Hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính

Xem 1-20 trên 21 kết quả Hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính
 • Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

  doc3p kevintu 14-08-2009 112 4   Download

 • Thông tư liên tịch 114/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý nguồn kinh phí đối với công tác tổ chức Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AIGames III)

  doc6p nguyenchien 08-08-2009 157 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 114/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý nguồn kinh phí đối với công tác tổ chức đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf6p lawttnh15 13-11-2009 53 5   Download

 • Thông tư 23/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Hội nghị cấp cao hợp tác chiến lược kinh tế và Hội nghị cấp cao bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam tại Việt Nam

  doc7p myngoc 13-08-2009 134 6   Download

 • Thông tư liên tịch 48/2008/TTLT-BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT-BTC-BNN ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010...

  pdf5p peternguyen 13-08-2009 246 27   Download

 • Thông tư liên tịch 80/2007/TTLT-BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010

  doc7p quangminh 14-08-2009 189 21   Download

 • Thông tư liên tịch số 109/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu đối với công tác tổ chức diễn đàn du lịch Asean năm 2009 tại Việt Nam do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf7p lawvhxh2 16-11-2009 58 6   Download

 • Thông tư liên tịch 88/2005/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của Dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại

  doc23p sontinh 18-08-2009 123 4   Download

 • Thông tư số 23/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị cấp cao hợp tác chiến lược kinh tế và hội nghị cấp cao bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawvhxh4 16-11-2009 66 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 66/2004/TTLT-BTC-VPCP về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Hội nghị quốc tế cấp cao Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5) tại Việt Nam do Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawbmhc10 24-11-2009 42 1   Download

 • Sau khi Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính Phủ được ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị xây dựng dự toán, qui chế chi tiêu nội bộ theo qui định mới; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo để các đơn vị hành chính thuộc Bộ nắm bắt kịp thời chủ trương, mục đích, yêu cầu và sự cần thiết thực hiện theo chế độ quản lư tài chính mới, các biện pháp triển khai thực hiện...

  doc39p antonini 06-05-2011 273 49   Download

 • Thông tư liên tịch số 48/2008/TTLT-BTC-BNN về việc chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT-BTC-BNN ngày 11/7/2007 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chương trình mục tiêu quốc gia nước ...

  pdf5p lawttnh22 19-11-2009 134 9   Download

 • Thông tư liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

  pdf27p lawvhxh9 19-11-2009 79 5   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHI CHO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2012-2015

  pdf9p bachqua 19-04-2013 55 4   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 110/2008/TT-BTC NGÀY 21/11/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TƯ LIỆU ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ

  pdf2p ngu_mieu 24-10-2012 27 3   Download

 • Trong những năm qua nền kinh tế Việt Nam đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng và phong phú làm cho cơ chế quản lí của nước ta có những đổi mới sâu sắc và toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. Để quản lí nền kinh tế phải có các cơ chế quản lý, có các chính sách chế độ tài chính thích hợp và...

  pdf87p chopchop1122 19-03-2013 123 60   Download

 • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX tháng 4/2001,Đảng và nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Mục tiêu và đường lối của Đảng chính là động lực để nhân dân ta phấn đấu, đó là sự thôi thúc đổi mới trong công tác quản lý nền kinh tế của nhà nước.

  pdf114p loaken_1 25-11-2012 54 28   Download

 • Công ty hoa tiêu sử dụng biên lai thu phí, lệ phí hàng hải thống nhất theo quy định và không phải nộp thuế GTGT khi thu phí hoa tiêu. Đó là quy định trong Thông tư 198/2011/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2011 về thu, quản lý, sử dụng, nộp NSNN về hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Theo đó, chi phí cho việc tổ chức thu phí hoa tiêu được tính trong đơn giá đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu. Nguồn phí hoa tiêu thu được trong...

  pdf2p nkt_bibo50 26-02-2012 90 12   Download

 • Trong điều kiện hiện nay, khi Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), yêu cầu về xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, dân chủ phải được quan tâm hơn bao giờ hết.

  pdf5p dem_thanh 20-12-2012 42 10   Download

 • Thông tư liên tịch số 35/2004/TTLT-BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và mức chi của Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành

  pdf13p lawgd4 04-11-2009 74 9   Download

Đồng bộ tài khoản