intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải pháp phát triển hợp tác xã

Xem 1-20 trên 409 kết quả Giải pháp phát triển hợp tác xã
 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu cảnh quan phục vụ mục đích sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc" là làm rõ những nhân tố tác động đến cảnh quan, các quy luật tự nhiên thành tạo cảnh quan và sự phân hóa cảnh quan tỉnh Vĩnh Phúc qua phân tích cấu trúc, chức năng, động lực cảnh quan.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 12 2   Download

 • Nội dung “Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2020” (năm đầu tiên phát hành) gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển hợp tác xã cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018, gồm 5 phần: Phần I: Bối cảnh phát triển hợp tác xã đến năm 2018; Phần II: Tổng quan phát triển hợp tác xã Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; Phần III: Một số giải pháp phát triển hợp tác xã; Phần IV: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2018 (của cả nước); Phần V: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2018 (của các địa phương).

  pdf475p trangxanh0906 30-12-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Hợp tác đại học - doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay" phân tích lợi ích của việc hợp tác giữa đại học với doanh nghiệp, kết quả đã đạt được ở một số trường đại học ở Việt Nam từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị tháo gỡ các rào cản nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng hiệu quả hoạt động của các đại học ở Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 1   Download

 • Luận văn "Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng" tập trung nghiên cứu, tổng hợp và hệ thống hóa lý luận quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo và giáo dục tiểu học trong mối quan hệ giữa yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học điều kiện Kinh tế - Xã hội và những đặc thù trên địa bàn quận Hải Châu; trên cơ sở đó, xây dựng luận cứ khoa học cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

  pdf109p bigdargon09 20-12-2022 13 2   Download

 • Luận văn "Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai" Trên cơ sở xác định thực trạng của công tác QLNN đối với HTX trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2014 - 2018, đề tài xác định phương hướng, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với HTX trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian đến nhằm thúc đẩy sự phát triển có hiệu quả của các HTX góp phần phát triển KTXH trong tỉnh.

  pdf108p bigdargon07 09-12-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" nghiên cứu tổng hợp, hệ thống hóa, bổ sung và góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về đối tượng phát triển bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; đánh giá thực trạng công tác phát triển đối tượng hộ gia đình tham gia BHYT tại tỉnh Quảng Bình thời gian qua; đề xuất giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT là hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

  pdf115p bigdargon07 09-12-2022 3 1   Download

 • Bài viết Vốn xã hội và việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học ở Việt Nam hiện nay phân tích nhận thức của sinh viên tốt nghiệp về vai trò vốn xã hội; tác động của vốn xã hội tới việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học (nghiên cứu trường hợp của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), từ đó khuyến nghị các giải pháp tăng cường vốn xã hội cho sinh viên nhằm nâng cao cơ hội việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp.

  pdf12p viwmotors 13-12-2022 12 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển hợp tác xã ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam" là đánh giá thực trạng phát triển hợp tác xã trên địa bàn huyện Đại Lộc trong những năm qua, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp phát triển đến năm 2015.

  pdf24p bigdargon04 24-11-2022 2 0   Download

 • Luận văn "Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An" đề xuất cho Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tương Dương, Nghệ An những giải pháp có căn cứ khoa học và khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư XDCT của Ban quản lý DA ĐT và XD huyện trong thời gian tới phù hợp với định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh Nghệ An tới năm 2023.

  pdf94p bigdargon02 10-11-2022 13 4   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương" sẽ tập trung nghiên cứu, chỉ ra những điểm còn hạn chế, tồn tại và cập nhật những xu hướng mới trong công tác thu hút đầu tư phù hợp hơn với điều kiện và định hướng của tỉnh nhà; đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm giải quyết các tồn tại, hạn chế đã nêu.

  pdf109p matroinho2510 08-11-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đăk Nông" là Phân tích thực trạng nghèo đói tại tỉnh Đắk Nông và nguyên nhân nghèo đói; xác định các nhân tố tác động đến nghèo đói tại tỉnh Đắk Nông; đề xuất, kiến nghị các giải pháp chủ yếu phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương, nhằm đẩy mạnh giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

  pdf112p bigdargon02 10-11-2022 4 2   Download

 • Luận văn "Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum" trình bày hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến phát triển HTX nông nghiệp trong điều kiện Việt Nam; làm rõ thực trạng phát triển HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Đắk Hà - tỉnh Kon Tum thời gian qua; đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển HTX nông nghiệp trên địa bàn Đắk Hà - tỉnh Kon Tum trong tương lai.

  pdf111p bigdargon02 10-11-2022 12 4   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nâng cao chất lượng cho vay tại Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác tỉnh Hưng Yên" là hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng cho vay tại Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; phân tích, đánh giá được thực trạng và xác định các yếu tố tác động đến chất lượng cho vay tại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hưng Yên; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất chất lượng cho vay tại Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên.

  pdf96p bigdargon01 02-11-2022 6 1   Download

 • Bài viết Phát triển hoạt động ủy thác cho vay của ngân hàng thương mại thông qua dịch vụ tín dụng nội bộ của hợp tác xã nông nghiệp nghiên cứu và triển khai hoạt động ủy thác cho vay của các ngân hàng thương mại thông qua hoạt động tín dụng nội bộ trong các HTX nông nghiệp là một giải pháp cấp thiết.

  pdf5p visaleen 03-11-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Phát triển hợp tác xã tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông" nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến hợp tác xã và phát triển hợp tác xã. Phân tích thực trạng phát triển hợp tác xã tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông; chỉ ra những thành công, những hạn chế, những vấn đề đặt ra cần giải quyết và các nguyên nhân; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển hợp tác xã tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016 - 2020.

  pdf109p unforgottennight09 26-10-2022 9 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển hợp tác xã trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" là hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển HTX; đánh giá thực trạng phát triển HTX trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn; đề xuất định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển HTX ở quận Ngũ Hành Sơn đến năm 2020.

  pdf119p unforgottennight09 26-10-2022 8 3   Download

 • Bài viết Một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Việt Nam trình bày một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của Việt Nam; Một số giải pháp hoàn thiện lý luận phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

  pdf11p visaleen 29-10-2022 6 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Giải pháp giảm nghèo tại huyện Đăk Mill, tỉnh Đăk Nông" là hệ thống hóa các lý luận cơ bản về nghèo và giảm nghèo; phân tích thực trạng nghèo và công tác giảm nghèo của huyện Đăk Mil, tìm ra những nhân tố tác động đến nghèo trên địa bàn huyện; đề xuất các giải pháp, các kiến nghị chủ yếu phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo tại huyện Đăk Mil đến năm 2020.

  pdf26p unforgottennight09 26-10-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Giải pháp giảm nghèo tại huyện Đăk Mill, tỉnh Đăk Nông" tiến hành nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các lý luận cơ bản về nghèo và giảm nghèo; phân tích thực trạng nghèo và công tác giảm nghèo của huyện Đăk Mil, tìm ra những nhân tố tác động đến nghèo trên địa bàn huyện; đề xuất các giải pháp, các kiến nghị chủ yếu phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo tại huyện Đăk Mil đến năm 2020.

  pdf108p unforgottennight09 26-10-2022 11 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là "Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk" là hệ thống hóa lý luận về phát triển HTX và kinh nghiệm thực tiễn phát triển HTX nói chung, HTXNN nói riêng; đánh giá thực trạng phát triển HTXNN ở tỉnh Đắk Lắk; đề xuất các giải pháp để phát triển HTXNN ở tỉnh Đắk Lắk.

  pdf108p unforgottennight09 26-10-2022 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giải pháp phát triển hợp tác xã
p_strCode=giaiphapphattrienhoptacxa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2