Evn

Xem 1-20 trên 73 kết quả Evn
 • Cùng tham khảo quyết định Số 1559 EVN/KTAT về việc ban hành bản quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện.

  doc143p ngovantuyen1976 04-05-2010 2584 959   Download

 • Quyết định số 185/QĐ-EVN về việc ban hành điều tra sự cố trong các nhà máy điện, lưới điện và hệ thống điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, căn cứ Nghị định số 205/NĐ-TTg. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf40p chelseanb 19-10-2015 281 40   Download

 • Xây dựng hệ thống thông tin dự báo phụ tải điện năng tại EVN có chất lượng dự báo tốt, có độ sai lệch so với thực tế thấp.

  pdf24p mobile_12 27-12-2013 83 28   Download

 •  Quyết định số 1186/QĐ-EVN về việc ban hành quy trình an toàn điện, căn cứ Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 06 tháng 06 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p votrung3009 04-09-2015 55 14   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu khoảng trống trong lý thuyết và thực tiễn về mối liên hệ hệ thống của cây CL từ tập đoàn đến SBU (DN phát điện) và cách thức triển khai CL của tổ chức cấp trên (Tập đoàn EVN) tại các tổ chức cấp dưới (các DN phát điện) từ đó xác lập các giải pháp có luận cứ khoa học và thực tiễn để thúc đẩy và hoàn thiện triển khai CLKD cho các DN phát điện thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam giai đoạn đến 2021, tầm nhìn đến 2030.

  pdf24p change01 05-05-2016 32 3   Download

 • (NB)Bài giảng: Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án bằng EVN trình bày nội dung về nhu cầu cho kiểm soát chi phí xây dựng, tiến độ xây dựng một cầu nông thôn, ngân sách được giao, tiến độ của chi phí, đồ thị ngân lưu, đường cong chi phí tích lũy, phân tích Earned Value, một và chỉ số của sự thực hiện dự án, dự báo chi tiết toàn bộ của công trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

  pdf13p luutruongvan 19-10-2016 17 3   Download

 • (NB)Bài giảng :Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVN tuyến tính" được biên soạn và giảng dạy với các nội dung: Tóm tắt bài toán, kết quả sử dụng đồ thị tích hợp khối lượng & chi phí, quy tắc đánh giá tiến trình theo EV, quy tắc đánh giá tiến trình theo SPI, kết quả kiểm soát dự án tại ngày thứ 5. Để hiểu nội dung kiến thức bài giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf20p luutruongvan 19-10-2016 12 2   Download

 • Công văn điện số 4253/EVN-ĐT của tập đoàn điện lực Việt Nam về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng tại nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011

  pdf8p minhdao89hn 29-11-2011 857 179   Download

 • Theo tiến trình phát triển của đất nước và xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo đất nước bắt tay vào một thời kì đổi mới toàn diện về nhận thức và định hướng phát triển kinh tế .Hệ thống kinh tế đã có sự chuyển hướng rõ rệt trong tất cả các lĩnh vực từ nông nghiệp đến công nghiệp, từ giao thông vận tải đến thương mại dịch vụ.

  pdf28p minhtam 16-07-2009 313 130   Download

 • Nội dung trình bày •Cuộc tranh luận về tăng giá điện •Tổng quan về ngành điện và EVN •Dự báo nhu cầu điện năng • Ảnh hưởng trực tiếp lên ngân sách hộ gia đình • Ảnh hưởng lên nền kinh tế •Một số thảo luận chính sách

  pdf12p thanhtai 12-06-2009 321 111   Download

 • Theo tiến trình phát triển của đất nước và xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo đất nước bắt tay vào một thời kì đổi mới toàn diện về nhận thức và định hướng phát triển kinh tế .Hệ thống kinh tế đã có sự chuyển hướng rõ rệt trong tất cả các lĩnh vực từ nông nghiệp đến công nghiệp, từ giao thông vận tải đến thương mại dịch vụ.

  pdf30p nhattruong 16-07-2009 256 108   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện chiến lược marketing cho EVN Telecom trình bày về chiến lược marketing trong doanh nghiệp, thực trạng chiến lược marketing và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing cho EVN Telecom.

  pdf90p pink_12 28-05-2014 185 47   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “hiệu quả đầu tư phát triển của tổng công ty điện lực việt nam (evn)”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p bongbongcam 12-08-2010 97 32   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoạch định chiến lược cho công ty viễn thông điện lực EVN Telecom lý luận chung về marketing và cạnh tranh của doanh nghiệp. Thực trạng chính sách marketing và năng lực cạnh tranh dịch vụ internet cable của EVN Telecom. Đề ra các giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ internet cable của EVN Telecom.

  pdf90p sms_12 07-05-2014 78 32   Download

 • Quy định phương pháp xác định tổn thất điện năng trong Tập đoàn Điện năng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-EVN ngày 4/11/2013 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện năng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf24p chelseanb 19-10-2015 98 32   Download

 •  Tài liệu khóa học Quản trị ngân hàng thương mại (Khóa học tổ chức cho tập đoàn điện lực Việt Nam - EVN) gồm 9 chuyền đề. Phần 1 sau đây gồm 4 chuyên đề đầu tiên với các nội dung cụ thể sau: Chuyên đề 1 - Tổng quan về NHTM và xu hướng phát triển, Chương 2 - Huy động vốn và quản lý huy động vốn của NHTM, Chuyên đề 3 - Nghiệp vụ tín dụng của NHTM, Chuyên đề 4: Quản lý tài sản và nguồn vốn của NHTM.

  pdf229p uocvongxua03 22-06-2015 75 25   Download

 •  Tiếp nối phần 1, phần 2 Tài liệu khóa học Quản trị ngân hàng thương mại (Khóa học tổ chức cho tập đoàn điện lực Việt Nam - EVN)  gồm nội dung chuyên đề 5 đến chuyên đề 9, cụ thể: Chuyên đề 5 - Quản trị rủi ro trong kinh doanh của NHTM, Chuyên đề 6 - Marketing ngân hàng, Chuyên đề 7 - Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của NHTM, Chuyên đề 8 - Chiến lược kinh doanh của NHTM, Chuyên đề 9 - Thực trạng hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam, x...

  pdf301p uocvongxua03 22-06-2015 49 25   Download

 • Đối với các nhà máy thủy điện, vấn đề vận hành tối ưu hồ chứa với các yếu tố bất định về thủy văn và các ràng buộc về an ninh hệ thống do đơn vị vận hành hệ thống - vận hành thị trường (System and Market Operator – SMO) đưa ra nhằm đạt được hiệu quả phát điện tối đa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

  pdf11p esc_12 03-08-2013 55 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hiệu quả đầu tư phát triển của tổng công ty điện lực việt nam (evn)', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p quanvokiem 09-03-2010 76 17   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phân phối thu nhập trong EVN trình bày lý luận về phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường, thực trạng phân phối thu nhập trong EVN: đặc điểm, tính chất và tác động phân phối thu nhập đến phát triển, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện phân phối thu nhập trong EVN.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 38 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản