intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm tiến hóa

Xem 1-20 trên 1123 kết quả Khái niệm tiến hóa
 • Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả tập trung vào nghiên cứu về thuật ngữ “kinh doanh nông nghiệp” và đưa ra sự miêu tả trực quan cùng với sự phát triển của thuật ngữ này, mà từ đó như những bước tiến để làm sáng tỏ khái niệm Kinh doanh nông nghiệp.

  pdf10p viellenkullman 17-05-2022 2 0   Download

 • Đề án được tiến hành nhằm xây dựng các mô hình ủng hộ những người đói nghèo trong xã hội tư bản và thúc đẩy sự phát triển của người bản địa. Đây chính là một nỗ lực nhằm áp dụng những khái niệm như phát triển dân tộc, và phát triển với nét văn hóa đặc trưng, với xã hội, với con người, và khái niệm phát triển xuất phát từ cộng đồng hướng tới sự cách ly với bên ngoài của những người bản địa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu một cách khoa học về quy trình xây dựng hệ thống thông tin tin học hóa quản lý và vấn đề quản lý hồ sơ tư vấn ở các công ty tư vấn xây dựng của Bộ Xây dựng, luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản và làm rõ hơn về những khái niệm tin học hóa, HTTT tin học hóa, HTTT tin học hóa quản lý, các thành phần của HTTT tin học hóa và mối quan hệ giữa các thành phần ấy... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf221p bakerboys03 02-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết khai thác và làm sáng tỏ một số tư tưởng về nhân sinh quan của người Việt được ẩn chứa trong tục ngữ, ca dao. Trên cơ sở đó, rút ra ý nghĩa thực tiễn xác lập quan niệm sống của con người Việt Nam trong thời đại mới và vận dụng vào giảng dạy một số bài học đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 10 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học các bài học của môn này ở trường THPT hiện nay.

  pdf6p vithales 20-04-2022 6 0   Download

 • Chương 8 trình bày các khái niệm cơ bản của đa tiểu trình, dộ ưu tiên của tiến trình, chuyển đổi ngữ cảnh, xây dựng ứng dụng tiểu trình và đồng bộ hóa các tiểu trình. Mời các bạn tham khảo chi tiết bài giảng.

  pdf42p redrose24 07-04-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu luận án là hệ thống hóa, luận giải, bổ sung lý luận liên quan đến kinh doanh chất phụ gia thực phẩm, quản lý nhà nước đối với kinh doanh chất phụ gia thực phẩm. Trong đó tập trung làm rõ đặc thù của HĐKD chất phụ gia thực phẩm; khái niệm, nội hàm, tiêu chí và nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với kinh doanh chất phụ gia thực phẩm; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh chất phụ gia thực phẩm tại Việt Nam đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

  pdf227p caphesuadathemchanh 29-03-2022 4 3   Download

 • Luận văn làm sáng tỏ một cách có hệ thống về các trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, đặc biệt khái niệm, hậu quả, các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như hệ thống pháp luật quốc tế về trường hợp bất khả kháng. Đồng thời, luận văn cũng đề cập đến các ví dụ thực tiễn xảy ra trên thế giới cũng như tại Việt Nam về trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, từ đó đưa ra bình luận và rút kinh nghiệm.

  pdf100p badbuddy09 29-03-2022 8 1   Download

 • Luận văn bớc đầu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của khái niệm QSD đất, thị trường QSD đất ở Việt Nam; phác họa các nét cơ bản của thực trạng thị trường QSD đất và thực trạng pháp luật đất đai điều chỉnh thị trường QSD đất, trên cơ sở có dẫn chứng, phân tích các vụ việc trên thực tế... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf100p badbuddy07 11-03-2022 2 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống về những vấn đề pháp lý cơ bản các tội phạm về mại dâm theo luật hình sự Việt Nam như: khái niệm, các dấu hiệu pháp lý, trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Tổng kết đánh giá thực tiễn xét xử các loại tội này trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ năm 2008 - 2013. Trên cơ sở đó, luận văn chỉ ra một số vướng mắc, tồn tại trong công tác xử lý, từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự về các tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

  pdf97p badbuddy06 04-03-2022 4 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống về những vấn đề pháp lý cơ bản của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo luật hình sự Việt Nam như: Khái niệm, các dấu hiệu pháp lý, trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội; đồng thời đi sâu phân tích thực tiễn xét xử tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trong thời gian từ năm 2007 - 2012. Trên cơ sở đó, luận văn chỉ ra một số vướng mắc, tồn tại trong công tác xử lý, từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về loại tội phạm này.

  pdf106p badbuddy06 04-03-2022 6 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ đặc trưng khoa học luận và sự chuyển hóa sư phạm của khái niệm HSM từ tri thức bác học thành tri thức cần giảng dạy. Đặc biệt là soi xét các đặc trưng này từ góc độ của dạy học tích hợp và dạy học MHH. Từ đó thiết kế và tổ chức dạy học HSM liên quan đến: dạy học phát triển năng lực, dạy học tích hợp liên môn, dạy học MHH và dạy học thông qua thực hành và trải nghiệm.

  pdf266p caphesuadathemtieu 02-03-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, chức năng và phân loại tiền; Hệ thống tiền tệ và chức năng của NHTƯ; NHTM và quá trình tạo tiền; Chính sách tiền tệ và các công cụ kiểm soát cung tiền; Lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản.

  pdf11p hoathachthao090 25-02-2022 8 0   Download

 • "Giáo trình Hệ điều hành: Phần 1 - Từ Minh Phương" có nội dung trình bày về các thành phần của hệ thống máy tính; tổ chức phần cứng của máy tính; giao diện lập trình của hệ điều hành; cấu trúc hệ điều hành; quản lý tiến trình và các khái niệm liên quan; điều độ tiến trình; đồng bộ hóa tiến trình đồng thời;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p chenlinong_0310 23-02-2022 13 3   Download

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại là một dạng cụ thể của hợp đồng mua bán tài sản. Một hợp đồng mua bán hàng hóa có thể là thỏa thuận về việc mua bán hàng hóa sẽ có ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Bất cứ khi nào, một người mua hàng hóa bằng tiền hoặc hình thức thanh toán khác và nhận quyền sở hữu hàng hóa thì khi đó hình thành nên quan hệ hợp đồng mua bán hàng. Bài viết này sẽ trình bày khái niệm, đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p cucngoainhan7 08-02-2022 9 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống về những vấn đề pháp lý cơ bản của tội đánh bạc như: Khái niệm, các dấu hiệu pháp lý, hình phạt, so sánh với quy định về tội đánh bạc trong pháp luật hình sự một số nước trên thế giới. Đồng thời đi sâu vào phân tích thực tiễn xét xử tội đánh bạc trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

  pdf107p badbuddy04 11-02-2022 5 2   Download

 • Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự Việt Nam; Thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự của TAND; Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng dân sự; Chứng cứ và hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf210p caphesuadathemtieu 06-01-2022 35 10   Download

 • Đề tài bao gồm các nội dung sau: Làm rõ khái niệm giáo dục STEAM, đề xuất qui trình tổ chức cho HS THPT tham gia dự án giáo dục STEAM, vận dụng thực tiễn vào tổ chức dạy học dự án với các nội dung gắn liền với thực tiễn của địa phương nói riêng và xã hội nói chung.

  pdf100p concobay25 30-12-2021 33 2   Download

 • Đề tài hệ thống hoá về mặt cơ sở khoa học liên quan đến định giá bất động sản thế chấp, các khái niệm, quy định, vai trò, các phương pháp định giá và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. Đánh giá khái quát thực trạng công tác định giá bất động sản thế chấp tại Ngân hàng, nắm bắt quy trình, các công việc phải làm khi tiến hành thực hiện định giá bất động sản thế chấp trong Ngân hàng TMCP Đại Tín.

  pdf50p tomjerry007 21-12-2021 24 3   Download

 • Án lệ (Jurisprudence) được hiểu là bản án đã tuyên hoặc sự giải thích, áp dụng pháp luật được coi như tiền lệ làm cơ sở để các thẩm phán sau đó có thể áp dụng trong các trường hợp tương tự. Án lệ góp phần tích cực vào việc bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử, bảo đảm công bằng, công lý, bảo đảm những vụ việc có tình tiết, sự kiện pháp lý tương tự thì phải được giải quyết như nhau. Bài viết tổng quan về án lệ ở quốc gia này trên các phương diện vị trí, khái niệm, chức năng.

  pdf12p vizhangyiming 14-12-2021 8 1   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở gồm có 2 phần, cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức pháp luật hiện hành về hòa giải ở cơ sở, như: Khái niệm, đặc điểm; nguyên tắc, phạm vi, phương pháp và các bước tiến hành hòa giải; quy trình bầu, miễn nhiệm tổ viên, tổ trưởng tổ hòa giải; vai trò của các cơ quan trong quản lý nhà nước về hoạt động hòa giải ở cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p canhvatxanhbaola 08-12-2021 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm tiến hóa
p_strCode=khainiemtienhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2