intTypePromotion=4
ADSENSE

Hiệu quả quản lý dòng tiền ngắn hạn

Xem 1-20 trên 40 kết quả Hiệu quả quản lý dòng tiền ngắn hạn
 • Khóa luận đi sâu vào nghiên cứu thực trạng, phân tích hiệu quả quản lý dòng tiền ngắn hạn của Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Mạnh Cường trong giai đoạn 2010 – 2012. Từ đó chỉ ra những ưu nhược điểm và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền ngắn hạn cho công ty.

  pdf96p luimotbuoc_2 02-11-2016 86 17   Download

 • Khóa luận đi sâu vào nghiên cứu thực trạng, phân tích hiệu quả quản lý dòng tiền ngắn hạn của công ty cổ phần May Phương Đông trong giai đoạn 2010-2012. Từ đó chỉ ra những ưu và nhược điểm và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền ngắn hạn cho công ty.

  pdf83p luimotbuoc_2 02-11-2016 86 15   Download

 • Bài khóa luận này đi sâu vào nghiên cứu ba vấn đề chính sau: Hệ thống hóa một cách đầy đủ cơ sở lý luận về nội dung và tầm quan trọng của dòng tiền và hoạt động quản trị dòng tiền ngắn hạn trong doanh nghiệp; phân tích thực trạng hoạt động quản trị dòng tiền ngắn hạn và đánh giá hiệu quả của công tác này tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú; nhận xét đánh giá ưu điểm đã đạt được và nhược điểm còn tồn tại, từ đó đưa ra các biện pháp hoàn thiện công tác quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú.

  pdf102p luimotbuoc_3 03-11-2016 104 31   Download

 • Luận án hệ thống hoá và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về Ngân hàng Trung ương và hoạt động của các Ngân hàng thương mại; hiệu quả quản lý của Ngân hàng Trung ương đối với hoạt động của các NHTM; phân tích thực trạng hoạt động của Ngân hàng Trung ương, các Ngân hàng thương mại; hiệu quả quản lý của NHNN đối với hoạt động của các NHTM ở Việt Nam thời gian qua; chỉ ra các tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động an toàn, bền vững của các NHTM.

  pdf208p change05 14-06-2016 59 10   Download

 • Đánh giá tính hiệu quả sử dụng tài sản lưu động. Quản lý tiền mặt hằng ngày. Đánh giá hoạt động quản lý các khoản phải thu, hàng tồn kho và các khoản phải trả. Nguồn tài trợ tài sản lưu động. Tỷ lệ khả năng thanh khoản Tỷ lệ thanh toán hiện hành (Current Ratio) = Tài sản lưu động /Nợ ngắn hạn Tỷ lệ thanh toán nhanh (Quick Ratio) = (Tài sản lưu động-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn Tỷ lệ tiền mặt (Cash Ratio) = (Tiền+Chứng khoán tương đương tiền)/Nợ ngắn hạn...

  pdf8p insert_12 17-08-2013 91 9   Download

 • Đề tài "Quản lý nhà nước đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán nội địa của các ngân hàng thương mại Việt Nam" góp phần giải quyết những hạn chế, vướng mắc trong thực trạng QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của các NHTM Việt Nam nhằm tăng cường hoạt động thanh toán trong nền KT-XH ở Việt Nam hiệu quả hơn, góp phần lưu thông tiền tệ ổn định.

  pdf208p sohucninh321 09-07-2019 32 6   Download

 • Ngân sách là phương tiện không thể thiếu được của mọi chính quyền nhà nước. Ở Việt Nam, luật NSNN từ khi được ban hành và qua các lần sửa đổi, bổ sung thừa nhận rằng ngân sách huyện là ngân sách của chính quyền nhà nước cấp huyện và là một bộ phận cấu thành NSNN. Tuy nhiên, thực trạng về tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách huyện Triệu Phong còn nhiều hạn chế và kém hiệu quả, gây thất thoát kinh phí của nhà nước.Đề tài :” Một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt...

  doc51p dinhthao00 09-06-2011 351 183   Download

 • Bất cứ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ nào cũng biết, để duy trì được dòng chảy tối ưu tiền mặt tốt cần phải giỏi tung hứng trên mọi mặt trong kinh doanh, quản lý chặt chẽ các khoản phải thu, tới việc tăng hạn mức nợ tín dụng, cho tới việc quản lý hàng tồn kho. Điều cốt yếu giúp cho việc quản lý dòng tiền có hiệu quả là phải điều hoà được dòng tiền chảy vào và dòng tiền chảy ra trong doanh nghiệp bạn....

  pdf5p cucai_trang 03-06-2010 160 51   Download

 • Nội dung: quá trình xác định và giao nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và các phương tiện để thực hiện chúng Đối tượng: các cơ quan có thứ bậc khác nhau trong một hệ thống Mục tiêu: nhằm phát huy tính tự chủ, năng động của mỗi cấp để đạt được hiệu quả hoạt động cao nhất.

