intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ số kinh tế

Xem 1-20 trên 8611 kết quả Hệ số kinh tế
 • Bài viết Ảnh hưởng của tỷ giá và các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản đến FDI tìm hiểu việc có tồn tại hay không mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá và dòng FDI vào VN hay không? Đồng thời, xem phản ứng của dòng vốn FDI trước các biến số vĩ mô cơ bản.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 87 5   Download

 • Bài viết của tác giả Nguyễn Hồng Thu đi sâu vào đánh giá tác động và hệ quả kinh tế của xuất khẩu lao động ở các nước đang phát triển Châu Á trong thập niên đầu thế kỷ XXI, từ đó rút ra một số gợi ý cho Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p doibatcong123 10-05-2016 74 4   Download

 • Bài viết Cơ sở kinh tế và sinh thái học khi ban hành côta (quota) khai thác tài nguyên có thể tái tạo tìm hiểu về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng của các loài và tốc độ khai thác, những điều kiện ràng buộc cần thiết khi ban hành côta khai thác các loài.

  pdf5p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 68 1   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá mức độ tổn thương của hệ thống kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ do biến đổi khí hậu. Kết quả đánh giá cho thấy, theo các đơn vị hành chính cấp huyện,các yếu tố phơi nhiễm gây tác động nhiều nhất đến hệ thống KTXH và năng lực thích ứng có tác động ngược lại. Huyện nào có chỉ số năng lực thích ứng cao thì mức độ tổn thương giảm và huyện nào có năng lực thích ứng thấp thì mức độ tổn thương tăng lên, mặc dù ở đó các yếu tố phơi nhiễm và nhạy cảm chỉ tác động đến hệ thống KTXH ở mức trung bình hoặc thấp.

  pdf7p hanh_tv24 29-03-2019 51 0   Download

 • Sau hai năm kể từ khi cuộc khủng hoảng di cư bùng phát đến nay, vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh những ảnh hưởng kinh tế của nó đối với các nước châu Âu. Nhiều người lo ngại việc các quốc gia phải bỏ ra một khoản chi phí khổng lồ để giải quyết khủng hoảng có thể làm suy yếu nền kinh tế, xói mòn hệ thống an sinh và phúc lợi xã hội. Bài viết sẽ phân tích một số hệ quả kinh tế của cuộc khủng hoảng di cư đối với nước Đức - quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ cuộc khủng hoảng này, trên hai khía cạnh là chi tiêu công và thị trường lao động.

  pdf7p nguathienthan 04-10-2019 28 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế nông nghiệp gồm 13 chương với các nội dung: hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam, những cơ sở lý thuyết về kinh tế học nông nghiệp, kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp, tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp, vị trí của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc444p cuongdbf123 24-04-2010 2059 867   Download

 • Phần 1 Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô gồm nội dung 6 chương: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô; đo lường các biến số kinh tế vĩ mô; tăng trưởng kinh tế; tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính; thất nghiệp; tổng cầu và tổng cung.

  pdf85p lalala01 02-11-2015 953 94   Download

 • Nhận thức và vận dụng mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong những năm trước đổi mới, nhiều nước XHCN trong đó có nước ta ở những mức độ nhất định đã mắc phải những lệch lạc, chủ quan duy ý chí. Đó là một trong những nguyên nhân đẩy nền kinh tế - xã hội của đất nước rơi vào tình trạng trì trệ và khủng hoảng. Nhận thức được những lệch lạc đó, trên cơ sở tổng kết thực tiễn đất nước và nghiên cứu, nắm vững thực chất khoa học quan điểm của các nhà...

  pdf95p dellvietnam 24-08-2012 306 88   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày về hệ thần kinh, phân chia hệ thần kinh, phôi thai học hệ thần kinh, tế bào thần kinh, đường dây truyền thần kinh, chất dẫn truyền thần kinh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf140p uocvong09 16-10-2015 257 66   Download

 • Tài liệu Bài tập kinh tế học vĩ mô cung cấp cho người đọc các câu hỏi trắc nghiệm, các bài tập vận dụng lý thuyết và đáp án về kinh tế học vĩ mô; đo lường các biến số kinh tế học vĩ mô; tăng trưởng kinh tế; tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính; thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf81p doinhugiobay_00 01-11-2015 249 56   Download

 • Giáo trình "Kỹ thuật nông nghiệp" trình bày các nội dung sau: nhập môn kinh tế nông nghiệp, hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam, những cơ sở lý thuyết về kinh tế học nông nghiệp, kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp, tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp,...

  pdf293p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 151 44   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 do Trần Thị Tuấn Anh thực hiện nêu lên những thông tin tổng quan về môn học như lịch sử môn học, nội dung nghiên cứu, quy trình xây dựng mô hình kinh tế lượng; số liệu cho kinh tế lượng; mối quan hệ trong kinh tế lượng.

  ppt17p cocacola_07 07-11-2015 154 30   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hệ thống mô hình đánh giá sự phù hợp của quá trình phát triển dân số - kinh tế Việt Nam trình bày quan hệ kinh tế dân số và tiếp cận mô hình hóa quá trình dấn số - kinh tế, thực trạng quá trình biến động dân số Việt Nam trong các thời kỳ phát triển kinh tế, mô hình phù hợp của sự phát triển dân số - kinh tế Việt Nam.

  pdf170p cuong300 24-05-2014 95 15   Download

 • Đề tài: Phép biện chứng đổi mới kinh tế và chính trị ở nước ta trình bày về cơ sở đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị – trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam trên quan điểm toàn diện; thực trạng kinh tế và chính trị trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

  pdf12p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 86 19   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô trình bày về đối tượng và phương pháp nghiên cứu, hệ thống kinh tế vĩ mô, mục tiêu và công cụ của ktvm, một số khái niệm và mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản.

  pdf32p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 193 7   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 1: Giới thiệu Kinh tế học vi mô dành cho Chính sách công trình bày khái niệm kinh tế học; một số câu hỏi cơ bản của nên kinh tế; các hệ thống kinh tế; phân biệt kinh tế học vi mô và vĩ mô; phân biệt kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc;...

  pdf14p minhminhquangtri32 02-07-2014 86 3   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô" trình bày các nội dung: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học vĩ mô, sự khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất, mục tiêu và các công cụ của kinh tế vĩ mô, hệ thống kinh tế vĩ mô, phân tích mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p bautroibinhyen11 03-01-2017 62 4   Download

 • Bài viêt phân tích mối quan hệ giữa kinh tể chính trị Marxist và kinh tế chính trị nói chung bằng việc xác định những đóng góp của kinh tế chính trị Marxist đối với sự phát triển của kinh tế chính trị học. Cũng như những khác biệt về cách tiếp cận, phương pháp và đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Marxist so với các học thuyết kinh tế chính trị học khác. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf12p dtphuongg 16-08-2018 58 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 do TS. Nguyễn Tuấn Kiệt biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm kinh tế học; vấn đề cơ bản của kinh tế học; mô hình nghiên cứu kinh tế; hệ thống kinh tế và một số kiến thức khác. Mời các bạn tham khảo.

  pdf29p silentlovect 30-09-2015 80 2   Download

 • Chương 1 trình bày những nội dung nhập môn về kinh tế lượng. Chương này giới thiệu đến các bạn những nội dung về quy trình xây dựng mô hình kinh tế lượng, số liệu cho kinh tế lượng, mối quan hệ trong kinh tế lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p youcanletgo_03 13-01-2016 76 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ số kinh tế
p_strCode=hesokinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2