intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình lập trình đối tượng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Giáo trình lập trình đối tượng
 • Giáo trình Autocad cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu chung; thiết lập bản vẽ; các lệnh vẽ cơ bản; làm việc với lớp đối tượng; tạo và in bản vẽ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p canhdongco25 02-08-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Thực hành Autocad (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) nhằm giúp học viên sử dụng được các chức năng trên các thanh công cụ của màn hình đồ họa; sử dụng linh hoạt các lệnh vẽ cơ bản và phương pháp nhập tọa độ; sử dụng các phương pháp xác nhập điểm chính xác và các phương pháp lựa chọn đối tượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p hayatogokudera 18-07-2022 0 0   Download

 • Môn học Giáo dục chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu giúp cho mỗi người học hiểu biết được nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự ra đời của Đảng và những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; nội dung chủ yếu đường lối cách mạng của Đảng; góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, niềm tin vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

  doc137p dongcoxanh25 12-07-2022 3 2   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán cung cấp cho người học những Kiến thức về hệ thống văn bản pháp luật về công tác kế toán đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán, kết cấu tài khoản và hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo được sử dụng trong doanh nghiệp, giúp học sinh sinh viên hình thành các kỹ năng như lập được các chứng từ, mở sổ, ghi chép vào sổ, khóa sổ và chỉnh sửa sổ kế toán cũng như hạch toán đúng các số nghiệp vụ kinh kế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất theo chế độ kế toán hiện hành.

  pdf108p dongcoxanh25 12-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình "Cơ sở lập trình" được biên soạn làm giáo trình cho sinh viên hệ đại học chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại; đồng thời là tài liệu tham khảo cho các giáo viên trong quá trình giảng dạy môn học. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan cơ sở lập trình; các thành phần cơ sở;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p ryomaechizen 01-07-2022 11 0   Download

 • Giáo trình "Quản trị chuỗi cung ứng" được biên soạn nhằm giảng dạy cho cả đối tượng đại học và sau đại học, với các ngành quản trị kinh doanh, quản trị marketing, kinh doanh thương mại và kế toán. Giáo trình được kết cấu thành hệ thống 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị chuỗi cung ứng; cấu trúc và các dạng chuỗi cung ứng phổ biến; chiến lược chuỗi cung ứng và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh chuỗi cung ứng; hoạch định chuỗi cung ứng và lập kế hoạch sản xuất;...

  pdf315p ryomaechizen 01-07-2022 12 5   Download

 • Mẫu Phiếu sinh hoạt hè là biểu mẫu được giáo viên tổng phụ trách đội trường lập ra để giới thiệu chuyển đoàn viên thanh niên về sinh hoạt hè tại địa phương nơi các em sinh sống. Mẫu phiếu cần trình bày đầy đủ những thông tin từ quốc hiệu tiêu ngữ, thông tin chi tiết học sinh, nơi sinh hoạt đoàn, thời gian sinh hoạt và cuối cùng là nhận xét của ban chấp hành chi đoàn.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Lập trình web với ASP.NET được biên soạn nhằm giới thiệu công nghệ lập trình ASP.NET 3.5 chạy trên bộ phần mềm ứng dụng Visual Studio.NET 2008 với phiên bản 3.5 của .NET framework. Phần 1 của giáo trình gồm 7 chương trình bày về: lập trình ứng dụng web với công nghệ ASP.NET; tìm hiểu và sử dụng các điều khiển controls; Master Page - Web Navigation; quản lý trạng thái; sử dụng các Validation controls; các đối tượng dữ liệu (Rich controls - login); giới thiệu ADO.NET;...

  pdf369p britaikridanik 26-06-2022 58 4   Download

 • Giáo trình Lập trình web với ASP.NET được biên soạn nhằm giới thiệu công nghệ lập trình ASP.NET 3.5 chạy trên bộ phần mềm ứng dụng Visual Studio.NET 2008 với phiên bản 3.5 của .NET framework. Phần 2 của giáo trình tiếp tục trình bày về: tìm hiểu và ứng dụng cơ chế Data binding; các đối tượng dữ liệu (Data controls); bảo mật các ứng dụng web; giới thiệu AJAX; lập trình LINQ; lập trình Web services; xây dựng website bán hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf292p britaikridanik 26-06-2022 67 3   Download

 • Bản thảo Lập trình cơ bản với Python cung cấp cho người học những kiến thức như: Câu lệnh cơ bản; biểu thức điều kiện; xây dựng hàm; vòng lặp; danh sách; chuỗi; từ điển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p hoamaudon2510 16-06-2022 27 2   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 Lập trình winform cung cấp cho người học những kiến thức như: Làm quen với winform; Giao diện làm việc; Cửa sổ solution; mở các cửa sổ phụ trợ; thêm các điều khiển vào form; cách tìm đối tượng trong ToolBox;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p tomjerry010 14-06-2022 12 1   Download

 • Giáo trình được lựa chọn để giảng dạy và học tập cho môn học AutoCAD thuộc chương trình đào tạo ngành/nghề Hàn - trình độ đào tạo Trung cấp. Nội dung giáo trình gồm 5 chương trình bày về: chương 1: giới thiệu chung; chương 2: thiết lập bản vẽ; chương 3: các lệnh vẽ cơ bản; chương 4: làm việc với lớp; chương 5: tạo và in bản vẽ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p charaznable 06-06-2022 14 3   Download

 • Giáo trình Autocad (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn nhằm giúp sinh viên giải thích được những ưu điểm khi dùng AutoCAD thực hiện bản vẽ trong chuyên ngành cơ khí; trình bày được các phương pháp vẽ các đối tượng cơ bản (đoạn thẳng, đường tròn, elip, đa giác...), các phương pháp phối hợp các đối tượng lại tạo thành bản vẽ chi tiết máy, các công cụ hỗ trợ cho phép hiệu chỉnh bản vẽ với độ chính xác cao;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p charaznable 06-06-2022 18 3   Download

 • Nội dung cuốn giáo trình "Lập trình Website" này bao gồm: bài 1 giới thiệu và cài đặt ứng dụng PHP, bài 2 phương thức cơ bản trong PHP, bài 3 Phép toán và phát biểu có điều kiện trong PHP, bài 4 form và các phương thức, bài 5 đối tượng Session và một số đối tượng khác, bài 6 hàm và tập tin, bài 7 khai báo và sử dụng mảng, bài 8 thao tác trên cơ sở dữ liệu MSQL, bài 9 PHP và Database.

  pdf156p cucngoainhan0 08-04-2022 12 3   Download

 • Nội dung giáo trình dự toán được biên soạn gồm 5 chương: Chương 1: Khái niệm dự toán xây dựng cơ bản; Chương 2: Tiên lượng; Chương 3: Dự toán về nhu cầu vật liệu, nhân công máy thi công; Chương 4: Lập dự toán công trình; Chương 5: Thanh quyết toán khối lượng hoàn thành. Giáo trình được biên soạn cho đối tượng là học sinh học cao đẳng nghề nhóm ngành xây dựng.

  pdf84p cucngoainhan9 08-04-2022 12 3   Download

 • Tiếp nối chương 1, Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 2 có nội dung trình bày về ngôn ngữ C#, kiểu dữ liệu trong C#; các nhóm toán tử trong C#; lập trình hướng đối tượng (OOP) trong C#; giao diện và ví dụ các câu lệnh.

  pdf139p redrose24 06-04-2022 8 1   Download

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access có nội dung trình bày tổng quan về Microsoft Access; tạo bảng dữ liệu; truy vấn dữ liệu; thiết kế mẫu biểu; thiết kế báo cáo; thiết kế Macro; thiết lập thuộc tính của các đối tượng trong report;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  doc138p phuongqb 08-04-2022 29 5   Download

 • Giáo trình lập trình windows (VB.net) có nội dung gồm 4 bài trình bày về: giới thiệu Microsoft Visual Studio .NET; nền tảng của ngôn ngữ VB.NET; lập trình hướng đối tượng trong Visual Basic .NET; làm việc với dự án có nhiều form;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  doc132p phuongqb 08-04-2022 25 5   Download

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho bậc Đại học - không chuyên ngành Lý luận chính trị. Giáo trình tập trung trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p nguyentranvananhanh 04-04-2022 112 17   Download

 • (NB) Giáo Trình Thực hành Autocad với mục tiêu giúp các bạn có thể giải thích được những ưu điểm khi dùng AutoCAD thực hiện bản vẽ trong chuyên ngành cơ khí; Trình bày được các phương pháp vẽ các đối tượng cơ bản (đoạn thẳng, đường tròn, elip, đa giác …), các phương pháp phối hợp các đối tượng lại tạo thành bản vẽ chi tiết máy, các công cụ hổ trợ cho phép hiệu chỉnh bản vẽ với độ chính xác cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

  pdf43p hoatudang09 15-03-2022 11 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình lập trình đối tượng
p_strCode=giaotrinhlaptrinhdoituong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2