intTypePromotion=3

Hủy bỏ di chúc

Xem 1-20 trên 76 kết quả Hủy bỏ di chúc
 • Biểu mẫu " Văn bản hủy bỏ di chúc", Mẫu số 33-CC/TK

  pdf5p bachdiemmy 15-12-2009 438 46   Download

 • Văn bản hủy bỏ di chúc được ban hành theo quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005.

  doc5p angola 06-07-2009 252 35   Download

 • Biểu mẫu: " Tờ hủy bỏ di chúc" dùng cho Phòng công chứng.

  doc3p giangltg 11-10-2009 155 26   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu văn bản hủy bỏ di chúc

  doc5p khanhminhmk 30-12-2010 134 10   Download

 • MÉu CC sè: 04 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ______________ TỜ HỦY BỎ DI CHÚC 1 Hôm nay, ngày........tháng.........năm........... (Ngày … tháng … năm …..), vào lúc.......giờ......phút, tại Phòng Công chứng số .............thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ký tên dưới đây là: • Ông Ngày, tháng, năm sinh : ................................................................................ : ................................................................................

  pdf2p phucnguuson 16-03-2010 88 11   Download

 • Bộ luật dân sự là nguồn chủ yếu trực tiếp và quan trọng nhất của Luật dân sự. Bộ luật dân sự đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995. Bộ luật dân sự 1995 đã khẳng định vao trò quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý để điều chỉnh các quan hệ tài sản và nhân thân, thúc đẩy giao lưu dân sự, phát huy dân chủ, đảm bảo công bằng xã hội, quyền con...

  doc16p phuocanhvthg 26-05-2013 321 49   Download

 • Nhận xét về các quy định chung trong phần thừa kế Trong các quy định về thừa kế, những quy định chung đóng vai trò quan trọng, quy định về các nguyên tắc xử lí các vấn đề về thừa kế, xác định tư cách chủ thể của những người thừa kế, là cơ sở để phân chia di sản theo di chúc và theo pháp luật. Những quy định chung đã phát huy hiệu quả điều chỉnh các quan hệ thừa kế phát sinh trước và sau khi Bộ luật dân sự (BLDS) có hiệu lực pháp luật....

  pdf8p bravetocxu 26-04-2013 88 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH 3792/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf2p xuanca_xuanca 23-02-2013 45 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 645 QĐ-BNN-ĐMDN NGÀY 27/02/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1151/QĐ-BTS NGÀY 31/7/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN (NAY LÀ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ...

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 30 2   Download

 • Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2001/QH10 về Di sản văn hóa được thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2001. Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf19p trangson 19-08-2009 390 148   Download

 • Vốn hiểu theo nghĩa hẹp là toàn bộ số tiền mà một doanh nghiệp huy động được để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Vốn hiểu theo nghĩa rộng có thể là vốn bằng tiền bằng các tài sản khác hoặc là sức người hoặc là thương hiệu của doanh nghiệp. Vốn đó có thể là vốn chủ sở hữu hoặc vốn doanh nghiệp đi vay các tổ chức cá nhân khác. Để đánh giá quy mô một doanh nghiệp là lớn hay nhỏ người ta căn cứ vào quy mô vốn của nó. ...

  pdf51p neuocsencotinhyeu 26-09-2013 88 44   Download

 • Định nghĩa. Suy chức năng tuyến thượng thận mãn là tình trạng tuyến thượng thận giảm tiết toàn bộ các hormon của mình (chủ yếu là các hormon của vỏ thượng thận: glucocorticoid, aldosteron, androgen). 2. Nguyên nhân. - Lao thượng thận là nguyên nhân hay gặp ở nước nghèo, lạc hậu. - Rối loạn tự miễn dịch dẫn đến phá hủy tuyến thượng thận và một số các tuyến khác như: tuyến giáp, tuyến tụy, có thể gây đái tháo đường týp 1... - Di căn ung thư.

  pdf5p bacsinhanhau 15-10-2010 155 41   Download

 • Chuyên đề phân tích, bình luận, nghiên cứu về xây dựng và chỉnh đốn Đảng Cộng Sản Việt Nam và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng ở tỉnh Hòa Bình trong tình hình hiện nay nhằm phát huy lợi thế, khắc phục những hạn chế đi tới sự vững mạnh về chính trị, củng cố lòng tin đối với nhân dân; xây dựng Đảng nhà nước trong sạch, vững mạnh; đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có đức, có tài, kỷ cương và liêm chính... Mời các bạn tham khảo.

  doc21p litlo290491 16-05-2016 106 38   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ, HUỶ BỎ CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf30p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 138 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động có thời gian công tác di chuyển từ ngoài vào quân đội, hoặc ngược lại; giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo, chỉ huy (có hưởng phụ cấp chức vụ); hoặc sổ bảo hiểm xã hội bị tẩy xoá, sửa chữa, ghi chưa rõ thời gian, ngành nghề công việc...', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p jindo2000 06-08-2010 105 10   Download

 •  Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị  trình bày nguồn gốc của hệ thống quản trị chi phí, sự biến đổi của khoa học quản lý, kiểm soát quản lý làm thay đổi các tổ chức, từ quản trị chi phí đến kế toán chi phí, sự phát triển gần đây của các công ty sản xuất và dịch vụ, quá trình phát triển của kế toán quản trị.

   

   

  doc10p quechi140287 22-06-2015 33 9   Download

 • Huyện Tuyên Thành, tỉnh An Huy, có núi Lăng Dương. Trên đỉnh, có điện thờ thần linh, tên Thập Vương Ðiện. Ở hai bên hành lang đông tây, có hai hàng tượng gỗ, tạc hình các quan chức âm phủ, trạm trổ rất công phu, mặc quần áo thực, trông như người sống. Ở hành lang phía đông, có tượng phán quan râu dài, đứng nghiêm, mặt mũi hung dữ, sơn màu xanh lè, bộ râu thậm thượt, sơn màu đỏ chót. Những kẻ không kiêng kỵ thường gọi tượng này là Tông Sư Râu.

  doc8p tranxuantam 17-07-2010 94 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 10 NĂM PHỤC DỰNG, BẢO TỒN, PHÁT HUY LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TIÊU BIỂU Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf2p cachepchienxu 20-07-2010 45 7   Download

 • Luận văn gồm các nội dung chính: Khái niệm di sản văn hóa, môi trường sống của cộng đồng Cơ Tu, văn hóa vật thể, nguồn gốc múa Cơ Tu, hệ thống tổ chức bộ máy,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf117p hpnguyen11 16-05-2018 18 6   Download

 • Quyết định số 132/2004/QĐ-UB về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawbmhc7 24-11-2009 61 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Hủy bỏ di chúc
p_strCode=huybodichuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản