intTypePromotion=1
ADSENSE

Giống lúa thuần

Xem 1-20 trên 241 kết quả Giống lúa thuần
 • Đề tài nghiên cứu “Khảo sát đặc điểm nông học và năng suất của 7 giống lúa thuần trong vụ Đông Xuân 2008 – 2009 tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng”, thời gian thực hiện từ tháng 1 đến tháng 4/2009, Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên một yếu tố với ba lần lặp lại và 7 nghiệm thức là 7 giống lúa. Kết quả thu được: Qua quá trình thí nghiệm chúng tôi được kết luận như sau: Các giống có chiều cao trung bình từ 103 đến 117, có bộ lá thẳng đứng, dạng...

  pdf62p tienbuocvfc 18-10-2011 367 107   Download

 • Chiều 2/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình thành lập Hội đồng Khoa học cấp cơ sở để thẩm định và xem xét báo cáo kết quả chọn tạo và khảo nghiệm 2 giống cây trồng mới đó là giống lúa BC-15 và giống lạc TB-25. Đề nghị Hội đồng Khoa học CN Bộ NN&PTNT cho phép mở rộng sản xuất và sản xuất thử. Giống lúa BC-15 là giống lúa thuần được chọn lọc lại (secondary selection) từ nguồn vật liệu ban đầu là giống lúa 13/2 (IR-17494). Qua hơn 10 năm liên tục...

  pdf5p keokeo1209 22-12-2010 128 13   Download

 • Đề tới được thực hiện nhằm báo cáo kết quả xây dựng mô hình trình diễn giống lúa thuần siêu cao sản gia lộc 201, gia lộc 202 cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Giống lúa Gia Lộc 201 và Gia Lộc 202 đã được chọn tạo từ đề tài "Nghiên cứu chọn tạo giống lúa năng suất cao", có nhiều đặc điểm tốt như: Chất lượng gạo tốt, chống chịu tốt với sâu bệnh hại, thích ứng nhiều vùng sinh thái và có thời gian sinh trưởng ngắn. Hai giống lúa Gia Lộc 201, Gia Lộc 202 đã được khảo nghiệm quốc gia tại các tỉnh phía Bắc.

  pdf0p hanh_tv28 19-04-2019 212 1   Download

 • Cây lúa (Oryza sativa L.) là cây lương thực chính ở Việt Nam. Bài viết trình bày nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa thuần mới trong vụ Mùa tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

  pdf4p vitokyo2711 03-09-2020 19 1   Download

 • Giống lúa thuần được sử dụng phổ biến trong sản xuất và phù hợp với khả năng đầu tư của tất cả người dân miền Trung, để xác định được giống lúa thuần có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao, một số giống lúa (TL115, ĐT37, LDA1, KC111, TBR27, SHPT1, P15, TDVH1 và giống đối chứng là KDđb) được tiến hành khảo nghiệm trong vụ Hè Thu 2016 tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

  pdf10p visatori2711 20-04-2019 53 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày giống lúa thuần PB10 được lai tạo từ tổ hợp lai N46 và BT13, qua chọn lọc phả hệ từ năm 2008 đến 2010. Đây là giống lúa có các đặc điểm tốt: thời gian sinh trưởng ngắn, thấp cây, năng suất cao, chất lượng tốt. PB10 có khả năng chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại chính trên đồng ruộng như: Đục thân, rầy nâu, đạo ôn, bạc lá. Đặc biệt từ kết quả thí nghiệm trong các năm 2011-2015 cho thấy, giống lúa PB10 cho năng suất cao và ổn định trong điều kiện sinh thái vùng Trung du miền núi phía Bắc.

  pdf10p hanh_tv29 20-04-2019 19 0   Download

 • Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa thuần và xác định mật độ cấy thích hợp cho vùng đất xám bạc màu được thực hiện với hai thí nghiệm riêng rẽ trong vụ Xuân và vụ Mùa năm 2013 và 2014 tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Kết quả thí nghiệm so sánh 10 giống lúa thuần cho thấy giống BC15 rất thích hợp với điều kiện sản xuất trong cả vụ Xuân và vụ Mùa.

  pdf5p vieeinstein2711 30-07-2019 20 0   Download

 • PB61 là giống lúa thuần được chọn lọc từ nguồn gen nhập nội từ Trung Quốc và tiến hành khảo nghiệm tác giả, khảo nghiệm quốc gia và khảo nghiệm sản xuất từ năm 2012 đến 2016.

  pdf6p vithomas2711 17-03-2020 8 0   Download

 • Giống lúa thuần PY2 là kết quả lai hữu tính của tổ hợp lai ML49/IR50404 chọn tạo từ vụ Hè Thu 2002, sau đó được chọn lọc dòng thuần theo phương pháp phả hệ. Giống lúa PY2 có thời gian sinh trưởng ngắn thuộc nhóm A1, vụ Đông Xuân 100-105 ngày, vụ Hè Thu 90 - 95 ngày; cao cây 90 cm, đẻ nhánh khá, số hạt chắc trên bông từ 100 - 130 hạt, dạng hạt bầu, khối lượng 1000 hạt 24 gam.

  pdf6p vichoji2711 04-05-2020 11 0   Download

 • Kết quả nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần chất lượng tại Hà Nội bước đầu đã tuyển chọn được một số giống lúa thuần mới như BT09, CXT30, Bắc Hương 9, LH12 cho năng suất cao, gạo thơm ngon, chống chịu sâu bệnh khá, thời gian sinh trưởng ngắn phù hợp trong vụ Xuân và vụ Mùa để giới thiệu vào sản xuất, góp phần tăng năng suất và sản lượng lúa chất lượng cao ở Hà Nội.

  pdf7p vitokyo2711 03-09-2020 10 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm chọn tạo giống lúa thuần có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng khá và nhiễm nhẹ sâu bệnh tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Thông qua lai hữu tính và chọn lọc phả hệ từ quần thể phân ly của tổ hợp lai Hương cốm (R2)/R9311 đã chọn được giống lúa thuần ĐH12. Giống ĐH12 có thời gian sinh trưởng ngắn, 130-135 ngày trong vụ Xuân, 105-110 ngày trong vụ Mùa, 98-102 ngày trong vụ Hè Thu. Giống ĐH12 có cây cao trung bình, lá đòng mo, chống đổ tốt, nhiễm nhẹ sâu bệnh.

  pdf12p vimississippi2711 07-12-2020 1 0   Download

 • Chiều 2/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình thành lập Hội đồng Khoa học cấp cơ sở để thẩm định và xem xét báo cáo kết quả chọn tạo và khảo nghiệm 2 giống cây trồng mới đó là giống lúa BC-15 và giống lạc TB-25. Đề nghị Hội đồng Khoa học CN Bộ NN&PTNT cho phép mở rộng sản xuất và sản xuất thử.

  pdf3p womanhood911_02 09-10-2009 235 31   Download

 • Đề tài với mục tiêu nhằm đánh giá được tình hình sản xuất lúa; tuyển chọn được giống lúa năng suất cao 60-70 tạ/ha, chống chịu bạc lá, thích ứng cho các vùng trồng lúa các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, xây dựng được quy trình canh tác giống lúa mới tại các tỉnh Trung du miền núí phía Bắc; xây dựng mô hình sản xuất lúa năng suất cao, chống chịu bệnh bạc lá ở các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc; hiệu quả kinh tế tăng 10-15%.

  pdf61p hanh_tv28 17-04-2019 33 4   Download

 • Kết quả nghiên cứu cho thấy giống lúa Hương Thanh 8 nên sử dụng mức bón từ 90 - 110 kg K2O/ha trên nền bón 8 tấn phân chuồng, 90 kg N + 90 kg P2O5 cho 1 ha, cấy thời vụ 2 (7/01) cho năng suất và hiệu quả cao nhất. Mức bón tối đa về kỹ thuật ở cả 3 thời vụ cấy khác nhau là 130 kg K2O/ha, năng suất tăng từ 18,37 - 20,30 tạ/ha so với không bón phân kali trên nền phân bón 8 tấn phân chuồng, 90 kg N + 90 kg P2O5/ha.

  pdf9p viconandoyle2711 03-09-2019 24 4   Download

 • Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu về nhân giống lúa và phát triển lúa lai. Đối với đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn 2011-2013. Trong giai đoạn 2011-2013, Viện nghiên cứu cây trồng trên đồng ruộng (FCRI) đã phối hợp thực hiện dự án chính: "Nghiên cứu về nhân giống lúa các giống lúa thâm canh và chất lượng cao cho Red River Delta (RRD)". Để tạo ra các nguyên liệu chính có sẵn cho dự án, hơn 1000 gạo/dòng đã được thu thập và đánh giá; khoảng 600 thánh giá đã được thực hiện.

  pdf7p hanh_tv28 19-04-2019 36 1   Download

 • Đề tài tiến hành nghiên cứu và lựa chọn giống lúa PB53 từ các tổ hợp lai N46 và BT13. Giống PB53 được lai tạo từ các tổ hợp lai N46 và BT13, và thông qua pedigree selection trong suốt năm 2008-2010. Nó có một số đặc tính tốt như: Thời gian ngắn (100-110 ngày), giun nửa lùn, năng suất cao (6,5 tấn/ha vào mùa xuân, 6/6,5 tấn/ha vào mùa hè. Lý do), chất lượng tốt (amyloza 18,4). PB53 cũng thể hiện sức đề kháng tốt đối với một số loài gây hại chính và các bệnh trong lĩnh vực: Sâu đục thân; rầy nâu; bệnh đạo ôn; vỏ bọc; Xanhthomonas.oryzea.

  pdf6p hanh_tv28 19-04-2019 21 1   Download

 • Giống Hồng Đức 9 đã được sản xuất thử từ vụ Xuân 2013 và vụ Mùa 2013 tại nhiều địa phương từ Bắc Trung bộ đến các tỉnh đồng bằng, miền núi và trung du Bắc Việt Nam, trên diện tích trên 905 ha. Các địa phương sản xuất thử giống Hồng Đức 9 đều đánh giá cao về tính thích ứng, năng suất và chất lượng, thời gian sinh trưởng ngắn cũng như khả năng chống chịu với điều kiện khí hậu và sâu bệnh tốt của giống lúa Hồng Đức 9.

  pdf7p vinobita2711 29-05-2019 27 0   Download

 • Bài viết trình bày việc ảnh hưởng của liều lượng NPK đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa Hồng Đức 9 trong vụ Xuân và vụ Mùa năm 2013, ảnh hưởng của thời vụ gieo cấy đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa Hồng Đức 9 năm 2013, ảnh hưởng của mật độ gieo cấy đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa Hồng Đức 9 năm 2013.

  pdf6p vinobita2711 29-05-2019 23 0   Download

 • Thí nghiệm được thực hiện trên đất 2 lúa vụ Xuân 2016 tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Các giống lúa tham gia thí nghiệm gồm DT69, DT68, DT45, ĐB15, J02 và Bắc Thơm số 7. Kết quả thí nghiệm cho thấy các giống lúa có thời gian đẻ nhánh từ 33 - 38 ngày, thời gian sinh trưởng (TGST) từ 121 đến 135 ngày, trong đó giống ĐB15 có TGST ngắn nhất (chỉ 121 ngày).

  pdf3p vieeinstein2711 30-07-2019 16 0   Download

 • Gống lúa VT-NA6 được chọn lọc từ tổ hợp lai BM 9962 x TBR18 do Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ lai tạo với tên gọi ban đầu là AN1. Giống lúa AN1 đã được chuyển giao bản quyền tác giả cho Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An tiếp tục khảo nghiệm, nghiên cứu tại Nghệ An và đã được đặt lại tên là VT-NA6 (viết tắt là NA6).

  pdf5p angicungduoc3 11-03-2020 22 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giống lúa thuần
p_strCode=giongluathuan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2