intTypePromotion=1
ADSENSE

Giống lúa thuần

Xem 1-20 trên 208 kết quả Giống lúa thuần
 • Đề tài nghiên cứu “Khảo sát đặc điểm nông học và năng suất của 7 giống lúa thuần trong vụ Đông Xuân 2008 – 2009 tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng”, thời gian thực hiện từ tháng 1 đến tháng 4/2009, Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên một yếu tố với ba lần lặp lại và 7 nghiệm thức là 7 giống lúa. Kết quả thu được: Qua quá trình thí nghiệm chúng tôi được kết luận như sau: Các giống có chiều cao trung bình từ 103 đến 117, có bộ lá thẳng đứng, dạng...

  pdf62p tienbuocvfc 18-10-2011 351 107   Download

 • Chiều 2/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình thành lập Hội đồng Khoa học cấp cơ sở để thẩm định và xem xét báo cáo kết quả chọn tạo và khảo nghiệm 2 giống cây trồng mới đó là giống lúa BC-15 và giống lạc TB-25. Đề nghị Hội đồng Khoa học CN Bộ NN&PTNT cho phép mở rộng sản xuất và sản xuất thử. Giống lúa BC-15 là giống lúa thuần được chọn lọc lại (secondary selection) từ nguồn vật liệu ban đầu là giống lúa 13/2 (IR-17494). Qua hơn 10 năm liên tục...

  pdf5p keokeo1209 22-12-2010 121 13   Download

 • Đề tới được thực hiện nhằm báo cáo kết quả xây dựng mô hình trình diễn giống lúa thuần siêu cao sản gia lộc 201, gia lộc 202 cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Giống lúa Gia Lộc 201 và Gia Lộc 202 đã được chọn tạo từ đề tài "Nghiên cứu chọn tạo giống lúa năng suất cao", có nhiều đặc điểm tốt như: Chất lượng gạo tốt, chống chịu tốt với sâu bệnh hại, thích ứng nhiều vùng sinh thái và có thời gian sinh trưởng ngắn. Hai giống lúa Gia Lộc 201, Gia Lộc 202 đã được khảo nghiệm quốc gia tại các tỉnh phía Bắc.

  pdf0p hanh_tv28 19-04-2019 200 1   Download

 • Giống lúa thuần được sử dụng phổ biến trong sản xuất và phù hợp với khả năng đầu tư của tất cả người dân miền Trung, để xác định được giống lúa thuần có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao, một số giống lúa (TL115, ĐT37, LDA1, KC111, TBR27, SHPT1, P15, TDVH1 và giống đối chứng là KDđb) được tiến hành khảo nghiệm trong vụ Hè Thu 2016 tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

  pdf10p visatori2711 20-04-2019 31 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày giống lúa thuần PB10 được lai tạo từ tổ hợp lai N46 và BT13, qua chọn lọc phả hệ từ năm 2008 đến 2010. Đây là giống lúa có các đặc điểm tốt: thời gian sinh trưởng ngắn, thấp cây, năng suất cao, chất lượng tốt. PB10 có khả năng chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại chính trên đồng ruộng như: Đục thân, rầy nâu, đạo ôn, bạc lá. Đặc biệt từ kết quả thí nghiệm trong các năm 2011-2015 cho thấy, giống lúa PB10 cho năng suất cao và ổn định trong điều kiện sinh thái vùng Trung du miền núi phía Bắc.

  pdf10p hanh_tv29 20-04-2019 10 0   Download

 • Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa thuần và xác định mật độ cấy thích hợp cho vùng đất xám bạc màu được thực hiện với hai thí nghiệm riêng rẽ trong vụ Xuân và vụ Mùa năm 2013 và 2014 tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Kết quả thí nghiệm so sánh 10 giống lúa thuần cho thấy giống BC15 rất thích hợp với điều kiện sản xuất trong cả vụ Xuân và vụ Mùa.

  pdf5p vieeinstein2711 30-07-2019 9 0   Download

 • Chiều 2/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình thành lập Hội đồng Khoa học cấp cơ sở để thẩm định và xem xét báo cáo kết quả chọn tạo và khảo nghiệm 2 giống cây trồng mới đó là giống lúa BC-15 và giống lạc TB-25. Đề nghị Hội đồng Khoa học CN Bộ NN&PTNT cho phép mở rộng sản xuất và sản xuất thử.

  pdf3p womanhood911_02 09-10-2009 222 31   Download

 • Đề tài với mục tiêu nhằm đánh giá được tình hình sản xuất lúa; tuyển chọn được giống lúa năng suất cao 60-70 tạ/ha, chống chịu bạc lá, thích ứng cho các vùng trồng lúa các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, xây dựng được quy trình canh tác giống lúa mới tại các tỉnh Trung du miền núí phía Bắc; xây dựng mô hình sản xuất lúa năng suất cao, chống chịu bệnh bạc lá ở các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc; hiệu quả kinh tế tăng 10-15%.

  pdf61p hanh_tv28 17-04-2019 22 3   Download

 • Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu về nhân giống lúa và phát triển lúa lai. Đối với đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn 2011-2013. Trong giai đoạn 2011-2013, Viện nghiên cứu cây trồng trên đồng ruộng (FCRI) đã phối hợp thực hiện dự án chính: "Nghiên cứu về nhân giống lúa các giống lúa thâm canh và chất lượng cao cho Red River Delta (RRD)". Để tạo ra các nguyên liệu chính có sẵn cho dự án, hơn 1000 gạo/dòng đã được thu thập và đánh giá; khoảng 600 thánh giá đã được thực hiện.

  pdf7p hanh_tv28 19-04-2019 14 1   Download

 • Đề tài tiến hành nghiên cứu và lựa chọn giống lúa PB53 từ các tổ hợp lai N46 và BT13. Giống PB53 được lai tạo từ các tổ hợp lai N46 và BT13, và thông qua pedigree selection trong suốt năm 2008-2010. Nó có một số đặc tính tốt như: Thời gian ngắn (100-110 ngày), giun nửa lùn, năng suất cao (6,5 tấn/ha vào mùa xuân, 6/6,5 tấn/ha vào mùa hè. Lý do), chất lượng tốt (amyloza 18,4). PB53 cũng thể hiện sức đề kháng tốt đối với một số loài gây hại chính và các bệnh trong lĩnh vực: Sâu đục thân; rầy nâu; bệnh đạo ôn; vỏ bọc; Xanhthomonas.oryzea.

  pdf6p hanh_tv28 19-04-2019 15 1   Download

 • Giống Hồng Đức 9 đã được sản xuất thử từ vụ Xuân 2013 và vụ Mùa 2013 tại nhiều địa phương từ Bắc Trung bộ đến các tỉnh đồng bằng, miền núi và trung du Bắc Việt Nam, trên diện tích trên 905 ha. Các địa phương sản xuất thử giống Hồng Đức 9 đều đánh giá cao về tính thích ứng, năng suất và chất lượng, thời gian sinh trưởng ngắn cũng như khả năng chống chịu với điều kiện khí hậu và sâu bệnh tốt của giống lúa Hồng Đức 9.

  pdf7p vinobita2711 29-05-2019 13 0   Download

 • Bài viết trình bày việc ảnh hưởng của liều lượng NPK đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa Hồng Đức 9 trong vụ Xuân và vụ Mùa năm 2013, ảnh hưởng của thời vụ gieo cấy đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa Hồng Đức 9 năm 2013, ảnh hưởng của mật độ gieo cấy đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa Hồng Đức 9 năm 2013.

  pdf6p vinobita2711 29-05-2019 13 0   Download

 • Thí nghiệm được thực hiện trên đất 2 lúa vụ Xuân 2016 tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Các giống lúa tham gia thí nghiệm gồm DT69, DT68, DT45, ĐB15, J02 và Bắc Thơm số 7. Kết quả thí nghiệm cho thấy các giống lúa có thời gian đẻ nhánh từ 33 - 38 ngày, thời gian sinh trưởng (TGST) từ 121 đến 135 ngày, trong đó giống ĐB15 có TGST ngắn nhất (chỉ 121 ngày).