  ppt74p vuhaquocoai 22-06-2013 58 9   Download

 • Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động huy động vốn; phân tích đánh giá thực trạng huy động vốn tại MB Huế trong mối quan hệ với sử dụng vốn có hiệu quả, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác huy động vốn, đáp ứng các mục tiêu hoạt động tại MB Huế.

  pdf91p bautroibinhyen1 02-11-2016 53 12   Download

 • Đề tài nhằm khái quát những vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng; tìm hiểu thực trạng về cho vay tiêu dùng tại ngân hàng VIB - chi nhánh Huế; đánh giá những thành công, hạn chế của hoạt động cho vay tiêu dùng; đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB - chi nhánh Huế

  pdf65p thangnamvoiva30 02-11-2016 39 7   Download

 • Chương này nêu lên ba hoạt động quản trị bán hàng quan trọng là dự báo, xác định hạn ngạch và lập ngân sách. Dự báo, xác định hạn ngạch và lập ngân sách là một quá trình có quan hệ qua lại trong quản lý tiền bạc của quận. Một giám đốc bán hàng có thể lập dự báo về chất lượng và số lượng. Các dự báo là cơ sở của hạn ngạch mà người giám đốc cần phải đạt được. Vậy thì sự hiểu biết các loại hạn ngạch khác nhau, mục đích của chúng và việc xác định chúng là một...

  doc19p qmc626262 17-12-2009 458 290   Download

 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy là một chi nhánh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định về hạn chế rủi ro tín dụng. Song trong môi trường kinh doanh đầy biến động, rủi ro tín dụng cũng ngày càng trở nên đa dạng hơn về hình thức, phức tạp hơn về mức độ, và luôn có khả năng xảy ra. Chi nhánh sẽ khó đảm bảo an toàn và hiệu quả cao trong hoạt động tín...

  pdf62p kmkmkmkmkm 07-09-2012 278 128   Download

 • Thực tế, các thành viên tham gia thị trường tiền tệ Việt Nam còn rất hạn chế, bản thân một số tổ chức chưa quản lý vốn linh hoạt và hiệu quả, chưa chủ động tham gia thị trường tiền tệ để sinh lời nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của mình. Nhất là hiện nay hệ thống ngân hàng Việt Nam đang trong giai đoạn cải cách, củng cố nên cũng ảnh hưởng đến khả năng tham gia thị trường tiền tệ. Ngân hàng nhà nước chưa phát huy tốt vai trò hướng dẫn thị trường, nên việc tham...

  pdf6p ttcao7 25-08-2011 231 77   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: giải pháp hạn chế rủi ro trong họat động kinh doanh thẻ tại ngân hàng công thương việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf122p bidao13 19-07-2012 184 58   Download

 • Chương 7 Quản trị tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn thuộc bài giảng quản trị tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: những động cơ nắm giữ tiền mặt, gia tăng thu nhập tiền mặt, chậm chi trả tiền mặt, đầu tư tiền mặt, kiểm soát thu chi tiền mặt.

  pdf56p juliakaka 13-06-2014 139 38   Download

 • Tiền mặt đóng vai trò rất quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của loài người, tuy nhiên không phải lúc nào tiền mặt cũng đem lại hiệu quả cao nhất bởi những hạn chế của nó như: rủi ro trong lưu thông, tốn kém chi phí vận chuyển, nguy cơ lạm phát, ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý của Nhà nước,…Đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời và ngày càng phát triển của các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế....

  pdf0p p5t_5prince 15-06-2013 141 33   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về tín dụng và RRTD của NHTM; đánh giá thực trạng RRTD tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Huế trong giai đoạn 2011-2013, xác định các nguyên nhân dẫn đến RRTD, các thành công và hạn chế của công tác quản lý RRTD trong thời gian qua; đề tài đề xuất một số giải pháp có thể áp dụng trong thực tiễn nhằm phòng ngừa và hạn chế RRTD tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, tiến tới chuẩn mực quốc tế đối với công tác quản trị RRTD.

  pdf86p thangnamvoiva29 02-11-2016 27 3   Download

 • Trong bối cảnh nguồn cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT) cho Việt Nam có nhiều thay đổi (hỗ trợ quốc tế giảm mạnh; ngân sách nhà nước hạn chế), thị trường tự do PTTT đã và đang có những chuyển biến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhóm dân cư. Thực trạng báo động về việc không đảm bảo chất lượng PTTT ở thị trường tự do hiện nay đòi hỏi phải có những chính sách kiểm soát sản phẩm này.

  pdf8p thanos2 22-05-2018 29 0   Download

 • Các báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, và lưu chuyển tiền tệ) cung cấp các đầu vào cơ bản và hữu dụng cho quá trình phân tích, đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Năm nội dung chính của hiệu quả tài chính gồm: (1) khả năng thanh toán ngắn hạn, (2) hoạt động kinh doanh, (3) đòn bẩy tài chính, (4) năng lực tạo lợi nhuận, và (5) giá trị doanh nghiệp được xem xét thông qua các nhóm chỉ số đánh giá phổ biến....

  pdf25p phuonghoangnho 23-04-2010 1568 799   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hiệu quả quản lý dòng tiền ngắn hạn
p_strCode=hieuquaquanlydongtiennganhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2