lớn hơn 0.77.

  pdf6p vihongkong2711 06-02-2020 6 0   Download

 • Bài giảng Dự báo kinh doanh Chương 5: Hồi quy bội trình bày về mô hình hồi quy bội, phương pháp bình phương bé nhất, hệ số xác định bội, các giả định của mô hình, kiểm định ý nghĩa, phân tích phần dư, biến độc lập tính, sử dụng phương trình hồi quy ước lượng.

  pdf56p cheap_12 09-07-2014 70 16   Download

 • Nội dung của bài giảng cung cấp phương pháp phân tích định lượng, ứng dụng trong phương pháp định lượng, làm thực tập tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp, phân tích, kiểm định và dự báo kinh tế, hồi quy hai biến, hồi quy bội và kiểm định giả thuyết mô hình.

  pdf89p kloi1234 20-09-2017 42 8   Download

 • (NB) Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: phương pháp hồi quy đơn và hồi quy bội và thống kê hồi quy, phương pháp box jenkins (arima), dãy số thời gian.

  pdf50p thuyanlac888 16-05-2020 9 2   Download

 • Chúng ta có thế xây dựng được mô hình hồi quy bội dù chúng ta có đưa vào bao nhiêu biến đi chăng nữa thì yếu tố phần dư vẫn tồn tại vì yếu tố hiễn nhiên của chúng ,ngaycả khi các biến bị loại bỏ khỏi mô hình - ei được sử dụng như một yếu tố đại diienj cho tất cả các biến không có trong mô hình ngay cả khi các biến bị loại bỏ khỏi mô hình là biến nào đi chăng nữa khi đó quá trình chuyển đổi mô hình hồi quy tổng thể PRF sang mô hình hồi quy...

  doc28p huonghieuphuong 12-09-2011 282 46   Download

 • Bài báo này đánh giá hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch niêm yết tại Việt Nam. Số liệu sử dụng là số liệu thứ cấp dưới dạng bảng thu thập từ các báo cáo tài chính hằng năm của 21 doanh nghiệp dịch vụ du lịch từ năm 2012 đến năm 2017 với 123 mẫu quan sát. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy tác động cố định và phương pháp hồi quy tác động ngẫu nhiên để ước lượng và kiểm định sự tác động của các yếu tố đến hiệu quả quản trị tài chính tổng thể trong doanh nghiệp.

  pdf23p angicungduoc2 31-12-2019 29 2   Download

 • Bài viết này báo cáo kết quả phân tích nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thịt và cá ở Việt Nam bằng mô hình AIDS (Almost Ideal Demand System). Nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu chéo (VHLSS2010) được thu thập bởi Tổng Cục Thống kê Việt Nam. Phương pháp hồi quy kiểm duyệt (cencored regression) cho hệ thống các phương trình được sử dụng để phân tích các kiểu mẫu tiêu dùng thịt và cá.

  pdf5p advanger1 06-05-2018 36 1   Download

 • Nhu cầu về vốn của doanh nghiệp chính là số vốn cần thiết để doanh nghiệp tiến hành kinh doanh phù hợp với từng quy mô hoạt động. Nhu cầu về vốn đòi hỏi sự cân bằng với đầu tư và quy mô hoạt động. Vì thế, khi doanh thu thay đổi, nhu cầu về vốn cũng thay đổi theo. Sự thay đổi đó không nhất thiết phải theo một tỷ lệ cố định bởi lẽ nó còn phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng vốn. Do vậy, trong thực tiễn quản lý tài chính luôn nảy sinh nhu cầu "ước tính" về vấn đề định hướng cho việc lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh cũng như hoạch định chiến lược.

  doc3p lanxichen 28-04-2020 11 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng do Cao Tấn Bình biên soạn trình bày các vấn đề chung về kinh tế lượng, ôn tập về xác suất và thống kê, hồi quy hai biến, mô hình hồi quy tuyến tính bội, giới thiệu một số vấn đề liên quan đến mô hình hồi quy, dự báo với mô hình hồi quy, các mô hình dự báo măng tính thống kê.