  pdf3p vieeinstein2711 30-07-2019 10 0   Download

 • Vai trò của lúa gạo Cây lúa Oryza sp. sativa là một trong những cây lương thực chính, cung cấp lương thực cho hơn 65% dân số trên thế giới, sản lượng gạo đạt cao nhất. Hiện nay hơn 100 nước trên thế giới sản xuất lúa. Châu Á là vùng sản xuất lúa gạo chủ yếu chiếm 90% về sản lượng cũng như về diện tích, là nơi có nền nông nghiệp cổ xưa nhất gắn liền với canh tác lúa nước. Cây lúa có khả năng thích ứng rộng với vùng trồng từ 530 vĩ Bắc đến 400 vĩ Nam....

  doc25p nguyetminh184 01-12-2010 452 147   Download

 • Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu với sự trợ giúp của chỉ thị phân tử nhằm sử dụng phương pháp chọn giống nhờ chỉ thị phân tử để tạo giống lúa thuần ưu kháng ổn định với quần thể rầy nâu cho Đồng bằng sông Hồng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf179p fujijudo87 07-07-2014 265 98   Download

 • Nguồn gốc: Giống lúa ĐS1(ĐS-ĐL) là giống lúa thuần được chọn lọc từ một giống lúa nhập nội. 2. Đặc điểm chính: Giống ĐS1 gieo trồng được hai vụ trong năm. Chiều cao cây 80-100cm; thời gian sinh trưởng vụ xuân 140-145 ngày, vụ mùa 115-120 ngày (nếu gieo vào trà Mùa muộn); năng suất đạt từ 6-8,5 tấn/ha. Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt (không nhiễm bạc lá, đạo ôn và rầy nâu); chống đổ; chống chịu rét tốt. Yêu cầu về đất: ĐS-ĐL thích hợp với loại đất vàn cao, vàn hoặc vàn thấp có độ...

  pdf5p oxano1 03-03-2011 626 50   Download

 • Là giống lúa thuần nhập nội từ Trung Quốc. Được công nhận giống theo Quyết định số 1659 QĐ/BNN-KHCN, ngày 13 tháng 5 năm 1999.

  pdf1p minhphung21055 31-07-2010 374 44   Download

 • Giống lúa khang dân 18 * NGUỒN GỐC XUẤT XỨ: Là giống lúa thuần nhập nội từ Trung Quốc. Được công nhận giống theo Quyết định số 1659 QĐ/BNN-KHCN, ngày 13 tháng 5 năm 1999. ha. Khả

  pdf17p chuong_dong 14-05-2011 314 34   Download

 • Nguồn gốc: Là giống lúa thuần Trung Quốc do Xí nghiệp giống lúa Đông triều (Quảng Ninh) nhập về năm 1992. Giống được khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất ở nhiều nơi. Được Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng TƯ đề nghị Bộ công nhận là tiến bộ kỹ thuật để mở rộng sản xuất tháng 1/1998. 2. Những đặc tính chủ yếu: Gieo cấy được 2 vụ. Vụ xuân muộn thời gian sinh trưởng 135-140 ngày, vụ mùa sớm 115-120 ngày. Chiều cao trung bình từ 90-95 cm, đẻ nhánh khá,ảtỗ kéo dài. Hạt...

  pdf6p oxano1 03-03-2011 424 32   Download

 • Là giống lúa thuần nhập nội từ Trung Quốc. Được công nhận giống theo Quyết định số 1659 QĐ/BNN-KHCN, ngày 13 tháng 5 năm 1999. 2. ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC: Khang dân 18 là giống lúa ngắn ngày. Thời gian sinh trưởng ở trà Xuân muộn là 135 - 140 ngày, ở trà Mùa sớm là 105 - 110 ngày, ở trà Hè thu là 95 ngày. Chiều cao cây: 95 - 100 cm. Phiến lá cứng, rộng, gọn khóm, màu xanh vàng. Khả năng đẻ nhánh trung bình đến kém. Hạt thon nhỏ, màu vàng đẹp. Chiều dài hạt...

  pdf6p oxano1 03-03-2011 459 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giống lúa thuần
p_strCode=giongluathuan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản