intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khái niệm khuyến nông

Xem 1-20 trên 43 kết quả Khái niệm khuyến nông
 • Tài liệu tập huấn khuyến nông Kỹ thuật phòng, trị một số bệnh thường gặp ở cá nước ngọt phần 1 trình bày các nội dung chính như một số khái niệm và kiến thức chung; nguyên lý chung trong phòng bệnh trên động vật thủy sản; thuốc và hóa chất thường dùng trong nuôi thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p trangcam0906 15-12-2022 5 3   Download

 • Bài viết Đô thị hóa và sự mở rộng đô thị tại Việt Nam chia sẻ quan điểm, khái niệm và khuyến nghị chính sách về xác định khái niệm khu vực đô thị - nông thôn trong bối cảnh thực trạng tại các đô thị Việt Nam.

  pdf6p vizenvo 02-12-2022 13 4   Download

 • Nội dung giáo trình Khuyến nông gồm 4 chương cụ thể như sau: Chương 1 Khái niệm, vai trò và mục tiêu của khuyến nông, khuyến ngư; Chương 2 Nguyên tắc thực hiện tài liệu khuyến nông, khuyến ngư; Chương 3 Phương pháp khuyến nông, khuyến ngư; Chương 4 Kỹ năng tổ chức hội thảo khuyến nông, khuyến ngư. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p namkimcham25 03-10-2022 13 3   Download

 • Giáo trình Khuyến ngư và giao tiếp gồm các nội dung chính như sau: Khái niệm, vai trò và mục tiêu của khuyến nông, khuyến ngư; Nguyên tắc thực hiện tài liệu khuyến nông, khuyến ngư; Phương pháp khuyến nông, khuyến ngư; Kỹ năng tổ chức hội thảo khuyến nông, khuyến ngư. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p namkimcham25 03-10-2022 16 4   Download

 • Bài viết trình bày khái niệm năng suất xanh; Năng suất xanh trong bối cảnh chuyển đổi số; Năng suất xanh tạo dựng giá trị bền vững cho sự phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp; Những khuyến nghị về năng suất xanh trong bối cảnh đại dịch thúc đẩy phát triển bền vững chuỗi giá trị nông nghiệp.

  pdf20p vikissinger 03-03-2022 26 4   Download

 • Nội dung chính của bài giảng là giúp các bạn Hiểu được khái niệm và chức năng của khuyến nông; Nắm bắt được vai trò của khuyến nông; Yêu cầu của khuyến nông; Hiểu, biết ứng dụng các phương pháp tiếp cận khuyến nông và phân tích được ưu nhược điểm của từng phương pháp tiếp cận khuyến nông. Mời các bạn tham khảo!

  doc109p redemption 20-12-2021 41 7   Download

 • Bài giảng Phát triển cộng đồng được biên soạn với mong muốn giới thiệu cho người học, đặc biệt là sinh viên ngành Khuyến nông những lý luận và khái niệm cơ bản về cộng đồng, các phương pháp tiếp cận trong phát triển cộng đồng và các kỹ năng cần thiết nhằm tổ chức và nâng cao năng lực cho người dân trong các cộng đồng đặc biệt là người dân vùng nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số - đối tượng quan tâm chính trong lĩnh vực phát triển nông thôn; giúp người dân có thể tham gia và tự quyết định mọi việc liên quan đến cải thiện và nâng cao đời sống của chính họ.

  pdf112p ermintrudetran 04-06-2021 47 6   Download

 • Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Phương pháp nghiên cứu Kinh tế xã hội. Thông qua học phần này, sinh viên được trang bị các kiến thức liên quan đến thông tin và dữ liệu, nghiên cứu khoa học; hiểu và giải thích được khái niệm kinh tế xã hội, các dạng nghiên cứu kinh tế xã hội, điều tra chọn mẫu; nắm rõ và có khả năng thực hành thuần thục các phương pháp thu thập thông tin kinh tế xã hội, có hiểu biết cơ bản về các loại hình công bố kết quả nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  doc8p koxih_kothogmih8 01-10-2020 61 1   Download

 • (NB) Giáo trình “Lâm sinh tổng hợp” được biên soạn nhằm phục vụ cho học tập của sinh viên ngành Phát triển nông thôn và ngành Khuyến nông. Là tài liệu tham khảo cho các chuyên ngành đào tạo có liên quan trong trường đại học Nông Lâm và các ngành có liên quan. Cấu trúc của cuốn sách gồm 5 chương với những nội dung chính như: Khái niệm, cấu trúc rừng và mối quan hệ giữa rừng và các nhân tố sinh thái; kỹ thuật sản xuất hạt giống cây rừng; kỹ thuật sản xuất cây con; kỹ thuật trồng rừng; kỹ thuật gây trồng một số loài cây rừng.

  pdf172p koxih_kothogmih1 03-08-2020 32 3   Download

 • Bài giảng “Mô hình giảm nghèo” tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đăk Nông) trình bày bối cảnh, khái niệm, mục tiêu, phương pháp, khung phân tích, đặc trưng của mô hình giảm nghèo; các yếu tố quan trọng có ý nghĩa tích cực đối với mô hình giảm nghèo; một số khuyến nghị.

  pdf26p trinhthamhodang6 08-07-2020 54 3   Download

 • Liên kết trong sản xuất và kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp luôn là hướng đi được khuyến khích phát triển của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên, mối liên kết này còn được đề cập đến khá ít trong các vấn đề lý luận. Do đó, nghiên cứu này góp phần đưa ra các nhận định, đánh giá để lựa chọn các khái niệm, thuật ngữ, nội dung về liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

  pdf8p viputrajaya2711 22-06-2020 49 9   Download

 • Tài liệu Kỹ thuật sơ chế bảo quản quả - Tài liệu tập huấn ra đời nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về kỹ thuật SCBQ quả của cán bộ khuyến nông các cấp. Tài liệu được biên soạn trên cơ sở các tài liệu tham khảo cập nhật trong, ngoài nước và tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn ở các địa phương nước ta. Nội dung tài liệu gồm: Phần 1.Khái niệm cơ bản liên quan đến SCBQ và phương pháp bảo quản (BQ) quả; phần 2: Đề cương bài giảng về SCBQ quả.

  pdf144p hanh_tv17 18-02-2019 74 6   Download

 • marketing nông nghiệp (tài liệu tập huấn) cung cấp kiến thức cơ bản về marketing chung và những vấn đề trong marketing nông nghiệp. cuốn sách được xây dựng làm nguồn tư liệu cho các lớp tập huấn dành cho cán bộ khuyến nông, chủ nhiệm các hợp tác xã nông nghiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân. cuốn sách gồm 2 phần: phần 1: một số khái niệm và các vấn đề cơ bản của marketing. phần 2: một số vấn đề liên quan đến marketing nông nghiệp.

  pdf81p sobinhoangson 17-10-2018 100 15   Download

 • Bài viết Một số vấn đề lý luận về chính sách quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra trình bày làm rõ khái niệm về rủi ro, quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra. Trên cơ sở vận dụng kinh nghiệm của thế giới trong quản lý rủi ro đối với sản xuất nông nghiệp, bài viết khuyến nghị 10 công cụ quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p vangthibaoyen1907 15-05-2018 103 8   Download

 • cuốn sách marketing nông nghiệp cung cấp kiến thức cơ bản về marketing chung và những vấn đề trong marketing nông nghiệp. cuốn sách được xây dựng làm nguồn tư liệu cho các lớp tập huấn dành cho cán bộ khuyến nông, chủ nhiệm các hợp tác xã nông nghiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân. cuốn sách gồm 2 phần, phần 1 sẽ trình bày một số khái niệm và các vấn đề cơ bản của marketing. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p whocare_e 01-10-2016 98 14   Download

 • Bài giảng "Tìm hiểu về phương pháp khuyến nông có sự tham gia" trình bày về một số khái niệm, nguyên tắc của khuyến nông, phẩm chất của cán bộ khuyến nông, tính chất của người lớn tuổi, cách học của người lớn tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf101p hovantoai 23-11-2015 164 31   Download

 • Tài liệu tập huấn khuyến nông 2012: Phân bón và sử dụng phân bón hợp lý trình bày về khái niệm phân bón, phân loại phân bón theo nguồn gốc hình thành và theo cách sử dụng, giới thiệu về một số loại phân bón thông dụng và biện pháp sử dụng phân bón hiệu quả. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc9p ttdget4 23-10-2014 325 59   Download

 • 2.1.Khái niệm Phương pháp khuyến nông là cách đạt mục tiêu khuyến nông thông qua sự tác động trực tiếp giữa chủ thể khuyến nông và đối tượng khuyến nông bằng những hoạt động giáo dục,huấn luyện trực tiếp.

  ppt153p nuber_12 24-08-2013 75 7   Download

 • 2.1.Khái niệm Phương pháp khuyến nông là cách đạt mục tiêu khuyến nông thông qua sự tác động trực tiếp giữa chủ thể khuyến nông và đối tượng khuyến nông bằng những hoạt động giáo dục,huấn luyện trực tiếp.

  ppt44p nuber_12 24-08-2013 322 71   Download

 • “Nhà xanh” hay ngôi nhà thân thiện với môi trường, ngôi nhà tiết kiệm năng lượng… là một khái niệm ngày càng trở nên phổ biến. Nhưng đối với nhiều người tiêu dùng, “nhà xanh” có vẻ vẫn là một khái niệm cao xa. Thực tế không phải vậy. Có nhiều tiêu chí để đánh giá mức độ “xanh” của một ngôi nhà, nhưng tiêu chí cơ bản nhất là tiêu chí về thiết kế. Việt Nam nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm mưa nhiều. ...

  pdf4p chimchuyencanh 25-07-2013 51 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm khuyến nông
p_strCode=khainiemkhuyennong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2