  pdf131p solacnhat321 24-08-2018 34 8   Download

 • Hoàn thiện phương pháp giảng bài trong đào tạo cử nhân luật Điều kiện kinh tế-xã hội Đây là yếu tố tác động khá mạnh mẽ đến hành vi con người. Chúng ta biết rằng nhu cầu chính là nguồn gốc, động lực của hành vi con người mà nhu cầu của con người lại phụ thuộc vào điều kiện kinh tế-xã hội. Bởi vậy, suy đến cùng, hành vi con người phụ thuộc vào điều kiện kinh tế-xã hội, nói cách khác, chính điều kiện kinh tế-xã hội quy định nguồn gốc, động lực, xu hướng của hành vi pháp...

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 40 4   Download

 • Bàn về chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã, phường, thị trấn Điều này dẫn đến quyền lợi của đương sự và những người có liên quan sẽ bị ảnh hưởng, nếu thừa phát lại không đủ năng lực tài chính để bồi thường. Theo Điều 18 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP, văn phòng thừa phát lại phải kí quỹ 100 triệu đồng cho mỗi thừa phát lại.

  pdf3p duongphuongtim 23-04-2013 59 3   Download

 • Nguyễn Du là một trong những đỉnh cao của nền văn học Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp của ông mang nhiều tâm tư sâu sắc, quy tụ được những vấn đề xã hội và dự báo nhiều điều cho mai hậu. Việc nghiên cứu về Nguyễn Du không bao giờ kết thúc. Truyện Kiều - tác phẩm bất hủ của ông, "tập đại thành" của văn học Việt Nam, ngay từ khi mới ra đời đã là đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà khoa học và từ đó đến nay việc nghiên cứu Truyện Kiều không...

  pdf19p sonyt707 29-09-2010 303 82   Download

 • Du lịch có vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế xã hội của một đất nước; Theo phương pháp truyền thống vấn đề truyền tải những thông tin liên quan về du lịch tới các du khách qua bản đồ du lịch là không đầy đủ, không được cập nhật thường xuyên và không thuận tiện. Bởi vậy, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS du lịch có tầm quan trọng trong thời đại công nghệ thông tin, nó sẽ đóng góp cho các nhà quản lý quản lý hệ thống du lịch và giúp...

  pdf12p banhbeonhantom 22-07-2013 284 44   Download

 • Hệ thống pháp luật kinh tế của Việt Nam trong nền kinh tế thị trường - thực trạng và phương hướng hoàn thiện Mục đích của quy định này là nhằm ràng buộc trách nhiệm của người sử dụng trong việc đảm bảo các quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, trách nhiệm nộp bảo hiểm là của doanh nghiệp nhưng trách nhiệm thu, chi thuộc về bảo hiểm xã hội. Không thể quy định như vậy để ràng buộc doanh nghiệp được....

  pdf7p bravetocxu 26-04-2013 80 19   Download

 • Nội dung báo cáo trình bày về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2005; dự báo tác động của bối cảnh quốc tế, trong nước và các yếu tố phát triển khác đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Tiền Giang; phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020; các giải pháp và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển chủ yếu.

  pdf204p kloiroong10 21-08-2017 89 14   Download

 • Báo cáo nghiên cứu này được hoàn thành bởi Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) với sự hỗ trợ quý báu từ Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP), trong khuôn khổ dự án tài trợ bởi Hội đồng Anh Việt Nam. Sự đóng góp này đã là yếu tố quyết định làm nên sự thành công của báo cáo nghiên cứu. Quan điểm thể hiện trong báo cáo là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của các tổ chức trên. Bản báo cáo nghiên cứu...

  pdf84p ruavanguom 22-10-2012 81 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dự báo phương pháp hồi quy bội
p_strCode=dubaophuongphaphoiquyboi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2