intTypePromotion=3
ADSENSE

Hoạt động dầu khí

Xem 1-20 trên 3467 kết quả Hoạt động dầu khí
 • Nền kinh tế Việt Nam kể từ sau khi chuyển từ cơ chế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước , đã có những bước tiến đáng kể :thu nhập quốc dân, kim ngạch xuất nhập khẩu không ngừng tăng với tốc độ cao; sản phẩm, hàng hoá trên thị trường ngày càng đa dạng, phong phú; đời sống người dân được nâng cao; …Để có được những kết quả này, vai trò của hoạt động đầu tư là vô cùng quan trọng. Đặc biệt khi Việt Nam...

  doc28p bigbang0801 17-01-2010 597 163   Download

 • Tràn dầu là một trong những sự cố môi trường trên biển thường xảy ra trong các hoạt động dầu khí và hàng hải. Đối với những nước có cơ sở hạ tầng hàng hải còn lạc hậu như nước ta, các sự cố do tai nạn hàng hải thường hay gặp phải và ô nhiễm thường là do dầu nhiên liệu hoặc dầu thành phẩm tràn ra từ các tai nạn đâm va, chìm tàu. Từ năm 1987 đến nay, đã có trên 100 vụ tràn dầu được ghi nhận ở vùng biển Việt Nam, trong đó gần 50%...

  pdf5p trongminh123 18-10-2012 105 24   Download

 • Sau khi học xong chương 5 Kế toán hoạt động đầu tư tài chính thuộc bài giảng Kế toán tài chính sinh viên có kiến thức nhằm giải thích những nội dung cơ bản liên quan đến đầu tư tài chính bao gồm việc ghi nhận, đo lường và đánh giá, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính.

  pdf14p wide_12 30-07-2014 71 12   Download

 • Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Thực trạng và triển vọng hoạt động đầu tư thăm dò- khai thác dầu khí ở nước ngoài của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam" trình bày nội dung qua 3 chương: chương 1 tổng quan hoạt động đầu tư thăm dò-khai thác dầu khí thế giới và Việt Nam, chương 2 tình hình hoạt động đầu tư thăm dò-khai thác dầu khí ở nước ngoài của tổng công ty dầu khí Việt Nam, chương 3 triển vọng và các giải pháp đẩy mạnh đầu tư thăm dò-khai thác dầu khí ở nước ngoài của tổng công ty dầu khí Việt Nam.

  pdf113p ngochanh 29-07-2009 1343 458   Download

 • Hoạt động dầu khí phải tuân thủ các quy định của Luật dầu khí và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật dầu khí và quy định khác của pháp luật Việt Nam về cùng một vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động dầu khí thì áp dụng theo quy định của Luật dầu khí. Trong trường hợp Luật dầu khí và các quy định khác của pháp luật Việt Nam chưa quy định về vấn đề cụ thể liên quan...

  pdf6p truongdoan 10-07-2009 290 83   Download

 • Luận văn Thạc sỹ kinh tế: Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam, hệ thống hóa lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ những kinh nghiệm thu hút FDI của một số nước trên thế giới từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, phân tích thực trạng và đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, rút ra những kết luận làm căn cứ đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách phù hợp nhằm kích thích đầu tư trong hoạt động dầu khí ở Việt Nam.

  pdf106p bienyeulan 18-04-2014 151 41   Download

 • Nội dung chính của đề tài Chuyển giá trong hoạt động đầu tư nước ngoài là khi giá chuyển giao nội bộ cao hơn hay thấp hơn giá thị trường thì xảy ra hoạt động chuyển giá. Hoạt động chuyển giao là hợ ppháp nếu giá chuyển giao phù hợp với giá thị trường, còn chuyển giá và gian lận giá đều là những hoạt động phạm pháp, và bị cấm.

