intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoàn cảnh lịch sử xã hội

Xem 1-20 trên 126 kết quả Hoàn cảnh lịch sử xã hội
 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phong trào thơ mới, hoàn cảnh lịch sử xã hội, các thời kỳ phát triển, những mặt tích cực,... i vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt44p hpnguyen13 31-05-2018 96 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Văn xuôi Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975, khái quát văn xuôi Việt Nam, hoàn cảnh lịch sử, xã hội văn hóa,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt15p hpnguyen13 31-05-2018 47 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hoàn cảnh lịch sử, chủ trương và biện pháp để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ ở năm đầu tiên sau cmt8 1945-1946', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt29p dhsgcntt 22-04-2010 517 93   Download

 • Sự hình thành và phát triển của CNXH ở nước ta phải dựa trên cơ sở lý luận của CN Mác Lênin và chính đặc điểm, điều kiện và hoàn cảnh lịch sử của đất nước. Đây chính là cơ sở khách quan quy định nhận thức và những tìm tòi sáng tạo của chủ thể lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH. Với thực tiễn đổi mới, nhận thức của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày một rõ ràng và đầy đủ hơn. Điều này trên thực tế đã trở thành một nguồn lực đặc biệt có ý nghĩa,...

  doc12p dinhthao00 14-06-2011 1213 247   Download

 • - Trên vũ đài chính trị quốc tế những năm sau chiến tranh thế giới lần thứ II, một hệ thống xã hội mới xuất hiện với hàng loạt nước dân chủ nhân dân chọn con đường phát triển theo chủ nghĩa xã hội mà Liên Xô là một hình mẫu lớn. - Cũng sau chiến tranh thế giới lần II, phong trào giải phóng dân tộc ở Á - Phi - Mỹ La-tinh phát triển thành cơn bão táp cách mạng, phá vỡ từng mảng thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Những cuộc đấu tranh vũ trang, những lực lượng cách mạng chiếm...

  doc6p taonemay108 11-12-2010 689 93   Download

 • KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX I. VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 - 1975 1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội Văn học Việt Nam giai đoạn này tồn tại và phát triển trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt: Chiến tranh ác liệt kéo dài 30 năm; miền Bắc xây dựng cuộc sống mới; giao lưu văn hoá bị hạn chế. Nền văn học vận động và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng....

  doc27p congdanh10 27-07-2012 566 87   Download

 • Chủ nghĩa xã hội là quy luật phát triển tất yếu của xã hội loài người Vận dụng học thuyết Marx-Lenin về hình thái kinh tế - xã hội, Hồ Chí Minh đã phác họa chu trình vận động của lịch sử xã hội loài người như sau: “Từ cộng sản nguyên thủy đến chế độ nô lệ, đến chế độ phong kiến, đến chế độ tư bản, đến chủ nghĩa xã hội (cộng sản) – nói chung thì loài người phát triển theo quy luật nhất định như vậy. Nhưng tùy hoàn cảnh mà các dân tộc phát triển...

  doc2p saoly_92 20-09-2012 670 64   Download

 • Quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo định hướng xã hội chủ nghĩa là quá trình tất yếu khách quan. Nó có nhiều khó khăn vì không thể áp đặt mô hình có sẵn. Quá trình đó đòi hỏi phải có nhiều công trình nghiên cứu nhằm vận dụng linh hoạt và sáng tạo những thành tựu lý luận và kinh nghiệm xây dựng kinh tế thị trường của thế giới vào hoàn cảnh lịch sử của nước ta, trên cơ sở đó thúc đẩy...

  pdf19p notonline1122 21-02-2013 164 60   Download

 • Dinh Thống Nhất Dinh Thống Nhất 16 • Phòng họp nội các Dinh Thống Nhất Dinh Thống Nhất 17 Dinh Thống Nhất • Phòng tập bắn Dinh Thống Nhất 18 Dinh Thống Nhất • Phòng làm việc của tổng thống Dinh Thống Nhất • Phòng phát thanh dự phòng 19 Dinh Thống Nhất • Nơi ở của gia đình tổng thống Dinh Thống Nhất Quá trình phát triển nền kiến trúc cổ Việt Nam gắn liền với môi trường thiên nhiên và hoàn cảnh kinh tế - xã hội. Những công trình kiến trúc cổ hầu hết được xây dựng trong thời kỳ phong kiến - chủ yếu là trước thế kỷ 19. Dù là công trình nhỏ bé...

  pdf5p poseidon06 01-08-2011 205 58   Download

 • Lịch sử hình thành thành phố Cần Thơ Vùng đất Cần Thơ về mặt địa chất được hình thành cách nay khoảng 2000 – 2500 năm cùng với sự hình thành của đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Sau giai đoạn phát triển rực rỡ của vương quốc Phù Nam và văn hóa Óc Eo kéo dài 6 thế kỷ đầu Công nguyên, do hoàn cảnh lịch sử đặc biệt và những biến động địa lý khắc nghiệt thời đó, vùng đồng bằng này trở nên hoang vu, dân cư thưa thớt trong một thời gian dài. Đến thế kỷ...

  pdf4p vannguyen_ht 15-07-2010 433 52   Download

 • LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1921 – 1941 I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ (1921 – 1925). 1. Chính sách kinh tế mới. * Hoàn cảnh lịch sử: -Sau 7 năm chiến tranh liên miên, nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng. - Tình hình chính trị không ổn định. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá gây bạo loạn ở nhiều nơi. - Chính sách cộng sản thời chiến đã lạc hậu kìm hãm nền kinh tế, khiên nhân dân bất bình. ® Nước...

  pdf7p caott7 24-05-2011 284 50   Download

 • Tư tưởng Hồ chí Minh là một hệ thống toàn diện, có nội dung rất phong phú, đa lĩnh vực và là hệ thống mở. Các ngành, các giới, các đối tượng có thể lựa chọn, bổ sung những chuyên đề có nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mình.Trong hệ thống các quan điểm Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội là một trong những nội dung quan trọng nhất và có ý nghĩa hàng đầu, trước hết là đối với Cách mạng Việt Nam....

  doc32p pomipp 05-05-2013 175 44   Download

 • Nhà nước về giao đất lâm nghiệp 1.1. Hiến pháp và Luật Đất đai Hiến pháp là cơ sở pháp lý quan trọng bậc nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, thể hiện rõ thể chế của mỗi chế độ xã hội đối với vấn đề quản lý và sử dụng đất đai. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử xã hội thay đổi nên Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam từ khi ra đời lần đầu (năm 1946) đến nay đã qua 3 lần thay đổi, đó là Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và...

  pdf39p augi11 09-01-2012 109 21   Download

 • Trong bài viết này, trên cơ sở phân tích các ưu và nhược điểm của hai cách tiếp cận về chủ nghĩa xã hội, tác giả rút ra kết luận rằng cách tiếp cận từ góc độ bản chất của chủ nghĩa xã hội giúp chúng ta khắc phục được nhiều nhược điểm của cách tiếp cận theo các đặc trưng được dự báo của nó, đặc biệt là cách tiếp cận ấy không trói buộc chúng ta vào những chủ trương, biện pháp cụ thể được đề xuất trong một hoàn cảnh lịch sử cụ thể nhất định,...

  pdf112p subtraction1122 27-04-2013 116 20   Download

 • Tiến bộ xã hội là một phạm trù mang tính lịch sử. Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử nhất định, vào địa vị xã hội và vào trình độ nhận thức, có người quan niệm sự vận động của lịch sử diễn ra như thế này, có người lại quan niệm sự vận động của lịch sử diễn ra như thế khác. Mặc dù vậy, trong lịch sử, khuynh hướng vận động của xã hội, dù được quan niệm là diễn ra theo hướng nào đi chăng nữa, thì phần đông các nhà tư tưởng đều cho rằng, khuynh...

  pdf9p bengoan369 08-12-2011 117 17   Download

 • Chương 5 đề cập đến các học thuyết kinh tế của các Nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm, những tư tưởng kinh tế chủ yếu Saint Simon (1760 -1825), học thuyết kinh tế của Charles Fourier (1772 - 1832), chủ nghĩa xã hội không tưởng Robert Owen (1771 – 1858).

  ppt25p namthangtinhlang_01 03-11-2015 119 9   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Hỏi và đáp sẽ tiếp tục trình bày các câu hỏi về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam như: Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 - 1954), phân tích điều kiện, hoàn cảnh lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta sau năm 1954, những bài học chủ yếu của 10 năm đổi mới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf84p viryucha2711 25-04-2019 65 9   Download

 • Bài viết Cách thể hiện phép lịch sự bằng phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong các bài thuyết trình Tiếng Anh của sinh viên trường Đại họcNgoại ngữ - ĐH Huế trình bày: Đề cập khái niệm lịch sự (politeness) thể hiện qua hành động giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Lịch sự là một quan niệm có tính văn hóa nên cách thức thể hiện nó trong ngôn ngữ cũng khác nhau trong những hoàn cảnh địa lý, xã hội khác nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p lamducduy 27-04-2018 372 8   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - Những vấn đề cơ bản tiếp tục trình bày các nội dung hoàn cảnh lịch sử và sự xuất hiện chủ nghĩa Lênin, phong trào công nhân trong thời kỳ cách mạng Nga 1905-1907 và cách mạng tháng 2-1917, phong trào giải phóng dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga và mối quan hệ quốc tế mới, quốc tế Cộng sản và vai trò lịch sử của nó, phong trào cộng sản quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p visasuke2711 02-05-2019 53 6   Download

 • Bài viết nghiên cứu về đề tài thế sự trong thơ Nôm Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm từ góc nhìn so sánh, một mặt vừa thấy được những điểm khác nhau trong quan niệm nhân sinh, quan niệm thẩm mĩ của mỗi nhà thơ về nhân tình thế thái ở từng thời đại với những điều kiện hoàn cảnh lịch sử - xã hội cụ thể, mặt khác cũng thấy được những điểm tương đồng trong cảm quan nghệ thuật, tư duy nghệ thuật ở các nhà thơ do đặc trưng của thơ Đường luật và tính chất của thể tài thế sự thời trung đại quy định.

  pdf8p chauchaungayxua7 13-08-2020 58 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hoàn cảnh lịch sử xã hội
p_strCode=hoancanhlichsuxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2