intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch thu hồi đất năm 2019

Xem 1-12 trên 12 kết quả Kế hoạch thu hồi đất năm 2019
 • Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nho Quan do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2019.

  doc14p sensacoolfree 26-04-2019 36 0   Download

 • Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Gia Viễn do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2019.

  doc8p sensacoolfree 26-04-2019 29 0   Download

 • Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Khánh do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày ngày 17 tháng 4 năm 2019.

  doc8p sensacoolfree 26-04-2019 6 0   Download

 • Quyết định số 835/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày 17 tháng 4 năm 2019.

  doc5p sensacoolfree 26-04-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 178/2019/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Thế với các chỉ tiêu quy hoạch trong Phụ lục kèm theo gồm: Diện tích các loại đất năm 2019; Kế hoạch thu hồi đất; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất;

  doc10p thuyanlac000 04-11-2019 14 0   Download

 • Hãy tham khảo Đề thi thử THPT QG môn Lịch sử năm 2019 - Hội 8 trường chuyên - Mã đề 628 giúp các bạn học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!

  pdf4p phongtitriet321 04-06-2019 18 0   Download

 • Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê. Nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương phục vụ cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương, đồng thời là căn cứ để giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện.

  pdf6p bangchungthep4 09-03-2020 42 0   Download

 • Công văn số 3617/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p yuziyuan 23-06-2020 5 0   Download

 • Tài liệu này là Báo cáo Năm thứ Hai của Nhóm Đối thoại tóm tắt các hoạt động và các kết quả đã đạt được kể từ khi công bố Bản Kế hoạch và nhân diện các cơ hội và thách thức trong thời gian tớ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf31p hpnguyen2 05-03-2018 26 2   Download

 • Tổng điều tra dân số và nhà ở là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra năm 2019) được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ đã cam kết thực hiện. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn.

  pdf4p camtucau99 09-11-2019 26 0   Download

 • BỘ VĂN HÓA, THỂ  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. THAO  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc . VÀ DU LỊCH ­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­. Số: 1793/QĐ­BVHTTDL Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019. .. QUYẾT ĐỊNH.. BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA . ĐÌNH” NĂM 2019.. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH..

  doc11p thuyanlac000 04-11-2019 30 0   Download

 • Quyết định 147/2020/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

  doc5p solacduy999 22-04-2020 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Kế hoạch thu hồi đất năm 2019
p_strCode=kehoachthuhoidatnam2019

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2