intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo dục nhân quyền

Xem 1-20 trên 694 kết quả Giáo dục nhân quyền
 • Bài viết Quyền được giáo dục nhân quyền - Một quyền cơ bản của con người bao gồm những nội dung về khái niệm giáo dục con người; giáo dục quyền con người - một bộ phận của quyền được giáo dục; quyền được biết về quyền của mình; những ý tưởng ban đầu về giáo dục quyền con người Việt Nam.

  pdf7p haohoa92 23-06-2016 42 4   Download

 • Quyền con người, quyền công dân là những yếu tố cơ bản, nền tảng của một xã hội dân chủ, văn minh. Tư tưởng về quyền con người (nhân quyền) đã hình thành từ rất sớm trong lịch sử nhân loại; nhưng không phải trong bất cứ hình thái kinh tế - xã hội nào, trong bất cứ kiểu Nhà nước nào nó cũng tồn tại và được thừa nhận một cách đầy đủ. Vì thế, quyền con người là một phạm trù lịch sử và là kết quả của cuộc đấu tranh không ngừng của toàn nhân loại vươn...

  pdf117p vinamilkvietnam 21-08-2012 136 47   Download

 • Đề tài tập trung vào phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của giáo dục quyền con người trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục quyền con người trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam trong tương lai.

  pdf97p haohoa92 15-06-2016 59 20   Download

 • Bài viết tập trung làm sáng tỏ khái niệm, mục đích, đối tượng, nội dung, hình thức phương pháp và khái quát GDNQ trong các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học chuyên ngành luật gắn với giảng dạy luật nhân quyền.

  pdf6p vipennsylvania2711 19-11-2020 0 0   Download

 • Giáo dục quyền con người có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện quyền con người. Giáo dục quyền con người trở thành xu hướng chủ đạo trong việc hoạch định và thực hiện chính sách giáo dục ở các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân vì mục tiêu “quyền con người là trọng tâm của mọi hoạt động”.

  pdf9p viamsterdam2711 09-01-2020 19 2   Download

 • Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện về kinh tế xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Công cuộc đổi mới đòi hỏi đồng thời phải thực hiện nhiều khâu quan trọng, trong đó xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật thì vấn đề giáo dục nhận thức pháp luật cho nhân dân, thanh niên là một quan tâm hang đầu của quốc gia dân tộc....

  doc18p vanhoa76 16-01-2013 653 114   Download

 • Sau khi chiếm trọn “Lục tỉnh Nam Kỳ” vào năm 1867, giặc Pháp đã tiến hành việc tổ chức cai trị Nam Kỳ theo chế độ thuộc địa. Trong chính sách cai trị của chính quyền thuộc địa, cho đến năm 1917, một trong những bước tổ chức và quản lí giáo dục là loại bỏ dần Nho học và hình thành một nền giáo dục công lập mới tại Nam Kỳ. Bài viết này góp thêm nhận định về tình hình Nho học và giáo dục công lập tại Nam Kỳ từ 1867 đến 1917.

  pdf16p nganga_02 09-09-2015 64 11   Download

 • Nhân dịp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản cuốn sách “Cơ quan Nhân quyền quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” của tác giả Brian Burdekin, bài viết giới thiệu những nội dung chính của cuốn sách này nhằm góp phần vào việc nghiên cứu về cơ quan nhân quyền quốc gia ở Việt Nam.

  pdf9p tangtuy01 01-03-2016 38 4   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đưa ra thực trạng sự hiểu biết của học sinh về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết vấn đề. Sáng kiến mà tôi đưa ra là tôi xây dựng cuốn tập san chủ quyền biển đảo nước ta tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ đó sử dụng trong một số bài học chương trình Địa lí 12 để học sinh dễ dàng nhận thức được những đặc điểm, chủ quyền của nước ta tại hai quần đảo này, phạm vi các bộ phận vùng biển nước ta thông qua Luật biển quốc tế, năm 1982 đồng thời nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí.

  doc117p thuyanlac888 20-05-2020 13 1   Download

 • Bài viết trình bày củng cố chính quyền, mở mang bờ cõi; phát triển Phật giáo xứ Đàng trong; nên tiến công Trung tiểu để chính danh hiệu; đặt đồn thú để củng cố biên thùy; thương yêu quân sĩ để cổ vũ lòng trung dung; mở mang trường học để giáo dục nhân tài.

  pdf8p caygaolon 01-11-2019 4 0   Download

 • Bài viết xoay quanh vấn đề giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới và biển đảo, trong đó có vấn đề giáo dục nhận thức chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở nhà trường hiện nay.

  pdf5p kequaidan3 11-03-2020 4 0   Download

 • Mục tiêu của phổ cập giáo dục Trung học cơ sở là nâng cao mặt bằng dân trí một cách toàn diện, nâng cao nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong trường Trung học cơ sở ngoài nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định, thực hiện nhiệm vụ tham mưu với chính quyền địa phương để thực hiện công tác này còn phải trực tiếp làm một số khâu nhất đinh như điều tra, thống...

  pdf13p sonyt707 29-09-2010 1187 240   Download

 • Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân. Để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, x• hội công bằng, văn minh; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm...

  pdf27p truongdoan 10-07-2009 783 106   Download

 • Thực hiện quyết định số 23 của Bộ GD& ĐT về giáo dục ho à nhập dành cho người khuyết tật, chúng tôI đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của người giáo viên trong công tác giáo dục trẻ khuyết tật. Để thực hiện mục tiêu giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật, giúp trẻ khuyết tật được hưởng quyền học tập bình đẳng như những trẻ khác khác, mỗi tr ườn g học, mỗi người làm công tác giáo dục cần xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, để tìm ra phương pháp dạy học phù hợp...

  pdf12p toyotayaris 06-08-2010 1209 56   Download

 • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn, phức tạp, song vấn đề quan trọng không kém đó là làm như thế nào để đưa pháp luật vào cuộc sống, để pháp luật được mọi người tôn trọng và chấp hành đầy đủ. Trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo luật Hôn nhân gia đình ngày 10/10/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Công bố đạo luật này, chưa phải mọi việc đều xong, mà phải tuyên truyền giáo dục lâu...

  pdf103p vascaravietnam 16-08-2012 141 51   Download

 • “ Phát triển nhân văn (human development) là một quá trình mở rộng và tăng cường sự lựa chọn của con người. Những lựa chọn quan trọng nhất là được sống lâu và khoẻ mạnh, dược giáo dục và được hưởng một mức sống tươm tất. Những sự lựa chọn khác gồm sự tự do về chính trị, tự do nhân quyền và sự tự tin vào bản thân mình” (UNDP, 1990). Trọng tâm của nhiệm vụ phát triển môi trường văn hoá giáo dục trong các cơ sở đào tạo giáo viên là hình thành và phát triển các...

  pdf25p sonyt707 29-09-2010 127 46   Download

 • Quan niệm về xã hội hoá giáo dục ở nước ta Xã hội hoá giáo dục là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi sự nghiệp giáo dục nước ta đang trên đà phát triển mạnh cả về quy mô, mạng lưới, các loại hình trường lẫn các hình thức giáo dục, còn Nhà nước, dù đã cố gắng nhiều nhưng vẫn không thể một mình xoay sở được cho nên rất cần sự hỗ trợ của toàn xã hội về nhân, tài, vật, lực để phát...

  pdf5p dontetvui 23-01-2013 154 40   Download

 • Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa là yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong những năm qua, đặc biệt là sau khi có Luật Giáo dục, ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng nhằm tăng cường pháp chế...

  doc4p hiepmaychieu 17-11-2009 231 34   Download

 • Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân. Để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, x• hội công bằng, văn minh; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm...

  pdf29p abcdef_44 31-10-2011 160 34   Download

 • Dư luận xã hội là tập hợp các ý kiến, thái độ có tính chất phán xét đánh giá của các nhóm xã hội hay của xã hội nói chung trước những vấn đề mang tính thời sự, liên quan tới lợi ích chung, thu hút được sự quan tâm của nhiều người và được thể hiện trong các nhận định hay hành động thực tiễn của họ. Vai trò của dư luận xã hội được biểu hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, như kinh tế, chính trị, văn hoá, giáo dục, đạo đức, pháp luật......

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 154 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1158 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo dục nhân quyền
p_strCode=giaoducnhanquyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2