  pdf65p wave_12 05-04-2014 92 34   Download

 • Nghị định 17/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

  pdf8p uyenson 19-08-2009 431 29   Download

 • Đề tài Tổ chức hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trình bày tổ chức xây dựng luận chứng kinh tế - kỹ thuật, chọn đối tác liên doanh, lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, các công việc chủ yếu của nhà đầu tư nhật bản sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

  pdf54p acc_12 03-04-2014 98 9   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỨC RỦI RO CHẤP NHẬN ĐƯỢC TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO CHO CÁC HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ, XĂNG DẦU, HÓA CHẤT VÀ NHIỆT ĐIỆN

  pdf8p hoamai_do 01-02-2013 47 5   Download

 • "Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT - Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển" của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đói với các hoạt động dầ khí trên biển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p tsmttc_009 29-07-2015 48 1   Download

 • Quyết định số 49/QĐ-TTg ban hành về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc19p mattroibecon_06 07-04-2018 6 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng và tác động đến môi trường của các hoạt động dầu khi ngoài khơi khu vực lô 07/03 vùng biển Đông Nam Việt Nam và đề xuất các biện pháp giảm thiểu phòng chống.

  pdf7p mat_vang1 16-01-2019 7 0   Download

 • Trước sự quan trọng như vậy của năng lượng Dầu khí, cùng với một tiềm năng Dầu khí không phải là ít ở Việt Nam, thì vấn đề đầu tư vào phát triển ngành Dầu khí ở Việt nam là vấn đề đang được quan tâm. Chính vì lẽ đó, mà trong bài viết này em xin trình bày về tình hình huy động vốn đầu tư vào phát triển ngành Dầu khí ở Việt Nam, nhằm đánh giá một cách cụ thể hơn các hoạt động đầu tư vào phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, cũng như sự...

  pdf45p truongbao 29-07-2009 807 251   Download

 • Mục đích làm rõ yêu cầu cấp thiết của hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong thăm dò khai thác dầu khí, để từ đó đưa ra một Chiến lược đầu tư cụ thể cho hoạt động này cũng như là đề xuất một số giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả chiến lược đó, nhất là trong thời gian tới khi vấn đề an ninh năng lượng quốc gia thực sự trở nên cấp bách trước yêu cầu phát triển của kinh tế đất nước.......

  doc127p benq 01-03-2009 675 220   Download

 • Nội dung Luận văn: Đầu tư tài chính trong hoạt động kinh doanh tại công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam gồm 3 phần trình bày như sau: lý luận chung về hoạt động đầu tư và đầu tư tài chính, hoạt động đầu tư tài chính tại công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam, 1 số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính.

  pdf80p thannong1311 17-09-2012 271 109   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài tiểu luận "Kinh tế đầu tư" dưới đây để nắm bắt được các nguyên tắc cần tuân thủ khi quản lý hoạt động đầu tư và liên hệ thực tế, các nguyên tắc cần tuân thủ khi lập kế hoạch đầu tư và liên hệ thực tế,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf12p minhduc6294 12-11-2015 88 13   Download

 • Đổi mới cơ chế và nâng cao hiệu quả đầu tư nói chung, đầu tư trong nước nói riêng, là một nội dung quan trọng của quá trình đổi mới kinh tế theo hướng kinh tế thị trường ở nước ta. Ngay sau khi kết thúc các cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam, năm 1979, với Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (Khoá IV), Đảng ta đã khởi xướng những quan điểm đầu tiên về giải phóng tiềm năng trong nước, bước đầu gỡ bỏ những trì hãm của cơ chế cũ, tạo tiền...

  pdf93p kungfu_gautruc 22-07-2010 77 11   Download

 • Đề tài Tổ chức hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam trình bày tổ chức xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật, nội dung luận chứng kinh tế kỹ thuật, chọn đối tác liên doanh, các công việc chủ yếu của nhà đầu tư Nhật Bản sau khi được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư.

  pdf31p wave_12 05-04-2014 65 8   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò và hiệu quả của hoạt động đầu tư nước ngoài; đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư nước ngoài vào hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, những thành tựu đạt được, những hạn chế và nguyên nhân.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf125p thangchodien12345678 22-05-2017 17 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạt động dầu khí
p_strCode=hoatdongdaukhi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản