intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo dục giá trị sống cho học sinh

Xem 1-20 trên 145 kết quả Giáo dục giá trị sống cho học sinh
 • Module THCS 36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS giúp giáo viên nêu lên được quan niệm về giá trị, định hướng giá trị và giá trị sống, phân loại giá trị sống và sự liên kết giữa chúng, xác định được vai trò, mục tiêu giáo dục giá trị sống cho HS THCS, vận dụng các phương pháp giáo dục giá trị sống cho HS THCS, thực hành xây dựng, thiết kế các hoạt động giáo dục giá trị sống.

  pdf52p minhminhnguyen32 10-06-2014 637 77   Download

 • Tài liệu Kỹ năng sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học phổ thông: Phần 1 trình bày các đặc điểm phát triển tâm lý của học sinh trung học phổ thông, giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học phổ thông. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf94p vizeus 02-03-2019 110 17   Download

 • Tài liệu Kỹ năng sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học phổ thông: Phần 2 tiếp tục trình bày các cách thức giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho học sinh trung học phổ thông, một số trò chơi giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf142p vizeus 02-03-2019 108 17   Download

 • Bài viết làm rõ thực trạng giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông qua khảo sát 135 cán bộ quản lí, giáo viên và 196 học sinh. Kết quả cho thấy giáo dục giá trị sống cho học sinh ở đây nói chung đã được quan tâm thực hiện tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định, kết quả này sẽ là cơ sở khoa học để đề xuất các biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh.

  pdf5p vicolor2711 10-07-2019 74 7   Download

 • Giáo dục giá trị sống cho học sinh ngày nay là trách nhiệm của các quốc gia, trường học và xã hội. Để thực hiện sứ mệnh này một cách hiệu quả, nghiên cứu chỉ ra một số vấn đề lý luận về xây dựng biện pháp quản lý giáo dục giá trị sống trong trường học. Từ đó đề xuất biện pháp xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giáo dục giá trị sống cho học sinh.

  pdf10p vibandar2711 11-07-2020 46 4   Download

 • Năm học 2012 - 2013 là năm học toàn ngành sẽ tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Năm học 2012 - 2013 cũng là năm học tiếp tục thực hiện phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu "Giáo dục giá trị sống cho học sinh trường THPT Trưng Vương" nhé.

  pdf40p somitim123 25-03-2014 307 65   Download

 • Trong thời gian tới, việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh là rất quan trọng và cấp thiết. Điều này góp phần xây dựng thành công con người mới xã hội chủ nghĩa để phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

  pdf6p sieunhansoibac3 12-04-2018 100 22   Download

 • Phần 1 của tài liệu Kỹ năng sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở cung cấp cho người đọc các đặc điểm phát triển tâm lý học sinh trung học cơ sở, giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf100p thuongdanguyetan07 04-05-2019 62 10   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Kỹ năng sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở tiếp tục cung cấp cho người đọc các chủ đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở, một số trò chơi giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf113p thuongdanguyetan07 04-05-2019 52 6   Download

 • Giáo dục giá trị sống được phổ biến ngày càng rộng rãi tại nhà trường phổ thông với các chương trình và cách tiếp cận khác nhau. Bài viết phân tích cách tiếp cận lí thuyết hiện đại trong giáo dục như lí thuyết giáo dục tích hợp, lí thuyết trí tuệ đa nhân tố, lí thuyết dạy học khám phá. Từ đó chỉ ra cách thức áp dụng lí thuyết đó vào giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông một cách hiệu quả.

  pdf5p tamynhan9 02-12-2020 13 2   Download

 • Mục tiêu của modun 1 nhằm giúp người học có thể: Hiểu, phân biệt và trình bày được khái niệm giá trị, giá trị sống, lí do cần giáo dục giá trị sống, nội dung giáo dục một số giá trị sống cho học sinh; phương hướng quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống; khó khăn khi thực hiện hoạt động giáo dục giá trị sống trong nhà trường THPT. Giúp người học bước đầu biết vận dụng kiến thức của bài học để phân tích thành công (thất bại) trong tình huống quản lí giáo dục cụ thể.

  ppt39p whocare_d 17-09-2016 85 13   Download

 • Bài viết phân tích tình hình quản lý các hoạt động giáo dục dựa trên giá trị cho học sinh tại các trường trung học ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, từ đó chúng tôi đề xuất một số biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng của hoạt động này

  pdf5p angicungduoc3 23-03-2020 29 1   Download

 • Trong những năm gần đây, ngoài quan tâm vấn đề giáo dục các môn văn hóa thì giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học cũng đang được các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục chú trọng trong quá trình giáo dục học sinh. Sau đây xin giới thiệu đến bạn đọc phần 1 của Tài liệu “Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học”. Phần này trình bày một số đặc điểm phát triển tâm lý của học sinh tiểu học và các phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf77p nganga_00 28-08-2015 516 152   Download

 • Giáo dục kỹ năng sống trở thành vấn đề được quan tâm trên cả phạm vi quốc tế và ở nước ta. Dựa và đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông và nhu cầu học sinh đã thiết kế và thử nghiệm 5 chủ đề xác định giá trị, giao tiếp, đương đầu với căng thẳng, giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực và lựa chọn nghề. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Thử nghiệm một số chủ đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông". Với các bạn đang học chuyên ngành Giáo dục thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf9p dutru2011 21-09-2015 213 59   Download

 • Cuốn tài liệu tập huấn “Hiệu trưởng trường trung học với vấn đề giáo dục Giá trị sống, kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý” được thiết kế cho khóa tập huấn 2 ngày. Cuốn tài liệu gồm 3 tiểu chủ đề, đó là Hiệu trưởng trường trung học với vấn đề: Giáo dục Giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống, và giao tiếp ứng xử trong quản lý. Nội dung chính trong phần 1 này trình bày vấn đề về hiệu trưởng trường trung học với vấn đề giáo dục giá trị sống trong giai đoạn hiện nay. Mời tham khảo.

  pdf71p whocare_e 01-10-2016 97 25   Download

 • Quản lí giáo dục giá trị sống cho sinh viên ở các trường đại học là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đào tạo nhằm hình thành những phẩm chất nhân cách cho các em. Sinh viên các trường nghệ thuật được đào tạo để trở thành những cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ nên cần có những hiểu biết về giá trị sống. Bài viết đưa ra những yêu cầu và biện pháp cơ bản trong quản lí giáo dục giá trị sống cho sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật.

  pdf4p vidanh95 14-12-2018 56 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình để giáo dục giá trị sống và rèn luyện kỹ năng sống giúp cho học sinh có tinh thần và thái độ học tập tự giác, tích cực, sống có lý tưởng và hoài bảo, ứng xử, hành động mang tính nhân văn. Nó còn giúp cho học sinh có ý thức bảo vệ và rèn luyện cơ thể, không vi phạm tệ nạn xã hội.

  doc27p maihuydung79 12-06-2018 71 10   Download

 • Mục đích nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình để giáo dục giá trị sống và rèn luyện kỹ năng sống giúp cho học sinh có tinh thần và thái độ học tập tự giác, tích cực, sống có lý tưởng và hoài bảo, ứng xử, hành động mang tính nhân văn. Nó còn giúp cho học sinh có ý thức bảo vệ và rèn luyện cơ thể, không vi phạm tệ nạn xã hội.

  doc27p maihuydung79 12-06-2018 70 5   Download

 • Tiếp theo phần 1, phần 2 của Tài liệu “Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học” trình bày về các vấn đề liên quan đến việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học, qua đó cũng giới thiệu một số trò chơi giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. Hy vọng Tài liệu này sẽ góp phần hữu ích trong quá trình nghiên cứu cũng như phục vụ hiệu quả cho công việc giảng dạy học sinh.

  pdf123p nganga_00 28-08-2015 443 161   Download

 • Phần 1 của Tài liệu “Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở” trình bày đặc điểm phát triển tâm lý học sinh trung học cơ sở, các mục tiêu giáo dục giá trị sống và nội dung hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf100p nganga_00 28-08-2015 283 99   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo dục giá trị sống cho học sinh
p_strCode=giaoducgiatrisongchohocsinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2