intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp tác pháp luật

Xem 1-20 trên 1692 kết quả Hợp tác pháp luật
 • Thỏa thuận về hợp tác pháp luật và trao đổi thông tin pháp lý giữa Hội Luật gia Cộng hoà Belarus và Hội Luật gia Việt Nam

  pdf2p lawdvpl1 10-11-2009 97 10   Download

 • Tham gia ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế về hợp tác pháp luật và tư pháp là một trong các chức năng, nhiệm vụ phổ biến của Bộ Tư pháp hầu hết các quốc gia. Bài viết giới thiệu tóm tắt các chức năng của Bộ Tư pháp Liên bang Thuỵ Sỹ trong lĩnh vực nêu trên, hy vọng sẽ đóng góp phần nào cho việc nghiên cứu, tăng cường chức năng của Bộ Tư pháp Việt Nam trong công tác hợp tác pháp luật, tư pháp nói chung và công tác ký...

  pdf23p dontetvui 20-01-2013 78 8   Download

 • Các dự án hợp tác liên quan đến lĩnh vực bảo đảm quyền công dân thông qua cơ chế khiếu kiện hành chính 1.1. Theo “Báo cáo đánh giá về sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010” của Chính phủ, cho đến nay có khoảng 30 cơ quan Việt Nam có sự hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng và thực hiện pháp luật. Các đối tác nước ngoài rất đa dạng, bao gồm các chính phủ nước ngoài như: Pháp, Thuỵ Điển, Đức, Nhật Bản, Đan Mạch, Phần...

  pdf6p noel_noel 12-01-2013 84 10   Download

 • Luật hợp tác xã đầu tiên của n ước ta được Quốc hội Khoá IX thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hợp tác xã đổi mới và phát triển trong điều kiện chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN.

  pdf44p top_12 21-04-2014 403 76   Download

 • Đề tài nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành dựa trên các số liệu thu thập được từ thực tế để: Phân tích thực trạng quy định pháp luật về kinh doanh lữ hành; phân tích, đánh giá sự phù hợp của pháp luật từ thực tiễn thi hành pháp luật về kinh doanh lữ hành; từ đó đưa ra tìm ra các bất cập, hạn chế của pháp luật về kinh doanh lữ hành, dựa trên nguyên tắc phát triển du lịch bền vững để đề xuất các kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật kinh doanh lữ hành Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc82p nova6112 31-03-2017 287 57   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: pháp luật về hợp đồng nhập khẩu và thực tiễn áp dụng tại hợp tác xã công nghiệp quyết tiến', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p cugiai1311 01-11-2012 267 49   Download

 • Thừa nhận rằng MOLISA và USdol mong muốn tiếp tục hợp tác về những vấn đề nà hai bên cùng quan tâm trong lĩnh vực lao động phối hợp với pháp luật và quy định của cả chính phủ hai nước.

  pdf4p bichhuyen 19-06-2009 254 36   Download

 • Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Chương 4 Pháp luật về hợp đồng, gồm các nội dung chính như: Sự hình thành, phát triển và vai trò của pháp luật về hợp đồng, pháp luật về hợp đồng,...Mời các bạn tham khảo!

  ppt21p depthat 13-03-2014 147 13   Download

 • Thứ tự ưu tiên áp dụng tập quán thương mại Nói đơn giản, nguồn của pháp luật là nơi chứa đựng các quy tắc pháp luật hoặc các giải pháp pháp lý để áp dụng cho các trường hợp tranh chấp xảy ra trong tương lai. Về mặt lý luận, nguồn của pháp luật được xem là hình thức biểu hiện bên ngoài của pháp luật1[1]. Các luật gia Việt Nam quan niệm hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để thể hiện ý chí của giai cấp mình thành pháp...

  pdf15p dontetvui 20-01-2013 100 11   Download

 • Luận án đề xuất những kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giải thích hợp đồng, trong đó bao gồm kiến nghị về việc bố trí chế định giải thích hợp đồng trong bộ luật dân sự, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc, căn cứ giải thích hợp đồng và kiến nghị cụ thể nhằm tăng hiệu quả của việc giải thích hợp đồng ở Việt Nam hiện nay.

  doc233p bibianh 25-09-2019 35 10   Download

 • Giáo dục pháp luật cho sinh viên gắn bó hữu cơ với hoạt động giáo dục nói chung, giúp sinh viên hình thành tri thức pháp lý, tình cảm và hành vi phù hợp với pháp luật hiện hành, có ý thức tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên ở các trường đại học Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế như: thiếu quy định chuẩn về chương trình giảng dạy, chưa được thực hiện thống nhất ở các ngành đào tạo, chưa phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn, chưa có tính liên thông từ phổ thông lên đại học.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 109 8   Download

 • Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực nuôi con Ngoài ra, để người dân tin tưởng và lựa chọn thừa phát lại thì vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi trái pháp luật của thừa phát lại xâm phạm quyền, lợi ích của đương sự cần được giải quyết thoả đáng.

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 79 5   Download

 • Bài viết đưa ra 5 yêu cầu nhằm hoàn thiện pháp luật quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: (1) pháp luật phản ánh nhu cầu thị trường lao động trong nước; (2) phù hợp với nội dung và nguyên tắc của pháp luật về quản lý lao động tại Việt Nam; (3) đảm bảo tính chặt chẽ trong quản lý nhà nước đối với chủ thể là lao động nước ngoài; (4) phải đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quốc gia; và (5) phải phù hợp với pháp luật quốc tế về lao động.

  pdf10p vihana2711 10-07-2019 30 3   Download

 • Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu về bộ luật này qua phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf55p thuongdanguyetan10 09-03-2019 37 2   Download

 • Giáo dục pháp luật là hoạt động có định hướng, có tổ chức, có mục đích tác động lên đối tượng giáo dục nhằm hình thành ở họ tri thức pháp luật, tình cảm và hành vi xử sự phù hợp với pháp luật hiện hành.

  pdf8p viankara2711 10-12-2019 27 2   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích những quy định mang tính nhân văn trong quy định pháp lý này. một trong những yếu tố góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, thể hiện sự phù hợp với xu thế đổi mới quy định của pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

  pdf7p meolep4 02-01-2019 39 2   Download

 • Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết nội dung phần 2 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf45p thuongdanguyetan10 09-03-2019 25 1   Download

 • Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu về Luật hợp tác xã qua tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf56p thuongdanguyetan08 16-04-2019 43 1   Download

 • Bài viết phân tích một số hạn chế về các thiết chế thực thi pháp luật bảo đảm quyền của thành viên của HTX và từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm quyền của thành viên của HTX.

  pdf9p vimariecurie2711 01-08-2019 57 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu với mục tiêu đề xuất định hướng và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định của BLDS năm 2015 là biểu hiện của nguyên tắc thiện chí. Để đạt được mục đích đặt ra, luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử. Đối với pháp luật hợp đồng Việt Nam, luận án sẽ sử dụng các phương pháp luận đã nêu trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, đường lối của Đảng và Nhà nước về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

  pdf24p trinhthamhodang8 20-10-2020 16 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hợp tác pháp luật
p_strCode=hoptacphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2