Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình quản trị học đại cương

Xem 1-20 trên 682 kết quả Giáo trình quản trị học đại cương
 • Giáo trình Tổ chức và quản lý điều dưỡng cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức và quản lý y tế cơ sở, quản lý bệnh viện; Đại cương về quản lý y tế; Theo dõi, đánh giá hoạt động y tế; Hệ thống tổ chức quản lý ngành điều dưỡng; Chức năng, nhiệm vụ điều dưỡng trưởng các cấp; Quy trình quản lý: quản lý nhân lực, thời gian, tài sản và vật tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf282p dongcoxanh2510 29-10-2022 10 3   Download

 • Giáo trình Quản lý dịch bệnh vật nuôi được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được nội dung về đại cương, chẩn đoán bệnh học, phương pháp khám bệnh gia súc, gia cầm; Phân tích được đặc điểm, nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị bệnh ở các cơ quan, bộ máy trong cơ thể bệnh súc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p troinangxanh10 12-10-2022 5 2   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Địa lí tự nhiên đại cương 3 (Thổ nhưỡng quyển, sinh quyển, lớp vỏ cảnh quan và các quy luật địa lí của Trái Đất)" nhằm trang bị cho sinh viên về sự hình thành lớp vỏ cảnh quan Trái Đất; sự xuất hiện loài người; vị trí và vai trò của con người trong sinh quyển và vỏ cảnh quan; các chủng tộc người và sự phân bố các chủng tộc người trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf112p runordie8 05-09-2022 10 2   Download

 • "Giáo trình Ngôn ngữ học đại cương" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung sau: Ngôn ngữ học đồng đại; Giá trị ngôn ngữ; Quan hệ ngữ đoạn và quan hệ liên tưởng; Cơ chế của ngôn ngữ; Ngôn ngữ học lịch đại; Loại suy và biến hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf254p viastonmartin 08-09-2022 12 3   Download

 • Giáo trình Quản trị văn phòng cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về văn phòng và quản trị văn phòng; công tác tổ chức trong văn phòng; quản trị lao động trong văn phòng; các nghiệp vụ cơ bản của văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p dongcoxanh10 06-09-2022 14 5   Download

 • Giáo trình Quản trị văn phòng cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về văn phòng và quản trị văn phòng; công tác tổ chức trong văn phòng; quản trị lao động trong văn phòng; các nghiệp vụ cơ bản của văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p dongcoxanh10 06-09-2022 28 4   Download

 • Môn kế toán du lịch khách sạn được phân bổ vào các môn chuyên ngành, sau khi học xong các môn đại cương và cơ sở, sinh viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản về môi trường làm việc của một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p viastonmartin 15-08-2022 19 7   Download

 • Giáo trình Quản trị hậu cần cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về quản trị hậu cần; Sản phẩm và dịch vụ khách hàng hậu cần; Hệ thống thông tin hậu cần; Quản trị dự trữ; Quản trị mua hàng và cung ứng; Quản trị vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf127p canhdongco25 02-08-2022 23 5   Download

 • Giáo trình Bệnh nội khoa với mục tiêu giúp các bạn có thể nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về bệnh nội khoa gia súc. Trình bày được nội dung về đại cương, chẩn đoán bệnh học, phương pháp khám bệnh gia súc, gia cầm. Phân tích được đặc điểm, nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị bệnh ở các cơ quan, bộ máy trong cơ thể bệnh súc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p canhdongco25 02-08-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Sân khấu học đại cương (Ngành: Diễn viên kịch - điện ảnh - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nghệ thuật Sân khấu; hiểu được vai trò và tầm quan trọng của Nghệ thuật Sân khấu trong đời sống xã hội; nhận thức được giá trị và tầm quan trọng của Nghệ thuật Sân khấu đối với chuyên ngành để luôn có ý thức học tập và rèn luyện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p vuhuyennhi 05-08-2022 34 5   Download

 • Giáo trình Tâm lí học đại cương cung cấp cho người học những tri thức cơ bản, có hệ thống về tâm lí học đại cương, giúp cho người học có thể hình thành các kĩ năng học và nghiên cứu tâm lí học, có cơ sở để tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực khác của tâm lí học, biết vận dụng các tri thức tâm lí học vào việc rèn luyện bản thân, vào tiệc phân tích, giải thích các hiện tượng tâm lí con người theo quan điểm khoa học.

  pdf48p runordie4 05-07-2022 20 1   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" sẽ giúp người học lý giải về bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cũng như của các thiết chế nhà nước; những đặc trưng chủ yếu, chức năng cơ bản của pháp luật, các hình thức tồn tại của pháp luật, các chế định pháp luật, ngành luật và hệ thống pháp luật.

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 53 8   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" sẽ giúp người học lý giải về bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cũng như của các thiết chế nhà nước; những đặc trưng chủ yếu, chức năng cơ bản của pháp luật, các hình thức tồn tại của pháp luật, các chế định pháp luật, ngành luật và hệ thống pháp luật.

  pdf120p ryomaechizen 01-07-2022 35 8   Download

 • Giáo trình "Tin học đại cương" được biên soạn nhằm mang lại cho sinh viên các kiến thức cơ bản cũng như các kĩ năng cần thiết của Tin học như: khái niệm chung về máy tính điện tử, sự hoạt động của hệ điều hành, các kĩ năng cơ bản để soạn thảo và tính toán, cũng như các hiểu biết chung về mạng máy tính và Internet. Phần 2 của giáo trình có nội dung gồm chương 4 và chương 5, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf127p ryomaechizen 01-07-2022 26 3   Download

 • Giáo trình "Xã hội học đại cương" được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức và phương pháp nghiên cứu xã hội học hết sức cơ bản phục vụ cho giảng dạy và học tập môn học. Phần 1 của giáo trình gồm 3 chương đầu, trình bày về: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng, nhiệm vụ của xã hội học; hành động xã hội, tương tác xã hội và quan hệ xã hội; cơ cấu xã hội, di động xã hội và thiết chế xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf94p ryomaechizen 01-07-2022 30 2   Download

 • Giáo trình "Xã hội học đại cương" được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức và phương pháp nghiên cứu xã hội học hết sức cơ bản phục vụ cho giảng dạy và học tập môn học. Phần 2 của giáo trình gồm 3 chương sau, trình bày về: xã hội hóa; biến đổi xã hội; một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học chuyên biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p ryomaechizen 01-07-2022 24 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Tài liệu dạy học môn Giáo dục chính trị (Trình độ: Cao đẳng)" có nội dung gồm 6 bài tiếp theo, cung cấp cho học viên những kiến thức về: đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p ryomaechizen 01-07-2022 29 4   Download

 • Giáo trình Khoa học quản lý đại cương (Dùng cho hệ cử nhân chính trị) gồm có 12 chương, với các nội dung chính như: Đối tượng và phương pháp môn Khoa học quản lý; khái lược về lịch sử tư tưởng quản lý; chức năng của quản lý; vận dụng quy luật trong quản lý và các nguyên tắc quản lý;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p dongcoxanh25 22-06-2022 22 4   Download

 • Giáo trình Chính trị (Trình độ cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung sau: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

  pdf70p cucngoainhan6 03-01-2022 40 3   Download

 • Dân chủ trực tiếp là hình thức chủ yếu để nhân dân tham gia vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội tại cơ sở. Trường đại học công lập là loại hình cơ sở đặc biệt, nơi có trình độ dân trí rất cao, thì yêu cầu về dân chủ trực tiếp lại càng quan trọng. Bài viết đã đề xuất 5 nhóm giải pháp cơ bản nhằm năng cao hiệu lực thực hiện dân chủ trực tiếp trong các trường đại học nước ta hiện nay.

  pdf7p vihassoplattner 07-01-2022 19 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình quản trị học đại cương
p_strCode=giaotrinhquantrihocdaicuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2